Прес-центр12 серпня 2019, 15:08

Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації інформує про любительське і спортивне рибальство

Згідно із статтею 47 Водного кодексу України (далі – Кодекс) загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб безкоштовно, в тому числі і щодо любительського і спортивного рибальства. На водних об’єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об’єкт в оренду. Водокористувач, який узяв водний об’єкт у користування на умовах оренди, зобов’язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об’єкті, наданому в оренду. Якщо водокористувачем не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.
Відповідно до статті 51 Кодексу водні об’єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом. Орендарі водного об’єкта зобов’язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо). При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.
Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.
Також любительське і спортивне рибальство регламентується такими законодавчими актами: Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (далі – Закон), Правилами любительського і спортивного рибальства та Інструкцією про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства України від 28.04.1999 № 19 (далі – Правила рибальства) та Інструкцією про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженою наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.01.2008 № 4 (далі – Інструкція).
Так, статтею 26 Закону визначено, що громадяни мають право здійснювати любительське і спортивне рибальство у водних об’єктах загального користування в межах встановлених законодавством обсягів безоплатного вилову водних біоресурсів. Проте, згідно зі статтею 27 Закону любительське і спортивне рибальство у водних об’єктах загального користування, що перевищує встановлені обсяги безоплатного вилову віднесено до спеціальне використання водних біоресурсів.
Порядок здійснення любительського і спортивного рибальства регламентується Правилами рибальства, якими визначено норму вилову (добування), заборонені місця, термін заборони, мінімальний розмір риб та інших водних біоресурсів, дозволені та заборонені знаряддя лову тощо. Дія цих Правил рибальства поширюється на всі водні об’єкти України та їх придаткову систему в межах, яких вона сягає за максимальних паводків (за винятком водойм, які знаходяться на території природно-заповідного фонду, риборозплідних господарств, водойм, які мають обмеження щодо їх спеціального використання (питні, технічні тощо), штучно створених ізольованих водойм або їх ділянок, на яких лов (добування) водних живих ресурсів заборонено).
Згідно із Правилами рибальства любительське і спортивне рибальство на водоймах загального користування здійснюється безоплатно та без надання спеціальних дозволів. Любительське рибальство на окремих водоймах або їх ділянках в місцях концентрації (скупчення) риб, водних безхребетних здійснюється на засадах їх спеціального використання за спеціальними дозволами органів рибоохорони.
Право безплатного рибальства на водоймах, де впроваджене платне рибальство, а також на тих, що закріплені за громадськими об’єднаннями, надається (за наявності відповідного посвідчення): інвалідам I та II груп; учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС I та II категорій; дітям до 16 років.
Обсяги безоплатного вилову водних біоресурсів визначено пунктом 4.6 Правил рибальства. Так, одній особі за одну добу перебування на водоймі загального користування дозволяється вилов: риби – 3,0 кг, раків – 30 штук, в тому числі їх вивезення з водойми як в свіжому та ї в обробленому вигляді у розмірі не більше за добову норму, за винятком випадків, коли вага однієї рибини перевищує встановлену норму вилову.
Проте, за інформацією Луганського рибоохоронного патруля, на території Луганської області за відсутності доцільності не визначені рибогосподарські водні об’єкти або їх частини для впровадження любительського лову водних біоресурсів на засадах спеціального використання, оскільки відсутні достатні скупчення риби на водоймах загального використання, які були б привабливі для риболовів любителів на платній основі.
Також, за наданою інформацією на водних об’єктах Луганської області впроваджена рибогосподарська діяльність, що здійснюється юридичними та фізичними особами (суб’єктами рибного господарства) за режимами рибогосподарської експлуатації водного об’єкта на спеціальних товарних рибних господарствах (СТРГ) та на водоймах до 10,0 га – за науково-біологічними обґрунтуваннями (НБО). Рибогосподарська експлуатація водного об’єкта відбувається відповідно до Інструкції, яка регламентує порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних біоресурсів та їх використання, у тому числі ведення любительського та спортивного рибальства.
На всіх інших водних об’єктах, розташованих за межами населених пунктів на території області, у тому числі наданих в оренду, любительське і спортивне рибальство здійснюється на умовах загального використання водних біоресурсів (безоплатно), згідно з Правилами рибальства.
У разі виникнення будь-яких питань пов’язаних з рибальством на водоймах, розташованих на території Луганської області, громадяни можуть звернутися на безкоштовну «гарячу лінію» Державного агентства рибного господарства України за телефоном 0 (800) 50 52 50.