Освіта та наука

13.06.2018
МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                      МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                             ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                          Фінансове управління
Міловської районної                                                Міловської районної
        державної адміністрації                                   державної адміністрації                                
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 «  06  » червня   2018р.                        смт Мілове                                   №  _____/ 233__
 
Про внесення змін до  паспорту
бюджетної програми  на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 05.06.2018 року № 25/4 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»  та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами).
НАКАЗУЄМО:
       
1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти Міловської районної державної адміністрації:
 1.1.КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», що додається.
1.2. КПКВКМБ 0611090  «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додається.
1.3. КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів», що додається.
1.4. КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», що додається.
 
 
                       
 
Начальник відділу освіти                                                Начальник фінансового управління
Міловської райдержадміністрації                                    Міловської райдержадміністрації
 
__________________Н.І.Хрипко                                        ___________________Л.А.Дуднік
МП                                                                                                    МП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     233         від 06.06.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   44-О           від 06.06. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –50600,988 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 44901,410 тис. гривень та спеціального фонду 5699,578 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
44901,410
5699,578
50600,988
 
 
 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
44901,410
5699,578
50600,988
 
 
 
 
Усього
44901,410
5699,578
50600,988
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878
 
 
 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000
 
 
 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00
 
 
 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
                        Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
 
                         Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      233         від 06.06.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   44-О           від 06.06. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611090 )
 ( 0960 )
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –766,803 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 689,811 тис. гривень та спеціального фонду – 76,992 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами),рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
689,811
76,992
766,803
 
 
 
1
 
 
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
689,811
76,992
766,803
 
 
 
 
Усього
689,811
76,992
766,803
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
Районна програма розвитку позашкільного навчального закладу на 2016-2020 роки                                               0611090
15,000
0,00
15,000
 
 
 
УСЬОГО
15,000
0,00
15,000
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611090
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
7,00
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл)
од.
мережа закладів
1,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
2,00
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
0,5
 
 
 
 
 
Показники продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
осіб
Звітність установ
300,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту
грн.
розрахунок
2291,44
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      233         від 06.06.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   44-О           від 06.06. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611150 )
 ( 0990 )
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –798,857 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 798,857 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми  Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами), рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік» (зі змінами).
 
 
 
 
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
798,857
,
0,00
798,857
 
 
 
 
1
 
 
Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
798,857
7
0,00
798,857
 
 
 
 
 
Усього
798,857
 
0,00
798,857
 
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма «Обдаровані діти Міловщини» на 2016 – 2020 роки                                                                              0611150
30,000
0,00
30,000
 
 
 
 
 
 
 
Районна програма розвитку української мови,культури та національної свідомості
громадян України на території Міловського району на 2017 -2020 роки                                                                             0611150
18,000
0,00
18,000
 
 
 
 
 
 
 
Районна програма «Національно-патріотичного виховання дітей та молоді» на 2018 – 2023 роки                               0611150                                              
31,460
0,00
31,460
 
 
 
 
 
 
 
УСЬОГО
79,460
0,00
79,460
 
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611150
Завдання Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники Затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
кількість закладів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
1,00
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
0,00
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою
%
зведення мережі штатів та контингентів
100,00
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      233         від 06.06.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   44-О           від 06.06. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0615031 )
 ( 0810 )
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1094,552 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 1094,552 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами),рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення підготовки спортсменів та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0615031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1094,552
0,00
1094,552
 
 
 
1
 
 
Підготовка спортсменів та участь спортсменів у відповідних змаганнях та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
1094,552
0,00
1094,552
 
 
 
 
Усього
1094,552
0,00
1094,552
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма фізичної культури та спорту на 2016 -2020 роки                                                                                  0615031
196,440
0,00
196,440
 
 
 
УСЬОГО
196,440
0,00
,0
196,440
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0615031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 
 
 
 
 
 
1
 
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
грн.
кошторис
1044,112
 
 
 
 
 
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
од.
мережа
1,00
 
 
 
 
 
Показники продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
од.
мережа
357,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.
грн.
розрахунок
2924,68
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.06.2018
Рівний доступ до освіти для дітей України - https://dostupnaosvita.com.ua
 
 
 
 
22.05.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 від 17.05.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            від 17.05. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –49669,466 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 44526,518 тис. гривень та спеціального фонду 5142,948 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
44526,518
5142,948
49669,466
 
 
 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
44526,518
5142,948
49669,466
 
 
 
 
Усього
44526,518
5142,948
49669,466
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878
 
 
 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000
 
 
 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00
 
 
 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
                        Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заступник начальника управління-
начальник бюджетного відділу
 
                         А.В.Орлов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.05.2018
 
 
МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                    МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                         ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                          Фінансове управління
Міловської районної                                                Міловської районної
державної адміністрації                                         державної адміністрації                                
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 «  03  » травня 2018р.                        смт Мілове                                   №  176/36-О    
 
Про внесення змін до  паспорту
бюджетної програми  на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017 року № 21/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»(зі змінами)  та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.04.2018 року № 155 «Про затвердження розподілу іншої субвенції з сільського бюджету районному бюджету», від 26.04.2018 року № 158 «Про затвердження розподілу іншої субвенції з сільського бюджету районному бюджету» .
 
НАКАЗУЄМО:
 
          1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти Міловської районної державної адміністрації за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», виклавши його в новій редакції, що додається.
        
 
Начальник відділу освіти                                                Начальник фінансового управління
Міловської райдержадміністрації                                    Міловської райдержадміністрації
 
__________________Н.І.Хрипко                                        ___________________Л.А.Дуднік
МП                                                                                                    МП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
176 від 03.05.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  36-О  від 03.05. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –48646,820 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 44520,718 тис. гривень та спеціального фонду 4126,102 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
44520,718
4126,102
48646,820
 
 
 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
44520,718
4126,102
48646,820
 
 
 
 
Усього
44520,718
4126,102
48646,820
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878
 
 
 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000
 
 
 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00
 
 
 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27.04.2018

 

МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                    МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                         ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                          Фінансове управління
Міловської районної                                                Міловської районної
державної адміністрації                                         державної адміністрації                                
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 «  25  » квітня  2018р.                        смт Мілове                                   №  167/34-О
Про внесення змін до  паспорту
бюджетної програми  на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 19.04.2018 року № 24/2 «Про районний бюджет на 2018 рік та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами).
НАКАЗУЄМО:
       
1. Внести зміни до паспортів бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти Міловської районної державної адміністрації:
 1.1.КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», що додається.
1.2. КПКВКМБ 0611090  «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додається.
1.3.                                                                                                                              КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів», що додається.
1.4. КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», що додається.
 
             2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік відділу освіти Міловської районної державної адміністрації:
2.1. КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів», що додається.
 
 
 
 
Начальник відділу освіти                                                Начальник фінансового управління
Міловської райдержадміністрації                                    Міловської райдержадміністрації
 
__________________Н.І.Хрипко                                        ___________________Л.А.Дуднік
МП                                                                                                    МП
 

 

 

27.04.2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 167 від 25.04.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№  34-О    від 25.04.2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611150 )
 ( 0990 )
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –801,857 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 801,857 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми  Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами), рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік» (зі змінами).
 
 
 
 
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
801,857
,
0,00
801,857
 
 
 
1
 
 
Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
801,857
0,00
801,857
 
 
 
 
Усього
801,857
0,00
801,857
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма «Обдаровані діти Міловщини» на 2016 – 2020 роки                                                                              0611150
30,000
0,00
30,000
 
 
 
 
 
 
 
Районна програма розвитку української мови,культури та національної свідомості
громадян України на території Міловського району на 2017 -2020 роки                                                                             0611150
26,000
0,00
26,000
 
 
 
 
 
 
 
Районна програма «Національно-патріотичного виховання дітей та молоді» на 2018 – 2023 роки                               0611150                                              
31,460
0,00
31,460
 
 
 
 
 
 
 
УСЬОГО
87,460
0,00
87,460
 
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611150
Завдання Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники Затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
кількість закладів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
1,00
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
0,00
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою
%
зведення мережі штатів та контингентів
100,00
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

27.04.2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
167 від 25.04.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 34-О    від 25.04. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –48542,820 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 44463,718 тис. гривень та спеціального фонду 4079,102 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
44463,718
4079,102
48542,820
 
 
 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
44463,718
4079,102
48542,820
 
 
 
 
Усього
44463,718
4079,102
48542,820
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878
 
 
 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000
 
 
 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00
 
 
 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

27.04.2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
167 від 25.04.2018 року

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     34-О  від 25.04.2018року

 

 
 
ПАСПОРТ

 

 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 
 
2.
 ( 0610000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 
 
3.
 ( 0611161 )
 ( 0990 )
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1452,148 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 1452,148 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .

 

 
5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 
Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)

 

 

 
6. Мета бюджетної програми

 

 

 
Забезпечення фінансування закладів освіти,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності,забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування та надання якісних послуг іншим закладам освіти

 

 

 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 
 
 
 
 
 
 

 

(тис.грн.)

 

 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 
1
2
3
4
5

6

7

 

 
 
0611161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1452,148

0,00

1452,148

 

 
1
 
 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1452,148

0,00

1452,148

 

 
 
Усього
1452,148

0,00

1452,148

 

 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 
 
 
 
 
 
 

 

(тис.грн.)

 

 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 
1
2
3

4

5

 

 
УСЬОГО
 

 

 

 

 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 
1
2
3
4

5

6

 

 
 
0611161
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
 

 

 

 

 
1
 
Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю установ,які обслуговуються,фіксування цих установ згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
 

 

 

 

 
 
 
Показники затрат
 

 

 

 

 
 
 
Кількість централізованих бухгалтерій ,груп централізованого господарського обслуговування
од.

мережа закладів

2,00

 

 
 
 
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од..

мережа закладів

17,00

 

 
 
 
Показники ефективності
 

 

 

 

 
 
 
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник
од.

розрахунковий показник

1,00

 

 
 
 
Показники продукту
 

 

 

 

 
 
 
Кількість установ які обслуговуються
од.

Мережа закладів

14,00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом

 

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

 

 

 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

 

 

27.04.2018

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
№ 167 від 25.04.2018 року

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
№ 34-О    від 25.04.2018року        

 

 

 

ПАСПОРТ

 

 

 

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 

 

 

2.

 ( 0610000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 

 

 

3.

 ( 0611090 )
 ( 0960 )
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 

 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –700,803 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 689,811 тис. гривень та спеціального фонду – 10,992 тис. гривень .

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 

Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами),рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)

 

 

 

6. Мета бюджетної програми

 

 

 

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 

 

 

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 


з/п

КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 


з/п

КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1

2
3
4
5

6

7

 

 

 

 

0611090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
689,811

10,992

700,803

 

 

 

1

 
 
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
689,811

10,992

700,803

 

 

 

 

Усього
689,811

10,992

700,803

 

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК
Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 

1

2
3

4

5

 

 

 

 

 

 

Районна програма розвитку позашкільного навчального закладу на 2016-2020 роки                                               0611090

15,000

0,00

15,000

 

 

 

УСЬОГО

15,000

0,00

15,000

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 


з/п

КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

 

 

 

1

2
3
4

5

6

 

 

 

 

0611090
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 

 

 

 

 

 

1

 
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
 

 

 

 

 

 

 

 
Показники затрат
 

 

 

 

 

 

 

 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.

зведення мережі, штатів та контингентів

7,00

 

 

 

 

 
кількість закладів (за ступенями шкіл)
од.

мережа закладів

1,00

 

 

 

 

 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.

зведення мережі, штатів та контингентів

4,5

 

 

 

 

 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.

зведення мережі, штатів та контингентів

2,00

 

 

 

 

 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.

зведення мережі, штатів та контингентів

0,5

 

 

 

 

 
Показники продукту
 

 

 

 

 

 

 

 
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
осіб

Звітність установ

300,00

 

 

 

 

 
Показники ефективності
 

 

 

 

 

 

 

 
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту
грн.

розрахунок

2291,44

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 

Код

Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 

Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко

 

 

 

 

 
(підпис)
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік

 

 

 

 

 
(підпис)
(ініціали та прізвище)

 

 

                                                       

 

 

 

27.04.1018

 
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 167  від 25.04.2018 року
Відділу освіти Міловської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 
Наказ
Фінансового управління Міловської райдержадміністрації  (найменування місцевого фінансового органу)
 №  34-О    від 25.04.2018 року
 
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
1.  0600000 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)
2.  0610000  Відділ освіти Міловської  районної державної адміністрації  Луганської області
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)
3.  0617321  Будівництво освітніх установ та закладів
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 171,257тис. гривень, у тому числі спеціального фонду –   2 171,257 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
   -Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
   - Бюджетний  кодекс (Закон від 21.06.2001р. № 2542-III);
   - Конституція  України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР);
    -рішення сесії Міловської районної ради від 19.04.2018р. № 24/2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»
   -службове розпорядження  від  20 квітня  2018 р. № 77;
6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг освітніх установ та закладів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
1
0617321
0443
Будівництво освітніх установ та закладів
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн.)
№ з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
6
7
 
0617321
0443
Підпрограма  -  Будівництво освітніх установ та закладів
 
 
 
Завдання:
 
 
 
 
 
 
Проектування будівництва об’єктів
 
 
2 171 ,257
2 171, 257
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усього:
 
 
 
 
 
 
 
 
2 171, 257
2 171 ,257
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми
 
КПКВК
Загальний
фонд
Спеціальний фонд
Разом
1
2
3
4
5
Регіональна цільова програма 1
 
 
 
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
Підпрограма 2
 
 
 
 
 
 
 
 
Усього
 
 
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
1
2
3
4
5
6
 
0617321
Підпрограма - Будівництво освітніх установ та закладів
 
 
Завдання
 
 
 
 
Проектування будівництва об’єктів
 
 
1
 
Показник продукту
 
 
 
 
 
 
К-сть проектів для будівництва об’єктів
одиниць
Розрахункові дані
4
2
 
Показник ефективності
 
 
 
 
 
Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об’єкта
Тис грн..
Розрахункові дані
542,814
3
 
Показники якості
 
 
 
 
 
Рівень готовності проектної документації будівництва об’єктів
%
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(грн.)
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
Підпрограма 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інвестиційний проект 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надходження із бюджету
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інші джерела фінансування (за видами)
 
х
 
 
х
 
 
х
 
 
 
 
Інвестиційний проект 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Усього
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
Начальник відділу освіти                                                        __________               Н.І.Хрипко
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
 
Начальник фінансового управління                                    __________                Л.А.Дуднік                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)    
 
 
29.03.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 від 05.03.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-О  від 05.03. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –49402,948 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 43829,673 тис. гривень та спеціального фонду 5573,275 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
43829,673
5573,275
49402,948
 
 
 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
43829,673
5573,275
49402,948
 
 
 
 
Усього
43829,673
5573,275
49402,948
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878
 
 
 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000
 
 
 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00
 
 
 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.02.2018
Засідання районного методичного об’єднання  вихователів
 
21 лютого 2018 року на базі закладу дошкільної освіти «Сонечко» Великоцької сільської ради відбулося засідання районного методичного об’єднання  вихователів Міловського району за темою «Використання інноваційних форм і методів у навчанні і вихованні. Сендплей у практиці». Тема не нова, але актуальна.
            Навчання, що дарує радість і дітям, і педагогам,- мрія чи реальність. Мабуть реальність!
             На сьогоднішній день колективи педагогів спрямовують усі свої зусилля на впровадження в роботу різних інноваційних технологій.
              В процесі роботи РМО вихователі обмінялися думками, дізналися про нові тенденції в освіті, сучасні освітні технології.
              Присутні мали змогу переглянути інтегроване заняття «Поміж пісків» з використанням технології сендплей, яке провела вихователь А.А.Борзяк. Під час обговорення» вона  поділилася досвідом роботи з впровадження у практику цього методу.
                Про впровадження інтегрованого курсу «Культура добросусідства» розповіли Губанова С.Ю., Кулішова І.В. – вихователі закладів дошкільної освіти «Колосок» Микільської сільської ради та Мусіївського НВК.                Вихователь-методист ЗДО «Ластівка» Міловської селищної ради  - Данильченко С.П. презентувала досвід роботи щодо вивчення рівнів функціональної готовності випускників закладів дошкільної освіти до шкільного життя.
               З учасниками було проведено майстер – клас «Виготовлення подарунка для любимої матусі».
               Підвела підсумки роботи Лимар Г.І. – завідувач районного методичного кабінету.
 
 
 
 
22.02.2018

 

МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                               МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                                   ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                            Фінансове управління
Міловської районної                                                 Міловської районної
державної адміністрації                                         державної адміністрації                                
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 «  22  » лютого  2018р.                        смт Мілове                                   №  83 / 13-О
 
Про внесення змін до  паспорту
бюджетної програми  на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017 року № 21/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»(зі змінами)  та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), розпорядження голови Міловської районної державної адміністрації від 14.02.2018 № 51 «Про розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету Стрільцівської сільської ради районному бюджету» ,
 
НАКАЗУЄМО:
 
          1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти Міловської районної державної адміністрації за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», виклавши його в новій редакції, що додається.
        
 
 
 
Начальник відділу освіти                                                Начальник фінансового управління
Міловської райдержадміністрації                                    Міловської райдержадміністрації
 
__________________Н.І.Хрипко                                        ___________________Л.А.Дуднік
МП                                                                                                    МП
 
 
 
 
 
 
МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                                  МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                                      ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                                Фінансове управління
Міловської районної                                                     Міловської районної
державної адміністрації                                             державної адміністрації                                 
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 «  12  » лютого  2018р.                        смт Мілове                                   №  69 / 10-О
 
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017 року № 21/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»(зі змінами)  та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами),
 НАКАЗУЄМО:
 
             1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу освіти Міловської районної державної адміністрації:
1.1.КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», що додається.
1.2. КПКВКМБ 0611090  «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додається.
1.3.                                                                                                                              КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів», що додається.
1.4. КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», що додається.
1.5. КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», що додається.
1.6.КПКВКМБ 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», що додається.    
 
 
Начальник відділу освіти                                                Начальник фінансового управління
Міловської райдержадміністрації                                    Міловської райдержадміністрації
 
__________________Н.І.Хрипко                                        ___________________Л.А.Дуднік
МП                                                                                                    МП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 від 22.02.2018 року

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-О  від 22.02. 2018 року

 

 
 
ПАСПОРТ

 

 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 

 

 

 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 

 

 

 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 

 

 

 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –48884,931 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 43564,391 тис. гривень та спеціального фонду 5320,540 тис. гривень .

 

 
5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)

 

 

 
6. Мета бюджетної програми

 

 

 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 

 

 

 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)

 

 

 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 

 

 

 
1
2
3
4
5
6
7

 

 

 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
43564,391
5320,540
48884,931

 

 

 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
43564,391
5320,540
48884,931

 

 

 
 
Усього
43564,391
5320,540
48884,931

 

 

 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)

 

 

 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 

 

 

 
1
2
3
4
5

 

 

 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878

 

 

 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000

 

 

 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878

 

 

 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника

 

 

 
1
2
3
4
5
6

 

 

 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 

 

 

 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 

 

 

 
 
 
Показники затрат
 
 
 

 

 

 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79

 

 

 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00

 

 

 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00

 

 

 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89

 

 

 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7

 

 

 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2

 

 

 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00

 

 

 
 
 
Показники ефективності
 
 
 

 

 

 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07

 

 

 
 
 
Показники якості
 
 
 

 

 

 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

 

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 

 

 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 

 

 

 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
21.02.2018
 
 
 
 
 
 
16.02.2018
Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 від 12.02.2018 року

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-О від 12.02. 2018 року

 

 
 
ПАСПОРТ

 

 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –48840,868 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 43555,391 тис. гривень та спеціального фонду 5285,477 тис. гривень .

 

 
5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)

 

 

 
6. Мета бюджетної програми

 

 

 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 

 

 

 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(тис.грн.)

 

 

 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 
1
2
3
4
5
6

7

 

 

 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
43555,391
5285,477

48840,868

 

 

 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
43555,391
5285,477

48840,868

 

 

 
 
Усього
43555,391
5285,477

48840,868

 

 

 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(тис.грн.)

 

 

 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 
1
2
3
4

5

 

 

 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00

24,878

 

 

 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00

147,000

 

 

 
УСЬОГО
171,878
0,00

171,878

 

 

 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації

Значення показника

 

 

 
1
2
3
4
5

6

 

 

 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 

 

 

 

 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 

 

 

 

 
 
 
Показники затрат
 
 

 

 

 

 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів

374,79

 

 

 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа

10,00

 

 

 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа

104,00

 

 

 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів

187,89

 

 

 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів

52,7

 

 

 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів

115,2

 

 

 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів

19,00

 

 

 
 
 
Показники ефективності
 
 

 

 

 

 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок

199,07

 

 

 
 
 
Показники якості
 
 

 

 

 

 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа

170,00

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

 

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 

 

 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 

 

 

 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 

 

 

                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 від 12.02.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-О від  12.02.2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611090 )
 ( 0960 )
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –700,803 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 687,433 тис. гривень та спеціального фонду – 13,370 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами),рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
687,433
13,370
700,803
 
 
 
1
 
 
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
687,433
13,370
700,803
 
 
 
 
Усього
687,433
13,370
700,803
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
Районна програма розвитку позашкільного навчального закладу на 2016-2020 роки                                               0611090
15,000
0,00
15,000
 
 
 
УСЬОГО
15,000
0,00
15,000
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611090
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
7,00
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл)
од.
мережа закладів
1,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
2,00
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
0,5
 
 
 
 
 
Показники продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
осіб
Звітність установ
300,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту
грн.
розрахунок
2291,44
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 від 12.02.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10-О від 12.02.2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611150 )
 ( 0990 )
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –770,397 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 770,397 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми  Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами), рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік» (зі змінами).
 
 
 
 
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
770,397
,
0,00
770,397
,
 
 
 
1
 
 
Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
770,397
0,00
770,397
 
 
 
 
Усього
770,397
0,00
770,397
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма «Обдаровані діти Міловщини» на 2016 – 2020 роки                                                                              0611150
30,000
0,00
30,000
 
 
 
Районна програма розвитку української мови,культури та національної свідомості
громадян України на території Міловського району на 2017 -2020 роки                                                                             0611150
26,000
0,00
26,000
 
 
 
УСЬОГО
56,000
0,00
56,000
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611150
Завдання Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники Затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
кількість закладів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
1,00
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
0,00
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою
%
зведення мережі штатів та контингентів
100,00
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 від 12.02.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-О від    12.02.2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611161 )
 ( 0990 )
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1430,368 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 1430,368 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення фінансування закладів освіти,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності,забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування та надання якісних послуг іншим закладам освіти
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
0611161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1430,368
0,00
1430,368
 
 
1
 
 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1430,368
0,00
1430,368
 
 
 
Усього
1430,368
0,00
1430,368
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
УСЬОГО
 
 
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
0611161
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
 
 
 
 
 
1
 
Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю установ,які обслуговуються,фіксування цих установ згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
Кількість централізованих бухгалтерій ,груп централізованого господарського обслуговування
од.
мережа закладів
2,00
 
 
 
 
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од..
мережа закладів
17,00
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник
од.
розрахунковий показник
1,00
 
 
 
 
Показники продукту
 
 
 
 
 
 
 
Кількість установ які обслуговуються
од.
Мережа закладів
14,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.М.Колган
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 від 12.02.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-О від 12.02.2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0613242 )
 ( 1040 )
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1,810 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 1,810 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України , Постанова КМУ від 25.08.2005р. № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям,позбавленим батьківського піклування,після досягнення 18-річного віку»,рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення соціального захисту, соціальне забезпечення та надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
0613242
1040
Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
1,810
0,00
1,810
 
 
1
 
 
Надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
1,810
0,00
1,810
 
 
 
Усього
1,810
0,00
1,810
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом