Освіта та наука

29.03.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 від 05.03.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-О  від 05.03. 2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –49402,948 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 43829,673 тис. гривень та спеціального фонду 5573,275 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
43829,673
5573,275
49402,948
 
 
 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
43829,673
5573,275
49402,948
 
 
 
 
Усього
43829,673
5573,275
49402,948
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878
 
 
 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000
 
 
 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00
 
 
 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.02.2018
Засідання районного методичного об’єднання  вихователів
 
21 лютого 2018 року на базі закладу дошкільної освіти «Сонечко» Великоцької сільської ради відбулося засідання районного методичного об’єднання  вихователів Міловського району за темою «Використання інноваційних форм і методів у навчанні і вихованні. Сендплей у практиці». Тема не нова, але актуальна.
            Навчання, що дарує радість і дітям, і педагогам,- мрія чи реальність. Мабуть реальність!
             На сьогоднішній день колективи педагогів спрямовують усі свої зусилля на впровадження в роботу різних інноваційних технологій.
              В процесі роботи РМО вихователі обмінялися думками, дізналися про нові тенденції в освіті, сучасні освітні технології.
              Присутні мали змогу переглянути інтегроване заняття «Поміж пісків» з використанням технології сендплей, яке провела вихователь А.А.Борзяк. Під час обговорення» вона  поділилася досвідом роботи з впровадження у практику цього методу.
                Про впровадження інтегрованого курсу «Культура добросусідства» розповіли Губанова С.Ю., Кулішова І.В. – вихователі закладів дошкільної освіти «Колосок» Микільської сільської ради та Мусіївського НВК.                Вихователь-методист ЗДО «Ластівка» Міловської селищної ради  - Данильченко С.П. презентувала досвід роботи щодо вивчення рівнів функціональної готовності випускників закладів дошкільної освіти до шкільного життя.
               З учасниками було проведено майстер – клас «Виготовлення подарунка для любимої матусі».
               Підвела підсумки роботи Лимар Г.І. – завідувач районного методичного кабінету.
 
 
 
 
22.02.2018

 

МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                               МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                                   ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                            Фінансове управління
Міловської районної                                                 Міловської районної
державної адміністрації                                         державної адміністрації                                
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 «  22  » лютого  2018р.                        смт Мілове                                   №  83 / 13-О
 
Про внесення змін до  паспорту
бюджетної програми  на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017 року № 21/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»(зі змінами)  та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), розпорядження голови Міловської районної державної адміністрації від 14.02.2018 № 51 «Про розподіл іншої субвенції з місцевого бюджету Стрільцівської сільської ради районному бюджету» ,
 
НАКАЗУЄМО:
 
          1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік по відділу освіти Міловської районної державної адміністрації за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», виклавши його в новій редакції, що додається.
        
 
 
 
Начальник відділу освіти                                                Начальник фінансового управління
Міловської райдержадміністрації                                    Міловської райдержадміністрації
 
__________________Н.І.Хрипко                                        ___________________Л.А.Дуднік
МП                                                                                                    МП
 
 
 
 
 
 
МІЛОВСЬКА РАЙОННА                                                  МІЛОВСЬКА РАЙОННА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                                      ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Відділ освіти                                                                Фінансове управління
Міловської районної                                                     Міловської районної
державної адміністрації                                             державної адміністрації                                 
 
 
С П І Л Ь Н И Й    Н А К А З
 
 «  12  » лютого  2018р.                        смт Мілове                                   №  69 / 10-О
 
Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік
 
   Керуючись ст. 20 Бюджетного Кодексу України, згідно рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017 року № 21/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»(зі змінами)  та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 (зі змінами),
 НАКАЗУЄМО:
 
             1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу освіти Міловської районної державної адміністрації:
1.1.КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами», що додається.
1.2. КПКВКМБ 0611090  «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми», що додається.
1.3.                                                                                                                              КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів», що додається.
1.4. КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти», що додається.
1.5. КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», що додається.
1.6.КПКВКМБ 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», що додається.    
 
 
Начальник відділу освіти                                                Начальник фінансового управління
Міловської райдержадміністрації                                    Міловської райдержадміністрації
 
__________________Н.І.Хрипко                                        ___________________Л.А.Дуднік
МП                                                                                                    МП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83 від 22.02.2018 року

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-О  від 22.02. 2018 року

 

 
 
ПАСПОРТ

 

 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 

 

 

 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 

 

 

 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 

 

 

 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –48884,931 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 43564,391 тис. гривень та спеціального фонду 5320,540 тис. гривень .

 

 
5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)

 

 

 
6. Мета бюджетної програми

 

 

 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 

 

 

 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)

 

 

 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 

 

 

 
1
2
3
4
5
6
7

 

 

 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
43564,391
5320,540
48884,931

 

 

 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
43564,391
5320,540
48884,931

 

 

 
 
Усього
43564,391
5320,540
48884,931

 

 

 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)

 

 

 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 

 

 

 
1
2
3
4
5

 

 

 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00
24,878

 

 

 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00
147,000

 

 

 
УСЬОГО
171,878
0,00
171,878

 

 

 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника

 

 

 
1
2
3
4
5
6

 

 

 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 
 

 

 

 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 
 

 

 

 
 
 
Показники затрат
 
 
 

 

 

 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів
374,79

 

 

 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа
10,00

 

 

 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа
104,00

 

 

 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів
187,89

 

 

 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів
52,7

 

 

 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів
115,2

 

 

 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів
19,00

 

 

 
 
 
Показники ефективності
 
 
 

 

 

 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок
199,07

 

 

 
 
 
Показники якості
 
 
 

 

 

 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа
170,00

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

 

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 

 

 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 

 

 

 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
21.02.2018
 
 
 
 
 
 
16.02.2018
Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 від 12.02.2018 року

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-О від 12.02. 2018 року

 

 
 
ПАСПОРТ

 

 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )

 

 

 

 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області

 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

 

 

 

 
 
3.
 ( 0611020 )
 ( 0921 )
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)

 

 

 

 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –48840,868 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 43555,391 тис. гривень та спеціального фонду 5285,477 тис. гривень .

 

 
5. Підстави для виконання бюджетної програми

 

 

 
Бюджетний Кодекс України, від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)

 

 

 
6. Мета бюджетної програми

 

 

 
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах 

 

 

 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

 

 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(тис.грн.)

 

 

 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 
1
2
3
4
5
6

7

 

 

 
 
0611020
0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
43555,391
5285,477

48840,868

 

 

 
1
 
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
43555,391
5285,477

48840,868

 

 

 
 
Усього
43555,391
5285,477

48840,868

 

 

 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(тис.грн.)

 

 

 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом
 

 

 

 
1
2
3
4

5

 

 

 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування  на 2017-2021роки                                                                                                                      0611020
24,878
0,00

24,878

 

 

 
Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей «Міловське літо» на  2018-2020роки                                    0611020
147,000
0,00

147,000

 

 

 
УСЬОГО
171,878
0,00

171,878

 

 

 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

 

 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації

Значення показника

 

 

 
1
2
3
4
5

6

 

 

 
 
0611020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 
 

 

 

 

 
1
 
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами 
 
 

 

 

 

 
 
 
Показники затрат
 
 

 

 

 

 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення звітів та планів

374,79

 

 

 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл),
од.
мережа

10,00

 

 

 
 
 
кількість класів (за ступенями шкіл)
од.
мережа

104,00

 

 

 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення звітів та планів

187,89

 

 

 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,
од.
зведення звітів та планів

52,7

 

 

 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення звітів та планів

115,2

 

 

 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення звітів та планів

19,00

 

 

 
 
 
Показники ефективності
 
 

 

 

 

 
 
 
діто-дні відвідування
днів
розрахунок

199,07

 

 

 
 
 
Показники якості
 
 

 

 

 

 
 
 
кількість днів відвідування
днів
мережа

170,00

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

 

 

 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

 

 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

 

 

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

 

 

 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 

 

 

 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 

 

 

                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 від 12.02.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-О від  12.02.2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611090 )
 ( 0960 )
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –700,803 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 687,433 тис. гривень та спеціального фонду – 13,370 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами),рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611090
0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
687,433
13,370
700,803
 
 
 
1
 
 
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
687,433
13,370
700,803
 
 
 
 
Усього
687,433
13,370
700,803
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
Районна програма розвитку позашкільного навчального закладу на 2016-2020 роки                                               0611090
15,000
0,00
15,000
 
 
 
УСЬОГО
15,000
0,00
15,000
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611090
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
 
 
 
 
 
 
1
 
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
7,00
 
 
 
 
 
кількість закладів (за ступенями шкіл)
од.
мережа закладів
1,00
 
 
 
 
 
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
2,00
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць робітників
од.
зведення мережі, штатів та контингентів
0,5
 
 
 
 
 
Показники продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
осіб
Звітність установ
300,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту
грн.
розрахунок
2291,44
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 від 12.02.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10-О від 12.02.2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611150 )
 ( 0990 )
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –770,397 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 770,397 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми  Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами), рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік» (зі змінами).
 
 
 
 
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти 
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0611150
0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
770,397
,
0,00
770,397
,
 
 
 
1
 
 
Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
770,397
0,00
770,397
 
 
 
 
Усього
770,397
0,00
770,397
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма «Обдаровані діти Міловщини» на 2016 – 2020 роки                                                                              0611150
30,000
0,00
30,000
 
 
 
Районна програма розвитку української мови,культури та національної свідомості
громадян України на території Міловського району на 2017 -2020 роки                                                                             0611150
26,000
0,00
26,000
 
 
 
УСЬОГО
56,000
0,00
56,000
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0611150
Завдання Забезпечення  належної методичної роботи  установами освіти
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники Затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
кількість закладів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
1,00
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
зведення мережі штатів та контингентів
4,5
 
 
 
 
 
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
од.
зведення мережі штатів та контингентів
0,00
 
 
 
 
 
Показники якості
 
 
 
 
 
 
 
 
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою
%
зведення мережі штатів та контингентів
100,00
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 від 12.02.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-О від    12.02.2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0611161 )
 ( 0990 )
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1430,368 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 1430,368 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення фінансування закладів освіти,контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності,забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування та надання якісних послуг іншим закладам освіти
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
0611161
0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1430,368
0,00
1430,368
 
 
1
 
 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
1430,368
0,00
1430,368
 
 
 
Усього
1430,368
0,00
1430,368
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
УСЬОГО
 
 
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
0611161
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
 
 
 
 
 
1
 
Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю установ,які обслуговуються,фіксування цих установ згідно з затвердженими кошторисами та надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
Кількість централізованих бухгалтерій ,груп централізованого господарського обслуговування
од.
мережа закладів
2,00
 
 
 
 
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)
од..
мережа закладів
17,00
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник
од.
розрахунковий показник
1,00
 
 
 
 
Показники продукту
 
 
 
 
 
 
 
Кількість установ які обслуговуються
од.
Мережа закладів
14,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.М.Колган
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 від 12.02.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-О від 12.02.2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0613242 )
 ( 1040 )
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1,810 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 1,810 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України , Постанова КМУ від 25.08.2005р. № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям,позбавленим батьківського піклування,після досягнення 18-річного віку»,рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення соціального захисту, соціальне забезпечення та надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
0613242
1040
Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
1,810
0,00
1,810
 
 
1
 
 
Надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
1,810
0,00
1,810
 
 
 
Усього
1,810
0,00
1,810
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
Районна програма заходів по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей,які залишилися без
батьківського піклування на 2017 -2021роки                                                                                                                       0613242
1,810
0,00
1,810
 
 
УСЬОГО
1,810
0,00
1,810
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
0611161
Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 
 
 
 
 
 
 
Надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
кількість одержувачів допомоги
осіб
дані служби у справах дітей
1,00
 
 
 
 
Показники продукту
 
 
 
 
 
 
 
сума виплати на одну дитину
грн.
Постанова КМУ
1810,00
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
витрати на одну дитину
грн.
розрахунковий показник
1810,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
Л.М.Колган
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69  від 12.02.2018 року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансове управління Міловської райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(найменування місцевого фінансового органу )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-О  від   12.02.2018 року
 
 
 
ПАСПОРТ
 
 
 
бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 ( 0600000 )
Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника )
 
 
 
 
 
2.
 ( 0610000 )
 Відділ освіти Міловської районної державної адміністрації Луганської області
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
 
 
 
 
 
3.
 ( 0615031 )
 ( 0810 )
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(КПКВК МБ)
(КФКВК)1
(найменування бюджетної програми)
 
 
 
 
 
 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1044,112 тис. гривень , у тому числі загального фонду – 1044,112 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень .
 
 
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 
 
 
Бюджетний Кодекс Україн від 08.07.2010р. № 2456-VІ, Закони України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. № 1841№ 1841-ІІІ (із змінами),рішення сесії Міловської районної ради від 22.12.2017р. № 21/1  «Про районний бюджет на2018 рік «(зі змінами)
 
 
 
6. Мета бюджетної програми
 
 
 
Забезпечення підготовки спортсменів та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів
 
 
 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Назва підпрограми
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 

з/п
КПКВК
КФКВК
Підпрограма/
завдання бюджетної програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
0615031
0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
1044,112
0,00
1044,112
 
 
 
1
 
 
Підготовка спортсменів та участь спортсменів у відповідних змаганнях та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
1044,112
0,00
1044,112
 
 
 
 
Усього
1044,112
0,00
1044,112
 
 
 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(тис.грн.)
 
 
 
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
1
2
3
4
5
 
 
 
Районна програма фізичної культури та спорту на 2016 -2020 роки                                                                                  0615031
151,000
0,00
151,000
 
 
 
УСЬОГО
151,000
0,00
,0
151,000
 
 
 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
 
 
 

з/п
КПКВК
Назва показника
Одиниця виміру
Джерело інформації
Значення показника
 
 
 
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
0615031
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
 
 
 
 
 
 
1
 
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники затрат
 
 
 
 
 
 
 
 
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
грн.
кошторис
1044,112
 
 
 
 
 
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
од.
мережа
1,00
 
 
 
 
 
Показники продукту
 
 
 
 
 
 
 
 
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету
од.
мережа
357,00
 
 
 
 
 
Показники ефективності
 
 
 
 
 
 
 
 
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.
грн.
розрахунок
2924,68
 
 
 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
 
 
 
Код
Найменування джерел надходжень
КПКВК
Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
Пояснення, що характеризують джерела фінансування
 
 
 
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти
 
Н.І.Хрипко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник фінансового управління
 
Л.А.Дуднік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(підпис)
(ініціали та прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
12.02.2018
 
Виконання відділом освіти Міловської райдержадміністрації вимог статті 30 Закону України "Про освіту"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.01.2018
 
Відбулася районна Спартакіада
 
10 січня 2018 року відбулася районна Спартакіада педагогічних працівників закладів середньої освіти. Спартакіада проводилась з метою залучення педагогів до занять спортом та пропаганди активного і здорового способу життя. Педагоги змагалися  у таких видах спорту як волейбол, настільний теніс, шашки та шахи. У змаганнях взяли участь 10 команд (більше 100 освітян). Відкрили спортивні змагання заступник голови, виконуючий обов’язки голови Міловської районної державної адміністрації Олександр Альчаков, голова Міловської районної ради Юрій Кошута та начальник відділу освіти Міловської райдержадміністрації Наталія Хрипко, які привітали учасників  та побажали у чесній боротьбі стати переможцями.
Змагання проходили завзято, у дружньому суперництві та з натхненням. За результатами Спартакіади у загальнокомандному заліку переможцем стала збірна команда Микільської ЗОШ І-ІІІ ступенів, друге місце виборола Великоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, третє – Зориківська ЗОШ І-ІІІ ступенів.
У змаганнях з волейболу перше місце посіли спортсмени Новострільцівського НВК, друге місце – спортсмени  Великоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів, третє місце – спортсмени  Морозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Кращими гравцями стали Ігор Плясуля (Новострільцівський НВК) та Карина Прищепа (Великоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів).
Перше загальнокомандне місце з тенісу здобула команда Мусіївського НВК, друге – команда Калмиківської ЗОШ І-ІІ ступенів, третє – Міловської гімназії. У особистому заліку кращими стали Денис Аношкін (Міловська гімназія) та Наталія Юсіфова (Мусіївський НВК).
З шахів перше місце посіли педагоги Стрільцівської ЗОШ І-ІІ ступенів, друге – педагоги Зориківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, третє – педагоги Міловської гімназії. Серед жінок кращою стала Олена Найденко (Зориківська ЗОШ І-ІІІ ступенів), серед чоловіків – Микола Кузнєцов (Міловська гімназія).
У турнірі з шашок перемогли вчителі Морозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, другими стали вчителі Зориківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, третіми – вчителі Великоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Найкращі результати у особистому заліку у Олени Рубан (Зориківська ЗОШ І-ІІІ ступенів) та  Андрія Маковського (Морозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).
Всі переможці і призери Спартакіади отримали заслужені нагороди.
У Спартакіаді головним досягненням стало набуття практичного досвіду, величезного заряду бадьорості та енергії, зміцнення дружніх стосунків між освітянами району і вражень від змагань, які надовго запам’ятаються кожному.