Прес-центр6 грудня 2018, 17:12

Фахівці інформують: як створити сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи та зареєструвати його

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств» від 10.07.2018 р. № 2497-VIII (далі – Закон № 2497) внесено зміни до Податкового кодексу України та законів України «Про фермерське господарство», «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі Закон про реєстрацію).
У статті 1 Закону України «Про фермерське господарство» визначено, що фермерське господарство діє на основі установчого документа (для юридичної особи  -  статуту,  для господарства без статусу юридичної особи - договору  (декларації) про створення фермерського господарства).
Стаття 81 зазначеного документа визначає, що сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім'ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.
Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім'ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.
Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.
Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім'ї, визначений договором (декларацією) про створення такого господарства, який реєструється як фізична особа - підприємець.
Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова господарства має зареєструватися як фізична особа –  підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця в порядку, встановленому законом.
Від імені сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи має право виступати голова цього господарства або уповноважений ним у встановленому цивільним законодавством порядку один із членів господарства.
Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства визначають:
а) найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності;
б) порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства;
в) правовий режим спільного майна членів господарства;
г) порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;
ґ) порядок вступу до господарства та виходу з нього;
д) трудові відносини членів господарства;
е) прізвище, ім'я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного зв'язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються);
є) інші положення, що не суперечать чинному законодавству.
У статті 15 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», яка встановлює вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації, закріплено, що договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству.
Крім того, статтю 18 вищевказаного Закону доповнено наступними нормами:
- для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подається договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства – у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім'ї створює сімейне фермерське господарство відповідно до Закону України «Про фермерське господарство»;
- для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця подається договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі створення фізичною особою – підприємцем сімейного фермерського господарства відповідно до Закону України «Про фермерське господарство»; договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.
Перелік підстав для відмови у державній реєстрації доповнено ще одним пунктом – подані документи суперечать вимогам законів України.