Пенсійне забезпечення

22.08.2019
 
ПФУ впровадив послугу «Е – пенсія»
 
В Україні почав працювати сервіс «Е – пенсія» - нова модель звернення громадян за призначенням пенсії через веб – портал електронних послуг Фонду.
Це перших етап проекту «е-пенсія», який дозволяє за одне відвідування (веб-порталу — ред.) отримати пенсійне забезпечення.
Людина може самостійно подати через портал всі документи, які необхідні для отримання пенсійного забезпечення. І відповідно звернутися у відділення, коли їй прийде відповідна смс, та отримати посвідчення.
Для того, щоб подати заявку онлайн, потрібно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг, а далі — дотримуватися інструкцій: заповнити відповідну анкету, завантажити відповідні документи, підписати заяву електронним підписом і відправити її до ПФУ.
Якщо документи, які прикріплені до електронної заяви, відповідають стандартним вимогам, для розгляду будь - якої заяви в органах Пенсійного фонду надається термін — 10 днів.
За результатом розгляду заяви протягом 10 днів надходить інформаційне повідомлення чи то про результати призначеної пенсії, чи то про те, що необхідні додаткові документи чи, можливо, якісь інші нюанси.
 Скористатися послугою громадяни можуть безкоштовно.
Згодом презентують мобільний додаток послуги «е-пенсія».
 
________________________________________________________________
 
“Е-пенсія” – признач пенсію в “один дотик ”
 
Пенсійний фонд України запровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії в “один дотик ” через веб - портал електронних послуг Фонду.
Сервіс передбачає:
- подання документів для призначення пенсії дистанційно в електронному вигляді (заява та копії документів, завірені електронним підписом);
- після прийняття рішення про призначення пенсії повідомлення про необхідність звернення до сервісного центру за отриманням пенсійного посвідчення.
Сервіс призначення пенсії в “один дотик ” є однією зі складових частин системи надання послуг у сфері пенсійного забезпечення в електронній формі      (“Е-ПЕНСІЯ”), що реалізується Пенсійним фондом України і включає заходи з переведення в електронну форму надання послуг та організацію обміну даними з державними реєстрами для зменшення паперового документообігу при наданні послуг.
Впровадження такої системи спрощує взаємодію громадян з Пенсійним фондом України, дозволяє зменшити витрати часу осіб, які звертаються за призначенням пенсії, забезпечує максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому.
 
__________________________________
 
Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж.
 
Якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного у неї страхового стажу та її заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, який за повний страховий стаж особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність, пен­сію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму.
Якщо страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно до стажу, враховуючи зазначе­ний прожитковий мінімум.
Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж.
При цьому мінімальний розмір пенсії за віком та до­плату за понаднормовий стаж визначають з урахуван­ням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Тому з липня такі пенсії перераховано.
Якщо розмір пенсії особи, обчислений за форму­лою, наведеною ст. 27 Закону України від 29.07.2003 р. № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), не перевищує розміру прожиткового міні­муму, встановленого для осіб, що втратили праце­здатність, доплату за понаднормовий стаж визнача­ють, ураховуючи розмір пенсії особи.
Прерахунок мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормовий стаж стосується лише непрацюючих осіб. Такий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не провадиться (ч. З ст. 42 Закону № 1058).
 
____________________________________________
 
Право на пенсію за віком на пільгових умовах.
 
За статтею 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та на інших роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць.
Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є насамперед наявність професії (посади) та виробництва у конкретному Списку, а також підтвердження відповідних умов праці працівника за результатами атестації робочих місць за умовами праці впродовж повного робочого дня (не менш ніж 80% встановленої тривалості для такої категорії працівників).
Згідно зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 479 «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», яка набрала чинності з 1 січня 2018 р., певні розподіли, зокрема розподіли Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 р. № 461 (далі — Списки № 1 і № 2), доповнено новими позиціями: «Працівники, зайняті ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва».
Ці позиції Списків № 1 і № 2 стосуються саме тих працівників, які зайняті ремонтом устаткування (в місцях його встановлення) в умовах діючих виробництв, перелічених у відповідних розділах. На працівників ремонтного персоналу які виконують роботи з поточного ремонту устаткування, зупиненого на ремонт, ця позиція Списку не поширюється.
Відповідно до п. 4.1 цього Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383, зареєстрованим у Мін’юсті України 01.12.2005 р. за № 1451/11731, під час призначення пенсії за віком на пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, певного п’ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці, відповідне право впродовж цього періоду має бути підтверджене за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
Згідно з п. З Порядку під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їхнього внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21 серпня 1992 р. та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 р.
Отже, до стажу роботи працівників, професії (посади) яких уперше включено до Списків № 1 і № 2 згідно з постановою № 479, зокрема працівників ремонтних служб, зайнятих ремонтом устаткування в умовах діючого виробництва, які продовжили працювати за відповідними професіями (посадами) після 1 січня 2018 р. і умови праці таких працівників не змінювалися, може бути зараховано весь період їхньої роботи за відповідними професіями (посадами) у разі підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
У разі докорінної зміни умов і характеру праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація. Результати такої атестації застосовуються з дати видання наказу підприємства про її результати.
Згідно з п. 10 Порядку для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку з оформленими належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи, виписку з наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та в разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, передбачену п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637.
У довідці має бути зазначено: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професію або посаду; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їхні номери, куди включається цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано таку довідку.
Таким чином, періоди роботи, що підлягають зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство (установа) або його правонаступник з урахуванням умов і характеру праці конкретного працівника та вимог законодавства щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

 
 
15.07.2019
 
Право на пенсію за особливі заслуги перед Україною.
 
За пунктом 6 ст. 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» пенсія за особливі заслуги перед Україною встановлюється особам, нагородженим, зокрема, одним із орденів України або колишнього Союзу РСР.
Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом.
Під час визначення розміру пенсії за особливі заслуги перед Україною органи Пенсійного фонду України керуються Законом та Схемою визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із Законом, залежно від заслуги перед Україною, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2017 року №2054.
Відповідно до Схеми №2054 особам, нагородженим одним орденом України, встановлюється надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною в розмірі 23% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.
 
___________________________________________________
 
Право на пенсію по інвалідності як держслужбовець.
 
За Законом України від 10.12.2015 року №889-VIII «Про державну службу» державні службовці, які на день набрання чинності цим Законом (1 травня 2016 року) обіймали посади державної служби та мали не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених ст. 25 Закону України від 16.12.1993 року №3723-XII «Про державну службу» та актами Кабінету Міністрів України, мають право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону №3723 в порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців.
Крім того, Законом №889 надається право на призначення пенсії відповідно до Закону №3723 особам, які на день набрання чинності цим Законом мали не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених ст. 25 Закону №3723 та актами Кабінету Міністрів України. Пенсія таким особам призначається відповідно до ст. 37 Закону №3723 в порядку, визначення для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців. Законом №889 не передбачено призначення пенсії по інвалідності.
 
11.07.2019
 
Щодо призначення пенсії держслужбовцям
 
З 1 травня 2016 року набрав чинності Закон України від 10.12.2015 року №889-VIII «про державну службу», ст..90 якого передбачено, що пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
За пунктом 10 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №889 державні службовці, які на день набрання чинності цим Законом (1 травня 2016 року) обіймали посади державної служби та мали не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених ст..25 Закону України «Про державну службу» №3723 та актами Кабінету Міністрів України, мають право на призначення пенсії відповідно до ст..37 Закону №3723.
Статтею 25 Закону №3723 визначено категорії посад державних службовців, залежно від яких присвоюються ранги державних службовців.
 
________________________________
 
Мають право на пенсію за віком на пільгових умовах рентгенолаборанти.
 
За статтею 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію за віком на пільгових умовах незалежно від місця останньої роботи мають особи, які працювали на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці за Списком №1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць.
Розділом XIX «Охорона здоров’я» Списку №1, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 24.06.2016 №461 (зі змінами), передбачено молодших спеціалістів з медичною освітою рентгенівських відділень (кабінетів), а також молодших спеціалістів з медичною освітою, зайнятих у відділеннях інтенсивної радіології (рентгенохірургічний блок).
Згідно з цією позицією право на відповідну пенсію мають усі працівники, посади яких віднесено до молодших спеціалістів з медичною освітою відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 року №742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», в тому числі фельдшери, медичні сестри, рентгенолаборанти, зайняті повний робочий день в умовах, передбачених Списком.
Отже, рентгенолаборанти рентгенських відділень (кабінетів), а також зайняті у відділеннях інтервенційної радіології (рентгенохірургічний блок), мають право на пільгову пенсію відповідно до названого розділу як чинного Списку №1, так і раніше чинних редакцій Списків №1 у разі підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
 
 
03.07.2019
 
 
Перерахунок пенсій з 1 липня 2019 року
 
Пенсіонерам Міловського району Луганської області проведено перерахунки  пенсії з 01.07.2019 року за наступними критеріями.
Відповідно до ст. 7 Закону України від 23 листопада 2018 року № 2629- VІІІ «Про державний бюджет на 2019 рік»  встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для осіб, які втратили працездатність з 1 липня 2019 року та підвищено до 1564 грн. Перерахунку підлягають, зокрема  мінімальні  та максимальні розміри пенсій, доплати за понаднормативний стаж, передбачений статтею 28 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», надбавка до пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», підвищення відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» та інші доплати до пенсії які залежать від прожиткового мінімуму
Перерахунок проведено в автоматизованому режимі 10487 пенсіонерам  та в середньому розмір пенсії збільшився на 17,79 грн.
Відповідно до постанови КМУ від 26 червня 2019 р. № 543 «зміни, що вносяться до постанов Кабінету міністрів України» встановлюється доплата таким категоріям пенсіонерів, як:
- особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мають страховий стаж, для жінок - 30 років, для чоловіків - 35 років, розмір якої станом на 1 липня 2019 року з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає 2000 грн., встановлюється доплата у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру пенсії. Перерахунок проведено в автоматизованому режимі 2588 особам та середньому розмір пенсії збільшився на 239,91 грн.
- особи, які отримують пенсію призначену з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від  28 липня 2010 р. № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій». Щомісячна державна адресна допомога до пенсії призначається в разі коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням  надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) не досягає для осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій інвалідам І групи 650%, ІІ – 525%, ІІІ- 360%  від прожиткового мінімуму – 1564,00 грн. та зміни в абзац. перший пункту 91 Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та доповнено постановою КМУ від 20 лютого 2019 року №124 « Питання проведення індексації пенсій 2019 році». Перерахунок проведено в автоматизованому режимі 102 особам в середньому розмір пенсії збільшився на 2324,78 грн.
Загалом потреба в коштах на виплату підвищення з 01.07.2019 року у Міловському району становить 3 067 302,52 грн.

 

 

 
20.06.2019
 
Якщо закінчується термін дії ЕПП
 
ЕПП — це документ, так би мовити, два в одному: пенсіонери використовують його і як пенсійне посвідчення, і як банківську картку. Таке посвідчення видає банк, і термін його дії як банківської картки визначає саме банк. Справді, такі електронні пенсійні посвідчення випускають вже три роки, і нині наближається час, коли закінчується термін їх використання саме як банківської картки. Хвилюватися із цього приводу не потрібно, адже це нормальна практика: усі знають, що через певний період банківську картку потрібно поновлювати. Водночас термін дії ЕПП як пенсійного посвідчення здебільшого є безстроковим (наприклад, якщо пенсіонер одержує пенсію за віком). Відповідно ми передбачаємо автоматичне поновлення, тобто продовження, дії такого документа.
За два місяці до закінчення терміну використання ЕПП як банківської картки банк надаватиме Пенсійному фонду списки ЕПП, термін дії яких завершується. Щоб не створювати людям зайвих проблем і пенсіонери повторно не зверталися у Фонд із цього приводу, Фонд сам ініціювати перевиготовлення відповідних документів. Тобто формуватиме відповідні замовлення і надсилати в Ощадбанк. А Ощадбанк, зі свого боку, надаватиме таким посвідченням спеціального статусу — документів, які готують до повторного випуску. Інакше кажучи, таке ЕПП буде чинним документом доти, доки особа отримає нове.
Коли документ виготовлять, його передадуть у те відділення Ощадбанку, у якому цей документ видавали попереднього разу. Тобто збережеться та логістика, яку було визначено під час первинної видачі документа. Ощадбанк надсилатиме людині СМС-повідомлення такого характеру: шановний пенсіонере, ви маєте прийти в таке-то відділення банку такого-то дня, здати старе електронне пенсійне посвідчення — банківську картку й отримати нове. Попередній документ вилучать і знищать, а новий буде активовано. Це загальний порядок автоматичного поновлення ЕПП.
Є обставини, за яких людина має звернутися в Пенсійний фонд із заявою про випуск нового ЕПП. Це потрібно зробити в тому разі, коли пенсіонер хоче отримати посвідчення в іншому відділенні, наприклад, якщо він змінив місце проживання, у зв’язку з виїздом в інший район чи область. А також у разі закінчення терміну дії ЕПП саме як пенсійного посвідчення, тобто коли пенсію було призначено на певний термін. Зокрема, це стосується пенсій по інвалідності, які призначають на період, на який встановлено інвалідність, або пенсій у зв’язку з втратою годувальника, які призначають до досягнення одержувачем певного віку.
У такому разі пенсіонер має звернутись із заявою в установу банку, у якому цей документ було отримано, і через певний час отримати нове ЕПП.
 
 
11.05.2019
 
Добровільна сплата ЄСВ – запорука отримання страхових виплат в майбутньому та права на житлову субсидію вже сьогодні!
 
Відтепер однією з обов’язкових умов для визначення права особи на отримання житлової субсидії є сплата єдиного соціального внеску.
Зокрема, відповідно до оновленого Порядку надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період) якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії та/або вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.
Такі особи мають можливість укладати договори добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, в тому числі з одноразовою сплатою єдиного внеску за попередні періоди, що гарантуватиме їм страхові виплати в майбутньому та право на житлову субсидію вже сьогодні.
Зазначене право регламентоване Законом України від 08.07.10 р. №2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ”.
З питань укладення договорів всі зацікавлені особи можуть звертатися до органів Державної фіскальної служби.
Інформацію про участь у загальнообов’язковому пенсійному страхуванні громадяни можуть отримати в органах Пенсійного фонду України особисто або за електронною адресою.
Особа, яка виявила бажання брати участь у системі добровільного страхування, подає до органів доходів і зборів за місцем проживання заяву за формою згідно Додатку 3 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 року №449, копію трудової книжки (за наявності), виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5), яка надається органами Пенсійного фонду України та копію документа, що посвідчує особу, а члени особистого селянського господарства надають також документ, що підтверджує їх членство в такому господарстві.
З особою, яка подала Заяву, після перевірки викладених у ній відомостей органами доходів і зборів у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання Заяви укладається Договір відповідно до типового Договору, в тому числі й за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.
 
_________________________________________________
 
 
Користуйтесь он-лайн сервісами Пенсійного фонду України
 
Питання легалізації заробітної плати та детінізації ринку праці в області є одним із пріоритетних завдань. Адже лише оформлена відповідно до законодавства праця дає змогу заробити страховий стаж, і лише легальна заробітна плата вплине на розрахунок майбутньої пенсії.
Нагадуємо, що з 1 січня 2018 право на призначення пенсії за віком мають особи за наявності страхового стажу не менше 25 років (кожного наступного року кількість необхідних років страхового стажу буде збільшуватися на 1 рік та з 1 січня 2028 року становитиме 35 років).
Тому питання щодо накопичення в Реєстрі застрахованих осіб інформації про стаж, заробітну плату та сплачені внески є дуже актуальним.
Проте, мають місце випадки, коли страхувальники допускають помилки при формуванні звітності про застрахованих осіб. Наслідком допущених помилок в звітності ЄСВ є відсутність відомостей у реєстрі застрахованих осіб або недостовірні дані, які прямим чином впливають на правильність обчислення страхового стажу, розрахунок розміру пенсій, допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших соціальних виплат.
Тож обов’язково перевіряйте правильність відомостей про застрахованих осіб, зазначених в звітності ЄСВ, а у разі виявлення помилок – виправляйте їх.
Зазначаємо, що кожна працююча людина може ознайомитись з даними, що містяться в Реєстрі застрахованих осіб, в органах Пенсійного фонду України при пред’явленні паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або зареєструвавшись на Веб - порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зручно також скористатись послугою СМС - інформування.
Для цього необхідно здійснити он-лайн реєстрацію за електронно-цифровим підписом на порталі Пенсійного фонду або особисто звернутися до органу ПФУ та подати заяву для реєстрації на Веб - порталі електронних послуг чи на отримання інформаційного СМС - повідомлення.
Одночасно повідомляємо, що на Веб - порталі електронних послуг додано нові он-лайн сервіси і для страхувальників. Зокрема, наявна інформація щодо поданих звітів та стану розрахунків з Пенсійним фондом України. Також надано можливість формувати в електронному вигляді (за наявності електронно-цифрового підпису (ЕЦП)) довідки про страховий стаж своїх працівників.
Щоб отримати довідку через Веб - портал слід авторизуватися за ЕЦП, в закладці «Запити на отримання електронних документів» обрати тип звернення («Дані про трудовий та страховий стаж» або «Довідка ОК-7»), заповнити новий запит на отримання документів даними свого працівника, підписати звернення ЕЦП страхувальника та відправити до ПФУ.
Для отримання Довідки перейти до розділу «Звернення» та вибрати останнє виконане завдання.
У разі виникнення запитань, просимо звертатись до Міловського відділу Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області за адресою: вул. Миру, буд.37, смт. Мілове, Луганська область.
___________________________________________________
 
 
Основні кроки для оформлення пенсії майбутнім пенсіонерам
 
До звернення в управління Пенсійного фонду України майбутній пенсіонер повинен зібрати основний пакет документів, який додається до заяви про призначення пенсії:
паспорт і довідку податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера або копію сторінки паспорта з позначкою про те, що особа має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
документи про стаж (трудову книжку, військовий квиток, диплом про навчання тощо);
документи про заробітну плату особи за 60 місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 (на бажання особи або обов’язково, якщо страховий стаж після 01.07.2000 становить менш як 60 місяців);
документи, які засвідчують особливий статус особи (посвідчення ветерана війни, учасника ліквідації на ЧАЕС, донора тощо);
фото для виготовлення електронного пенсійного посвідчення.
Звернутися із заявою про призначення пенсії до управління Пенсійного фонду України можна не раніше як за місяць до досягнення пенсійного віку.
Документи, які подаються додатково:
Для осіб, визнаних інвалідами:
орган Пенсійного фонду України додає виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).
До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби:
копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.
До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника:
документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія та померлого годувальника (подається, якщо особа, яка звернулася з заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи) та його копія;
свідоцтво про народження або паспорт непрацездатного члена сім’ї, якому призначається пенсія та їхні копії;
довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісти відсутнім, або оголошення його померлим та його копія;
документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісти відсутнім або оголошення його померлим та їхні копії;
довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника навчаються за денною формою навчання;
документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);
виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника надається внаслідок їхньої інвалідності;
до заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісти відсутнім, або його померлим. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби з зазначенням дати призову, дати підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.
Для призначення пенсії за вислугу років або на пільгових умовах:
документи, що підтверджують стаж роботи, який дає право на призначення пенсії.
Для призначення пенсії державним службовцям:
документи, що підтверджують стаж роботи (у разі необхідності), довідку про заробітну плату за періоди роботи, визначені законодавством.
Представник за довіреністю надає:
довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, яка підтверджує його повноваження.
Якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, законні представники (батьки, опікуни), піклувальники, представники закладу, який здійснює опіку та піклування, надають:
паспорт;
документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);
рішення суду (за наявності).
 
 
 
 
24.04.2019
 
Про виплату недоодержаної пенсії
 
За статтею 52 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоодержаною через його смерть, виплачується включно до місяця смерті членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, в тому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним ч. 2 ст. 36 Закону, які перебували на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи ні.
Такі члени сім’ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера впродовж шести місяців з дня відкриття спадщини.
У разі відсутності таких членів сім’ї або якщо вони не звернулися за виплатою названої суми в установлений строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоодержаною через його смерть, зараховується до складу спадщини.
Відповідно до п. 2.26 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 27.12.2005 р. за № 1566/11846 (зі змінами), для виплати недоодержаної через смерть пенсіонера пенсії до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, подається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки, та документ, що посвідчує особу заявника.
Для виплати недоодержаної пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, у зв’язку з відсутністю членів сім’ї або в разі не звернення їх за виплатою такої суми впродовж шести місяців з дня відкриття спадщини до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, подається документ, що посвідчує особу заявника, свідоцтво про смерть, свідоцтво про право на спадщину.
Згідно зі ст. 53 Закону в разі смерті пенсіонера особам, які його поховали, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку одержував пенсіонер на момент смерті.
За пунктом 5.1. Порядку № 22-1 особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, документ, що посвідчує особу заявника, заяву про виплату допомоги на поховання, свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для одержання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.
Допомогу на поховання та недоодержану пенсію померлого пенсіонера, який на час смерті перебував на обліку в органах Пенсійного фонду України на тимчасово окупованій території, можна одержати на підконтрольній українській владі території за місцем реєстрації/проживання особи, яка звертається за оформленням таких виплат.
Для цього всі потрібні документи (в тому числі довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи) слід подати до управління Пенсійного фонду України за місцем реєстрації/проживання на підконтрольній території України.
Органи Пенсійного фонду України приймають документи, видані територіальними органами Міністерства юстиції України на території, контрольованій українською владою.
________________________________________________
 
Право на пенсію за вислугу років вихователю дошкільного закладу
 
Право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності віку та спеціального стажу, визначеного п. «е» ст. 55 Закону № 1788, за Переліком № 909, яким передбачено вихователів дошкільних закладів.
При цьому право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають особи, які мали вислугу років на відповідних посадах, не меншу від такої тривалості:
на 1 квітня 2015 р. — 25 років;
на 31 грудня 2015 р. — 25 років шість місяців.
У разі відсутності на названі дати такої тривалості спеціального стажу роботи пенсія за вислугу років призначається за досягнення віку від 50 до 55 років (залежно від дати наро­дження) та за наявності спеціального стажу тривалістю, визначеною п. «е» ст. 55 Закону № 1788.
Пунктом 21 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 збережено право на пенсію за вислугу років педагогічних працівників за умови, якщо вони на день набрання чинності Законом № 2148 мають вислугу років, потрібну для призначення пенсії за вислугу років.
Пенсія за вислугу років призначається в разі звернення до територіального органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою і потрібними документами та за умови звільнення з роботи, яка дає право на такий вид пенсії.
Розмір пенсії за вислугу років визначається відповідно до ст. 27 і з урахуванням ст. 28 Закону № 1058.
_________________________________________________
 
Право на пенсію за вислугу років медсестри, дезінфектора
 
Пунктом 21 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону № 1058 медичним працівникам збережено право на пенсію за вислугу років за умови, якщо такі особи на день набрання чинності Законом № 2148 (на 11 жовтня 2017 р.) мають 26 років шість місяців вислуги, як передбачено ст. 55 Закону № 1788. Пенсія за вислугу років буде призначатися за їхнім зверненням з дотриманням умов, передбачених Законом № 1788 за досягнення пенсійного віку (при цьому, якщо на 1 квітня 2015 р. вони мають 25 років чи на 31 грудня 2015 р. — 25 років шість місяців спеціального стажу, пенсія за вислугу років буде призначатися незалежно від віку) та після звільнення з роботи за спеціальністю, яка дає право на пенсію за вислугу років.
Пунктом «е» ст. 55 Закону № 1788 та розділом 2 «Охорона здоров’я» Переліку № 909 передбачено, що право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працювали, зокрема, в лікарняних закладах.
Номенклатурою спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, наданою в додатку 1 до наказу МОЗ України від 23.11.2007 р. № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» передбачено, зокрема спеціальність «медико - профілактична справа».
Згідно з розділом «Вступ» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого наказом МОЗ України від 29.03.2002 р. № 117 та погодженого з Мінпраці України, до розділу «Фахівці» цього Довідника належать професії, які потребують від працівника кваліфікації за дипломом про вищу освіту, яка відповідає рівню молодшого спеціаліста, бакалавра або спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування або інтернатуру).
Пунктом 4 розділу «Фахівці» Довідника передбачено професію інструктора-дезінфектора з такими кваліфікаційними вимогами: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «медицина», спеціальністю «медико - профілактична справа».
Посада дезінфектора належить до робітників, тобто не належить до середнього медичного персоналу та не дає права на пенсію за вислугу років.
________________________________________
 
Право на пенсію за вислугу років тренера-викладача ДЮСШ
 
Право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності віку та спеціального стажу, визначеного п. «е» ст. 55 Закону України від 05.11.91 р. № 1788 «Про пенсійне забезпечення», за Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р. № 909.
При цьому право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають особи, які мали вислугу років на відповідних посадах, не меншу від такої тривалості:
 на 1 квітня 2015 р. — 25 років;
 на 31 грудня 2015 р. — 25 років шість місяців.
У разі відсутності на ці дати названої тривалості спеціального стажу роботи пенсія за вислугу років призначається за досягнення віку від 50 до 55 років (залежно від дати народження) та за наявності спеціального стажу тривалістю, зазначеною п. «е» ст. 55 Закону № 1788 (на 11 жовтня 2017 р. — 26 років шість місяців).
Пунктом 21 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» збережено право на пенсію за вислугу років педагогічних працівників за умови, якщо вони на день набрання чинності Законом України від 03.10.2017 р. № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» мають вислугу років, потрібну для призначення пенсії за вислугу років.
Право на пенсію за вислугу років у позашкільних навчальних закладах, до яких належать дитячо-юнацькі спортивні школи, згідно з Переліком № 909 мають директори, їхні заступники з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи, завідуючі відділами (лабораторіями, кабінетами), художні керівники, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи.
Тренери-викладачі позашкільних навчальних закладів Переліком № 909 не передбачені.
Отже, підстави для зарахування до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, періодів роботи на посаді тренера-викладача позашкільних навчальних закладів відсутні.
_______________________________________________
 
Щодо атестації робочих місць за умовами праці
 
Згідно з постановою КМУ від 05.10.2016 року №741 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ та визначення такими, що втратили чинність, деяких актів КМУ та Ради Міністрів УРСР» утратила чинність постанова Ради Міністрів УРСР
Від 01.12.1990 року №357 «Про Державну експертизу умов праці», у тому числі п.1 змін, що вносяться до постанов КМУ, затверджених постановою КМУ від 11.04.2002 року №497, згідно з яким працівники Державної експертизи умов праці були зобов’язані надавати органам, що призначаються та виплачують пенсії, висновки щодо підтвердження (скасування) права працівників на пенсію за віком на пільгових умовах.
З ухваленням постанови КМУ від 11.02.2015 року №96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» З ухваленням постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 р. № 96 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» функції Державної експертизи умов праці передано Держпраці.
Частиною 3 ст. 33 Закону України «Про охорону праці» визначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.
Відповідно до п. 11 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442 (зі змінами), контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці, правильністю застосування Списків виробництв, робіт, професій, посаді показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці, покладається на Деожпраці.
Згідно з ч. 1 ст. 259 КЗпП державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, в тому числі щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці.
При цьому слід зазначити, що законодавством не передбачено обов'язкового узгодження з Держпраці результатів зазначеної атестації.
Водночас за письмовою заявою роботодавця інспектори праці можуть проводити аналіз стану дотримання законодавства про працю (у тому числі щодо дотримання вимог постанови № 442) та надавати рекомендації щодо його застосування. За результатами проведеного аналізу складається відповідна довідка.
Підставою для зарахування періодів роботи до пільгового стажу є трудова книжка із оформленими належним чином записами про обійману посаду і період виконуваної роботи, виписка із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці. Крім того, в разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, надається уточнююча довідка, передбачена п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637.
Отже, тільки наказ про результати атестації робочих місць відповідного підприємства є підставою для підтвердження відповідних умов праці та зарахування певного періоду роботи до стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

 

22.04.2019

Міловський відділ Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області інформує: про перерахунок пенсії з 1 квітня 2019 року
 
З 1 квітня органами Пенсійного Фонду України проведено автоматичний перерахунок пенсій (без додаткового звернення громадян) тим особам, які набули право на проведення перерахунку, передбаченого абзацами першим - третім статті 42 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ”.
Вказана правова норма передбачає наступні перерахунки пенсій:
- з урахуванням не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії;
- з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) не раніше ніж через 2 роки після призначення (попереднього перерахунку) - у разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше як 24 місяці.
Умови проведення перерахунку:
- пенсія призначена до 01.04.2017;
- пенсія призначена на умовах або порядку визначених Законом: за віком, по інвалідності, пільгові пенсії за Списком №1 та №2.
- від останнього місяця, зарахованого до страхового стажу до 01.03.2019 минуло не менше 24 календарних місяців.
До страхового стажу буде зараховано не враховані періоди страхового стажу, починаючи з 01.01.2004 року (але не раніше місяця, по який вже враховано страховий стаж) по 28 лютого 2019 року.
Перерахунок проводиться як працюючим, так і непрацюючим пенсіонерам.
Нагадаємо, що страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Для автоматичного перерахунку використані індивідуальні дані персоніфікованого обліку.
Одержувачам пенсій за вислугою років, які не досягли пенсійного віку такі перерахунки будуть проводитись після досягнення пенсійного віку.
Звертаємо увагу! Пенсіонери, які вийшли на пенсію після 01 квітня 2017 року, як і раніше, матимуть право звернутись за перерахунком з відповідною заявою до органів Фонду після того, як з дати призначення (або останнього перерахунку) сплине два роки, або такий перерахунок буде проведено в автоматичному порядку з квітня наступного року.
При цьому, відповідно до статті 45 Закону перерахунки по заяві проводяться у наступні строки:
з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно,
з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.
Автоматично перераховані пенсії пенсіонери отримають у квітні місяці.
 

 

 
Відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та на 1 березня поточного року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку (набули 24 місяці страхового стажу або пройшло не менш як 2 роки з дня звернення за призначенням (попереднім перерахунком) пенсії.
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
Перерахунок пенсії проводиться:
1. Для пенсіонерів, які мають не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв у роботі:
- з урахуванням набутого страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію;
- з урахуванням страхового стажу та заробітної плати (доходу), набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
2. Для пенсіонерів, які мають менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії:
- з урахуванням набутого страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії та заробітної плати (доходу), з якої обчислено пенсію.
Міловським відділом Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області проведено автоматично перерахунок пенсії з 1 квітня 2019 року працюючим пенсіонерам, які після призначення пенсії продовжували працювати та набули страховий стаж не менше як 24 місяці після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Середній розмір підвищення пенсії становить 35,40 грн.

 

 

16.04.2019

Про проведення у квітні 2019 року

«прямих телефонних гарячих ліній»

керівництва головного управління

 

 

На виконання наказу головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 03.01.2019 № 6 «Про затвердження графіку проведення виїзних прийомів керівництвом головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області та «прямих телефонних гарячих ліній» на 2019 рік» з метою надання дистанційних консультаційних послуг громадянам області у квітні 2019 року керівництво головного управління проведе «прямі телефонні гарячі лінії» за наступним графіком:

 • 17.04.2019 – заступник начальника головного управління                Е. Приймак, за телефоном (0645) 70-31-71;
 • 18.04.2019 – заступник начальника головного управління                Т. Нікітіна, за телефоном (0645) 70-26-05;
 • 19.04.2019 – перший заступник начальника головного управління            П. Баранов, за телефоном (0645) 70-31-71.

 

Заплановані заходи будуть проводитись  з 10-00 до 12-00 год.

Зобов’язуємо Вас провести роботу по інформуванню населення Вашого регіону про дату, час та номер телефону проведення прямого діалогу з громадськістю шляхом розміщення оголошень на веб-ресурсах, у приміщенні управлінь, у засобах ЗМІ.

 

 

 

 

 

19.03.2019

Зарахування до пільгового стажу
 
Порядок застосування Списків №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 року №383, зареєстрованим у Мін’юсті України 01.12.2005 року за №1451/11731.
До пільгового стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховуються періоди роботи, коли особа була зайнята на роботах у шкідливих умовах упродовж повного робочого дня.
Під повним робочим днем вважається виконання робіт в умовах, передбачених Списками №1 і 2, не менш як 80% робочого часу, встановленого для працівників такого виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов’язаних з виконанням таких трудових обов’язків.
Згідно з п.9 Порядку №383 пенсії за сумісними роботами, професіями та посадами працівників, зайнятих у виробництвах та на роботах, передбачених Списками №1 і 2, призначаються:
 • за Списком №2 – якщо одна із виконуваних робіт, професій чи посад передбачена Списком №1, а інша – Списком №2;
 • на загальних підставах, якщо одна із виконуваних робіт, професій чи посад передбачена Списком №1 або Списком №2, а інша цими Списками не передбачена.
Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці потрібно до територіального управління Пенсійного фонду подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про обіймань посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та у зв’язку з відсутністю в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, - уточнюючу довідку, передбачену п.20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року №637.
Для визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їхнього внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21 серпня 1992 року та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 року.
Отже, якщо впродовж одного і того самого проміжутку часу впродовж робочого дня особа була зайнята на роботах як у шкідливих, так і в нормальних умовах, вона не була зайнята повний робочий день у шкідливих умовах. Відтак підстав для зарахування цієї роботи до пільгового стажу немає.
Якщо особа працювала на підприємстві за двома професіями, але в різний час (за іншим графіком роботи), підприємством може бути підтверджено пільговий стаж.
___________________________________________________
 
Зарахування до стажу роботи у подвійному розмірі
 
За частиною 4 ст.24 Закону №1058 періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до надбання чинності цим Законом (до 1 січня 2004 року), зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що було чинним раніше, крім випадків, передбачених цим Законом.
Пільговий порядок обчислення стажу роботи, передбачений чинним раніше законодавством, за період з 1 січня 2004 року застосовується тільки щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років.
Відповідно до ст..60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у закладах з надання психіатричної допомоги зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.
 Отже, робота у психіатричній лікарні до 1 січня 2004 року буде зарахована як до пільгового, так і до страхового стажу у подвійному розмірі, а період роботи в такому закладі після 1 січня 2004 року у подвійному розмірі буде обчислено тільки щодо визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах.
 
_________________________________________
Про обчислення пільгового стажу
 
Порядок застосування Списків №1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 року №383, зареєстрованим в Мін’юсті України 01.12.2005 року за №1451/11731.
До пільгового стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, зараховуються періоди роботи, коли особа була зайнята на роботах у шкідливих умовах упродовж повного робочого дня.
Під повним робочим днем вважається виконання робіт в умовах, передбачених Списками №1 і 2, не менш як 80% робочого часу, установленого для працівників такого виробництва, професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних поточних ремонтних робіт, пов’язаних з виконанням таких трудових обов’язків.
Згідно з п.7 Порядку №383 в разі неритмічної роботи підприємства чи організації підрахунок пільгового стажу проводиться в такому порядку: загальна кількість днів, упродовж яких працівник повний робочий день був зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, ділиться на 25,4 – за шестиденного робочого тижня і на 21,2 – за п’ятиденного робочого тижня.
У такому самому порядку обчислюється пільговий стаж працівників спеціалізованих підприємств й організацій (ремонтних, ремонтно-будівельних, монтажних тощо), зайнятих повний робочий день на роботах із шкідливими умовами праці безпосередньо у виробничих структурних підрозділах інших підприємств та організацій за професіями на посадах, передбачених Списками.
 
________________________________________
Щодо державної експертизи умов праці
 
Згідно зі статтею 33 Закону України «Про охорону праці» (із змінами, внесеними Законом України від 16.10.2012 року №5459-VI) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці.
Частиною 5 ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (із змінами, внесеними Законом України від 16.10.2012 року №5459-VI) передбачено, що контроль за правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення і якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах та в організаціях, підготовка пропозицій щодо вдосконалення цих списків покладаються на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
Згідно зі ст..24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць.
Нині реалізація цих повноважень може здійснюватись проведенням перевірок матеріалів атестації робочих місць за умовами праці щодо якості та своєчасного її проведення, правильності встановлення пільг та компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці на підприємствах і в організаціях, а також надання їм методичної допомоги та проведення роз’яснювальної роботи з названих питань.
Водночас висновок за результатами експертизи якості проведення атестації робочих місць за умовами праці не є актом державного чи іншого органу в розумінні Кодексу адміністративного судочинства України, оскільки не спричинює правових наслідків, спрямованих на регулювання тих чи інших суспільних відносин і не має обов’язкового характеру для суб’єктів господарювання, які перевірялися.
Підставою для зарахування періодів роботи до пільгового стажу є трудова книжка із оформленнями належним чином записами про обійману посаду і період виконуваної роботи, виписка із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці. Крім того, в разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, надається уточнююча довідка, передбачена п.20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року №637.
Отже, тільки наказ про результати атестації робочих місць відповідного підприємства є підставою для підтвердження впродовж певного п’ятирічного періоду умов праці, які дають право на призначення пільгової пенсії.

 

06.03.2019

Перерахунок пенсій з 1 березня 2019 року
1 березня 2019 року проведено автоматичну індексацію пенсійних виплат відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Вищевказаною нормою Закону передбачено проведення щорічних перерахунків раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який враховується для обчислення пенсій. Передбачено зазначений показник щороку збільшувати на коефіцієнт, що відповідатиме 50 % показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення.
Перша така індексація проведена у березні 2019 року за результатами отриманих статистичних даних щодо рівня інфляції та зростання середніх зарплат за попередній рік.
Порядок проведення перерахунку пенсій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 124.
Передбачено при перерахунку пенсії з 1 березня 2019 року застосовувати коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено, страхові внески та який враховується для обчислення пенсій в розмірі 1,17.
З 1 жовтня 2017 року після проведення осучаснення раніше призначених пенсій, по пенсійних справах, призначених по 31.12.2017, застосовано показник середньої зарплати за останні 3 роки (2014-2016) у розмірі 3764,40 грн.
3764,40грн. х 1,17= 4404,35грн. - показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується при перерахунку пенсій з 1 березня 2019 року. У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії, не досягатиме 100 гривень, буде встановлено доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
Також, постановою Кабінету Міністрів України “Питання проведення індексації, пенсій у 2019 році” від 20.02.2019 № 124, передбачено виплату одноразової доплати до пенсії особам, які отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", в розмірі, що не перевищує 1669,20 грн. та мають повний страховий стаж (по пенсіях призначених до 01.10.2011 — чоловіки 25 років, жінки 20 років, призначених після 01.10.2011 —чоловіки 35 років, жінки 30 років)
Виплата одноразової доплати до пенсії буде проведена рівними частинами у березні та квітні 2019 року.
Розмір одноразової доплати до пенсії визначено в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня 2019 року та збільшеного на коефіцієнт 1,61, а саме 1497грн. х 1,61=2410,17 грн.
Таким чином, пенсіонери, які мають повний страховий стаж та після перерахунку розмір пенсії не буде перевищувати 1669,20грн. отримають одноразову доплату до пенсії у березні 1205,09грн. та у квітні — 1205,08 грн.
Для. кожного пенсіонера розмір підвищення з 1 березня 2019 року буде визначатися в автоматизованому режимі окремо, в залежності від тривалості страхового, стажу та індивідуального коефіцієнту заробітної плати з якого провадиться обчислення пенсії.

 

 

13.02.2019

Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж

Якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного страхового стажу та її заробітку, не досягає мінімального розміру пенсії, який за повний страховий стаж особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, пенсію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму. Якщо страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно до стажу, враховуючи зазначений прожитковий мінімум. Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий стаж. При цьому мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж визначають з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Якщо розмір пенсії особи, обчислений за формулою, наведеною ст. 27 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон № 1058), не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, доплату за понаднормовий стаж визначають з урахуванням розміру пенсії особи. Перерахунок мінімального розміру пенсії та доплати за понаднормовий стаж стосується лише непрацюючих осіб. Такий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не провадиться (ч. З ст. 42 Закону № 1058). Пенсія в разі втрати годувальника Розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника. Згідно зі ст.37 Закону №1058 пенсія в разі втрати годувальника призначається в розмірі: - на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника; - на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками, - дітям-сиротам пенсія в разі втрати годувальника призначається в таких розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 (зі змінами) установлено, якщо щомісячний розмір пенсійної виплати, зокрема в осіб, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, та щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання), не досягає на одного непрацездатного члена сім’ї 100%, на двох — 120%, на трьох і більше — 150% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до таких розмірів. З 1 грудня 2018р. у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму та з урахуванням державної адресної допомоги мінімальні розміри цих пенсій відповідно становлять: - 1497грн (1497 грн х 100%); - 1796,40 грн (1497 грн х х 120%); - 2245,50 грн (1497 грн х 150%). Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника, яка призначається членам сімей військовослужбовців, та осіб, які мають право на пенсію за Законом України від 09.04.92р. № 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", не може бути нижчим від двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З грудня 2018р. це — 2994 грн (1497 грн Х2).

04.02.2019
 
 
Законом №1058 передбачено, що матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менш як 15 років страхового стажу. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.
Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. №22-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 27.12.2005 р. за №1566/11846, передбачено, щодо заяви про призначення пенсії за віком матерям осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, факт народження дитини встановлюється на підставі свідоцтва про народження, а її виховання до зазначеного віку — на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини.
Визнання особи особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком установи охорони здоров’я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги.
Якщо дитина визнана дитиною з інвалідністю після досягнення шестирічного віку, надається висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку.
Право на дострокову пенсію матимуть матері осіб з інвалідністю з дитинства в разі наявності медичного висновку та медичні показання для визнання дитини з інвалідністю до досягнення шестирічного віку, та за наявності 15 років страхового стажу.
 
 
Згідно зі ст. 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі Закон) страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.
Пунктом 9 ст.11 Закону передбачено, що загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають, зокрема, непрацюючі працездатні особи, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого ст.26 цього Закону, і за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства. Страхувальниками таких осіб є органи, які виплачують допомогу.
Якщо працездатна особа, не працює та доглядає за особою з інвалідністю 1 групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого ст.26 цього Закону, і за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, та отримує в управлінні соціального захисту населення відповідну допомогу (компенсацію), час такого догляду буде зарахований до страхового стажу за даними системи персоніфікованого обліку.
 
 
Згідно зі ст. 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі Закон) страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.
Пунктом 9 ст.11 Закону передбачено, що загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають, зокрема, непрацюючі працездатні особи, які доглядають за особою з інвалідністю І групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого ст.26 цього Закону, і за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства. Страхувальниками таких осіб є органи, які виплачують допомогу.
Якщо працездатна особа, не працює та доглядає за особою з інвалідністю 1 групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого ст.26 цього Закону, і за висновком закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, та отримує в управлінні соціального захисту населення відповідну допомогу (компенсацію), час такого догляду буде зарахований до страхового стажу за даними системи персоніфікованого обліку.

 

 

 
22.11.2018

Щодо нарахування та сплати єдиного внеску членом фермерського господарства, якщо він одночасно є застрахованою особою або фізичною особою - підприємцем

Частиною 2 статті 2 Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон №2464), зазначено, що лише цим Законом визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.

За пунктом 1 частиною 1 статті 4 Закону №2462 платником єдиного внеску є, зокрема, роботодавці.

Базою для нарахування єдиного внеску для таких платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та сума винагороди фізичними особами за виконанням робіт за цивільно-правовим договорами (абзац 1 п.1 ч.1 ст.7 Закону №2464).

Також платниками єдиного внеску є фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (п.4 ч.1 ст.4 Закону №2464).

Єдиний внесок для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, визначені такими платниками самостійно для себе, але не більш ніж максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, встановлена Законом №2464. Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п.3 ч.1 ст.7 Закону №2464).

Згідно з п.2 ч.1 ст.7 Закону №2464 базою для нарахування єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, є сума доходу (прибутку), одержаного від їхньої діяльності, що підлягає обкладанню податком на доходи фізичних осіб. Суми єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Якщо таким платником не одержано доход у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, від зобов’язаний визначити базу для нарахування, але не більш ніж максимальна величина бази для нарахування єдиного внеску, встановлена Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Водночас згідно з п.5,1 ч.1 ст.4 Закону №2464 платниками єдиного внеску визначено також членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Базою для нарахування єдиного внеску для членів фермерського господарства є сума доходу, одержаного від їхньої діяльності, що підлягає обкладанню податком на доходи фізичних осіб. Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (абзац 1 п.2 ч.1 ст.7 Закону №2464).

Якщо таким платником не одержано доходу у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, він зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більш ніж максимальна величина бази для нарахування єдиного внеску, встановлена Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (абзац 1 п.2 ч.1 ст.7 Закону №2464).

Згідно з нормами ч.5 8 Закону №2464 єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено в розмірі 22% визначеної ст.7 цього Закону бази для нарахування єдиного внеску.

Застрахована особа – це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує та за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиного внеску (п.3 ч.1 ст.1 Закону №2464).

Фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени фермерських господарств є для себе одночасно страхувальниками і застрахованими особами.

З огляду на зазначене, члени фермерських господарств, які є одночасно застрахованими особами, зокрема, найманими працівниками або фізичними особами – підприємцями, не є платниками єдиного внеску в розумінні п.5,1 ч.1 ст.4 Закону №2464, відповідно в таких осіб відсутній обов’язок щодо взяття на облік в контролюючому органі як членів фермерських господарств.

У разі втрати членом фермерського господарства статусу застрахованої особи такий член фермерського господарства зобов’язаний стати на облік в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску та відповідно в нього виникатимуть обов’язки, встановлені ч.2 ст.6 Закону №2464.

Водночас законом, який визначає правові, економічні та соціальні засади створення і діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України, є Закон України від 19.06.2003 р. №973 "Про фермерське господарство".

За частинами 1 та 2 Закону №973 трудові відносини у фермерському господарстві базуються, зокрема, на основі праці його членів. Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються статусом.

Отже, якщо член фермерського господарства є одночасно застрахованою особою на іншому підприємстві, то за нього єдиний внесок сплачує роботодавець.

Коли член фермерського господарства є одночасно фізичною особою – підприємцем, єдиний внесок сплачується ним самостійно як фізичною особою – підприємцем.

Якщо член фермерського господарства не підлягає страхуванню на інших підставах, то він зобов’язаний стати на облік в контролюючому органі та сплачувати самостійно єдиний внесок від суми доходу (прибутку), одержаного ним від діяльності в цьому господарстві, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

 
 
 
13.11.2018

 

Щодо сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями у період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Згідно зі статтею 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є, зокрема, фізичні особи – підприємці (далі ФОП), у тому числі ті, хто обрав спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Ці особи сплачують єдиний внесок незалежно від того, одержували вони дохід чи ні. Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць ( у 2018 році – не менше ніж 819,06 грн. на місяць). Винятком є ФОП (у тому числі ті, хто обрав спрощену систему оподаткування), які одержують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 року "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та одержують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Отже, особа, яка обліковується в ДФС України як платник єдиного внеску, зобов’язана щокварталу сплачувати єдиний внесок у розмірі, не менше за 819,06 грн. на місяць (не менш як 2457,18 грн. за квартал). Термін сплати внеску – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується внесок. Крім того, особа, яка обліковується в ДФС України як платник єдиного внеску та зобов’язана сплачувати єдиний внесок, незалежно від того, провадить діяльність чи ні, одержує дохід (прибуток) чи ні, зобов’язана формувати та подавати за себе звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування один раз на рік.

 

Щодо нарахування єдиного внеску на допомогу по тимчасовій непрацездатності

 

Законом України від 03.10.2017 р. №2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (далі – Закон №2148) унесено зміни до Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон №2464), відповідно до яких починаючи з 1 січня 2018 року члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за себе в розмірі 22% на суму доходу (прибутку), одержаного від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Якщо таким платником не одержано доходу (прибутку) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більшу від максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленого Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Згідно із змінами, внесеними Законом №2148, члени фермерського господарства вилучені із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Правове регулювання надання допомог по тимчасовій непрацездатності й по вагітності та пологах здійснюється відповідно до норм Закону України від 23.09.1999 р. №1105-XIV "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (із змінами і доповненнями).

Оскільки для членів фермерського господарства базою для нарахування єдиного внеску є сума доходу (прибутку), одержаного від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а зазначені виплати не є доходом (прибутком), одержаним від такої діяльності, то обов’язок нараховувати і сплачувати єдиний внесок із суми допомог по тимчасовій непрацездатності й по вагітності та пологах для таких осіб чинним законодавством не передбачений.

 
 
01.10.2018
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ПОВІДОМЛЯЄ
 
Пенсійний фонд України запроваджує СМС — інформування не тільки пенсіонерів, а й застрахованих осіб.
 
Пенсійним фондом України запроваджено механізм інформування громадян за допомогою смс - розсилок. Відтепер всі пенсіонери, які бажають отримувати повідомлення в такий спосіб, можуть засобами мобільного зв’язку дізнатися про тривалість свого страхового стажу, суму призначення пенсії та дату її виплати, результати проведеного перерахунку пенсії, поновлення пенсійної виплати та строк припинення виплати пенсії, а застраховані особи - довідатись про сплату страхових внесків. За допомогою смс - повідомлень пенсіонерам, за потреби, надсилатимуться запрошення відвідати орган Пенсійного фонду України для підтвердження або з’ясування необхідних даних.
У зв’язку з цим, запрошуємо всіх бажаючих з числа пенсіонерів та застрахованих осіб завітати до Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області за адресою смт Мілове, вул. Миру, буд. 37 (місцевим мешканцям четвер, п’ятниця). З собою мати: паспорт, ідентифікаційний номер та телефон.
Одночасно закликаємо всіх бажаючих реєструватися користувачами електронних послуг веб - порталу Пенсійного фонду України, щоб мати доступ до даних, які містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, володіти інформацією щодо пенсійного забезпечення та сплачених страхових внесків. Особи, які користуються послугами веб-порталу за допомогою електронного цифрового підпису, мають можливість замовити послугу смс - інформування безпосередньо на порталі, не звертаючись до сервісного центру.
____________________________________________________________
 
 
 
Електронними пенсійними посвідченнями (ЕПП) сьогодні в Україні користуються вже понад 400 тисяч осіб. Першими таку можливість отримали внутрішньо переміщені особи: саме вони, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, були тією категорією пенсіонерів, яким їх почали видавати першими. Тепер одержати ЕПП може будь-який пенсіонер.
Електронне пенсійне посвідчення - це унікальний сучасний| технологічний інструмент, який дає змогу не тільки отримати пенсію, оплатити послуги онлайн, а й повноцінно користуватися всіма державними електронними сервісами. Воно поєднує функції посвідчення та платіжної банківської картки. Містить електронний цифровий підпис (ЕЦП), який дає змогу отримувати електронні документи на веб-порталах органів влади. Відтепер навіть з дому можна переглядати на веб-порталі послуг Пенсійного фонду інформацію з електронної пенсійної справи про розмір пенсії та її складові, дані про страховий стаж, заробіток, сплачені внески тощо. Електронне пенсійне посвідчення надає можливість написати звернення або подати заяву на перерахунок пенсії через Інтернет без відвідування Пенсійного фонду України. Воно надає можливість контролювати гроші та керувати ними з дому в будь- який час, дає змогу здійснювати банківські операції та безготівкові платежі чи наповнювати готівковими коштами картковий рахунок, оперативно, без черг розраховуватися за комунальні послуги і найголовніше - отримувати пенсію вчасно.
Громадяни, які не мають рахунку в Ощадбанку, можуть відкрити такий рахунок або перед зверненням в управління Пенсійного фонду, або ж тоді, коли забиратимуть виготовлене ЕПП. Для відкриття рахунку потрібні паспорт, ідентифікаційний код і пенсійне посвідчення.
Якщо пенсіонер уже має відкритий картковий рахунок у цій банківській установі, на який здійснюється нарахування пенсії, то новий рахунок відкривати не треба.
Для того щоб подати заяву на оформлення електронного пенсійного посвідчення пенсіонерам потрібно звернутися до Міловського відділу обслуговування громадян Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області за адресою: смт Мілове, вул. Миру, б. 37 при собі, мати фото 2,5 х 3,0 см, оригінал паспорта та довідки про надання ідентифікаційного номера (ідентифікаційний код).

 

 
 
 
29.08.2018
 
Про набуття страхового стажу членом фермерського господарства.
 
Як набути страховий стаж членам фермерського господарства і голові цього господарства, якщо вони не є найманими особами?
 
З 01.01.2004 року набрав чинності Закон України від 09.07.2003 року №1058 – IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", яким визначено, що страховий стаж, набутий після цієї дати, зараховується за даними персоніфікованого обліку, а періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу для призначення пенсії до набрання чинності Законом №1058 зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше чинним законодавством, крім випадків, передбачених Законом №1058.
За ст..24 Закону №1058 страховий стаж – це період упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за яким щомісяця страхові внески в сумі не менш ніж мінімальний страховий внесок.
Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою за мінімальний страховий внесок.
Згідно з п."а" ст..56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи зараховується будь – яка інша робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню, або за умови сплати страхових внесків.
За ст.. 28 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" чинною до 29.07.2003 року, та ст. 34 Закону України "Про фермерське господарство", який набрав чинності з 29.07.2003 року, час роботи в селянському (фермерському) господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.
За п.4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року №637, час роботи осіб, які ведуть особисте селянське господарство, зараховується до трудового стажу за наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (додаток 1 до Порядку).
Отже, період роботи у фермерському господарстві (голови, члена господарства) до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу за умови підтвердження роботи записами в трудовій книжці або трудовим договором (контрактом) та документами, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування за кожну конкретно особу.
З 11.10.2017 року набрав чинності Закон України від 03.10.2017 року №2148 – VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким визначено, що члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, належать до кола осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Ця норма набрала чинності з 01.01.2018 року.
До 01.01.2018 року страховий стаж категорії осіб, зазначених у листі, може бути зарахований за умови добровільної сплати єдиного внеску відповідно до ч.1 ст.10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
 
______________________________________________
 
Що впливає  на розмір майбутньої пенсії?
 
Основними чинниками, які впливають на розмір осучасненої пенсії, є розмір заробітної плати і страховий стаж.
На сьогоднішній день пенсійним законодавством України чітко визначені умови виходу на пенсію. Першочерговою умовою є набуття необхідного страхового стажу. З 1.01.2018 року мінімальний страховий стаж для призначення пенсії повинен становити не менше 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу буде збільшуватися на 1 рік. І у 2028 році, аби отримати пенсію за віком, необхідно буде мати 35 років страхового стажу.
Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного соціального внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановленого законом на місяць, за який нараховується заробітна плата та підлягає сплаті щомісяця.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" з 1 січня 2018 року встановлено місячну мінімальну заробітну плату в розмірі 3723 гривні. Для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного місяця з січня 2018 року сплачена сума ЄСВ повинна бути не меншою, ніж 819,06 гривні (3723 х 22 %). Якщо ж сума сплаченого єдиного соціального внеску менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі.
Якщо працівник отримує заробітну плату "в конверті" і роботодавець відповідно не сплачує з його зарплати єдиний соціальний внесок, цей період не буде зарахований до страхового стажу найманого працівника, що буде мати вплив на розмір будь-яких соціальних виплат.
У Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування наявні всі відомості про отриманий дохід громадян, починаючи з липня 2000 року. Тому, за бажанням, працівник може отримати інформацію з системи персоніфікованого обліку в Пенсійному фонді у будь-який час, надавши паспорт та ідентифікаційний код.
Сьогодні сучасні інформаційні технології дозволяють спростити процедуру отримання інформації про сплачені страхові внески. Треба лише одного разу звернутись до територіального органу Пенсійного фонду та зареєструватись користувачем ВЕБ-порталу Пенсійного фонду України. А далі — справа за вами. Доступ до інтернет-ресурсів дозволить вам (стосовно лише себе) отримати інформацію з Державного реєстру застрахованих осіб про суми заробітку, з яких сплачено єдиний внесок, та про періоди зарахування страхового стажу.
Легалізація тіньових заробітних плат забезпечить пристойне проживання людей та отримання достойної пенсії в похилому віці. Тому звертаємося до керівників підприємств та приватних підприємців: проявіть свою громадську позицію і легалізуйте заробітну плату своїх працівників, не позбавляйте їх належного соціального захисту.
Наявність певного стажу роботи впливає не лише на право для призначення пенсії, а й на її розмір, оскільки коефіцієнт стажу є складовою при розрахунку пенсії.
Чинним пенсійним законодавством встановлено мінімальний розмір пенсії для осіб, які мають необхідний стаж роботи 30 років у жінок та 35 років у чоловіків у розмірі 1452 гривні.
Крім того, за кожний повний рік страхового стажу понад необхідний здійснюється відповідна доплата.
За наявності страхового стажу меншої тривалості мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Із жовтня 2017 року вказана величина становить 1373 гривні.
У зв'язку зі змінами в законодавстві, з 1 січня 2018 року для пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають стаж роботи 30 років у жінок та 35 років у чоловіків, встановлено мінімальну пенсію в розмірі 1489,20 гривні, що становить 40 відсотків мінімальної заробітної плати, яка передбачена Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (3723 х 40 %). Тобто мінімальний розмір пенсії для вищевказаних осіб з січня збільшився з 1452 до 1489 гривень 20 копійок.

___________________________________________________

Вплив страхового стажу та величини заробітної плати на розмір майбутньої пенсії
 
Формула розрахунку пенсії залежить від розміру пенсії, від страхового стажу та заробітку. Якщо сума нарахованої заробітної плати менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі. Тому чим більший страховий стаж та заробіток, з якого сплачений єдиний соціальний внесок, тим більша пенсія буде у майбутньому.
Починаючи з 1 січня 2004 року, Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» введено термін «страховий стаж» – період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Якщо працівнику нарахована заробітна плата на рівні, або більше законодавчо встановленого мінімального розміру, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць береться для обчислення пенсії.
Якщо найманому працівнику офіційно виплачується мінімальна заробітна плата, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, а решта заробітку видається неофіційно – то з неофіційного заробітку єдиний соціальний внесок не сплачується і, як наслідок, він не враховується для призначення чи перерахунку пенсії, позбавляє права на отримання соціальних пільг та виплат гарантованих державою (допомоги у випадку безробіття, оплати «лікарняного»). Тому людина втрачає значну частку майбутньої пенсії.
Своєчасна і повна виплата заробітної плати працівникам та повна сплата платежів за єдиним соціальним внеском – це обов'язок кожного роботодавця щодо соціального захисту своїх працівників. Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним.
Необхідно відстоювати свої конституційні права, вимагати від роботодавців офіційного оформлення трудових відносин та сплати єдиного соціального внеску з усієї суми отриманого заробітку.
Кожна застрахована особа може самостійно перевірити правильність нарахування та своєчасність сплати єдиного соціального внеску своїм роботодавцем, одержати інформацію про нараховану заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб.
Для цього необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду України або при наявності електронно-цифрового підпису зареєструватись на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.qov.ua).
Детальнішу інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України (www.pfu.qov.ua)

__________________________________________

Щодо призначення пенсії по інвалідності.
 
Який страховий стаж потрібний для призначення пенсії по інвалідності та який її розмір?
Згідно зі статтею 32 Закону України від 09.07.2003 року №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" особи, визначені особами з інвалідністю, мають право на пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:
 • для осіб з інвалідністю I групи:
 • до досягнення особою 25 років включно – 1 рік;
 • від 26 до 28 років включно – 2 роки;
 • від 29 до 31 року – 3 роки;
 • від 32 до 34 років - 4 роки;
 • від 35 до 37 років – 5 років;
 • від 38 до 40 років – 6 років;
 • від 41 до 43 років – 7 років;
 • від 44 до 48 років – 8 років;
 • від 49 до 53 років – 9 років;
 • від 54 до 59 років – 10 років.
 • для осіб з інвалідністю II та III групи:
 • до досягнення особою 23 років включно – 1 рік;
 • від 24 до 26 років – 2 роки;
 • від 27 до 28 років – 3 роки;
 • від 29 до 31 року – 4 роки;
 • від 32 до 33 років – 5 роки;
 • від 34 до 35 років – 6 роки;
 • від 36 до 37 років – 7 роки;
 • від 38 до 39 років – 8 роки;
 • від 40 до 42 років – 9 роки;
 • від 43 до 45 років – 10 роки;
 • від 46 до 48 років – 11 роки;
 • від 49 до 51 року – 12 роки;
 • від 52 до 55 років – 13 роки;
 • від 56 до 59 років – 14 роки.
Особам, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.. 26 Закону № 1058, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного абзацом 1 ч.1 ст.26 Закону № 1058 (не менше як 15років).
Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), в особи, яка звернулася за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 року, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.
За нормами ст..33 Закону № 1058 пенсія по інвалідності залежить від групи інвалідності призначається в таких розмірах:
 • особам з інвалідністю I групи – 100 % пенсії за віком;
 • особам з інвалідністю II групи – 90 % пенсії за віком;
 • особам з інвалідністю III групи – 50 % пенсії за віком.
При цьому пенсія за віком визначається за нормами ст.. 27 і 28 Закону № 1058 та залежить від страхового стажу і заробітку особи, з якого сплачено страхові внески.
Непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст.. 27 і 28 Закону № 1058, за наявності такого страхового стажу:
 • у жінок – 20 років, у чоловіків – 25 років – якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;
 •  у жінок – 21 року, у чоловіків – 26 років – якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;
 • у жінок – 22 років, у чоловіків – 27 років – якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;
 • у жінок – 23 років, у чоловіків – 28 років – якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;
 • у жінок – 24 років, у чоловіків – 29 років – якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;
 • у жінок – 25 років, у чоловіків – 30 років – якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно.
Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.. 26 Закону № 1058, та особи з інвалідністю III групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст.. 27 і 28 Закону № 1058, за наявності страхового стажу :
 • у жінок – 30 років, у чоловіків – 35 років.

 

 
 
25.07.2018
З липня пенсії перераховано трьом категоріям осіб.
 
Пенсії з липня поточного року перерахували лише трьом категоріям осіб: донорам, тим, хто не має достатньої кількості стажу, та громадянам, у яких обчислена пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
 
Проведено перерахунок пенсії з 1 липня 2018 року у зв'язку із збільшенням соціальних стандартів.
З жовтня 2017 року прожитковий мінімум становив 1373 грн., але під час обчислення надбавок, доплат, підвищень застосовувався показник, збільшений уже в жовтні на 79 грн., а це 1452 грн.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" з 1 липня поточного року передбачено зміну прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, лише на 62 грн. (1435 грн.).
Саме через це категорій осіб, яким такий перерахунок був проведений з липня, лише три: донори, ті, в кого немає достатнього стажу, а також громадяни, в яких обчислена пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
Наступний перерахунок пенсій у зв’язку зі змінами соціальних стандартів, який очікується з 1 грудня 2018 року та будуть перераховані надбавки, підвищення, мінімальні пенсійні виплати особам з повним стажем, надбавки за понаднормовий стаж.
З 1 жовтня минулого року проведено перерахунок пенсій у зв’язку з осучасненням. Також був застосований новий прожитковий мінімум, який в минулому році планувався з грудня, а окремим законом був застосований з жовтня.
 
 
 
26.06.2018
СТРАХОВИЙ СТАЖ НЕ МЕНШЕ 25 РОКІВ
3 1 січня 2018 року для виходу на пенсію за віком необхідно мати не менше 25 років страхового стажу. Така норма визначена Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148-УІІІ (далі-закон 2148) змінено норми ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі-Закон 1058), яким визначено умови призначення пенсій за віком. Відповідно до частини першої цієї статті на призначення пенсії за віком по 31 грудня 2017 року мають право особи після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Надалі вимога щодо необхідного страхового стажу збільшуватиметься щороку на рік і в 2028 році становитиме 35 років. Починаючи з 1 січня 2018 року після досягнення віку 60 років право на призначення пенсії за віком мають особи за наявності страхового стажу:
 
з 1 січня 2018 року
по 31 грудня 2018 року
не менше 25 років
з 1 січня 2019 року
по 31 грудня 2019 року
не менше 26 років
з 1 січня 2020 року
по 31 грудня 2020 року
не менше 27 років
з 1 січня 2021 року
по 31 грудня 2021 року
не менше 28 років
з 1 січня 2022 року
по 31 грудня 2022 року
не менше 29 років
з 1 січня 2023 року
по 31 грудня 2023 року
не менше 30 років
з 1 січня 2024 року
по 31 грудня 2024 року
не менше 31 років
з 1 січня 2025 року
по 31 грудня 2025 року
не менше 32 років
з 1 січня 2026 року
по 31 грудня 2026 року
не менше 33 років
з 1 січня 2027 року
по 31 грудня 2027 року
не менше 34 років
починаючи з 1 січня 2028 року
 
не менше 35 років
 
У разі відсутності, починаючи з 1 січня 20 Ь8 року необхідного страхового стажу на дату досягнення вищезазначеного пенсійного віку 60,63,65 років, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу, визначеного вище на дату досягнення відповідного віку.
Тривалість страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії (частина четверта ст.26 Закону 1058).
Таким чином, з 2028 року, після досягнення віку 60 років, пенсії будуть призначатися за наявності страхового стажу 35 років, після досягнення віку 63 роки - за наявності стажу 25 років, а після 65 років -15 років стажу.
Одночасно з підвищенням вимог щодо збільшення необхідного страхового стажу при призначенні пенсії за віком законодавством передбачені й певні компенсатори такого збільшення. Одним із них є можливість зарахування з 1 січня нинішнього року для реалізації права на пенсію за віком окремих видів трудової діяльності, зокрема, ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування незалежно від сплаченого розміру страхових внесків, перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, проходження військової служби.
У зв'язку із законодавчими змінами при зверненні за призначенням пенсії надавати повні відомості про періоди та види трудової діяльності, що інколи мають вирішальне значення при визначенні права на пенсію. Окрім того, варто пам'ятати, що питання вчасного набуття страхового стажу визначає майбутнє пенсійне забезпечення.
 
_____________________________________________________
 
Вплив страхового стажу та величини заробітної плати на розмір
майбутньої пенсії
 
3 1 січня 2018 року для виходу на пенсію за віком необхідно мати не менше 25 років страхового стажу. Тривалість страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії (частина четверта ст.26 Закону 1058).
Таким чином, з 2028 року, після досягнення віку 60 років, пенсії будуть призначатися за наявності страхового стажу 35 років. Формула розрахунку пенсії залежить від розміру пенсії, від страхового стажу та заробітку. Якщо сума нарахованої заробітної плати менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі. Тому чим більший страховий стаж та заробіток, з якого сплачений єдиний соціальний внесок, тим більша пенсія буде у майбутньому.
Починаючи з 1 січня 2004 року, Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" введено термін "страховий стаж" - період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Якщо працівнику нарахована заробітна плата на рівні, або більше законодавчо встановленого мінімального розміру, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць береться для обчислення пенсії.
Якщо найманому працівнику офіційно виплачується мінімальна заробітна плата, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, а решта заробітку видається неофіційно - то з неофіційного заробітку єдиний соціальний внесок не сплачується і, як наслідок, він не враховується для призначення чи перерахунку пенсії, позбавляє права на отримання соціальних пільг та виплат гарантованих державою (допомоги у випадку безробіття, оплати "лікарняного"). Тому людина втрачає значну частку майбутньої пенсії.
Своєчасна і повна виплата заробітної плати працівникам та повна сплата платежів за єдиним соціальним внеском - це обов'язок кожного роботодавця щодо соціального захисту своїх працівників. Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним.
Необхідно відстоювати свої конституційні права, вимагати від роботодавців офіційного оформлення трудових відносин та сплати єдиного соціального внеску з усієї суми отриманого заробітку.
Кожна застрахована особа може самостійно перевірити правильність нарахування та своєчасність сплати єдиного соціального внеску своїм роботодавцем, одержати інформацію про нараховану заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб.
Для цього необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду України або при наявності електронно-цифрового підпису зареєструватись на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua).
 
 
 
30.05.2018
Для майбутньої пенсії потрібен страховий стаж не менше 25 років
 
З 1 січня 2018 року для виходу на пенсію за віком необхідно мати не менше 25 років страхового стажу. Така норма визначена ст. 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Надалі вимога щодо необхідного страхового стажу збільшуватиметься щороку на рік і в 2028 році становитиме 35 років. Сьогодні кожному громадянину відомо, що розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду України. 3 1 січня 2004 року, з набуттям чинності Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", поняття "трудовий стаж" замінилося поняттям "страховий стаж", який став одним із основних факторів, що впливає на розмір майбутньої пенсії.
Цитуючи вказаний Закон, страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно з цим Законом і за який сплачено страхові внески.
Обчислюється страховий стаж територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло раніше.
Для того, щоб до страхового стажу було зараховано один робочий місяць, сума внеску повинна бути не меншою, ніж та, що обчислена із мінімальної заробітної плати, тобто не менше розміру мінімального страхового внеску. Якщо сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачені внески, менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно заробітній платі. Проте, за умови здійснення відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний.
Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-УІ (далі - Закон № 2464) визначено, що мінімальний страховий внесок це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.
У 2018 році, згідно з нормами частини п'ятої статті 8 Закону № 2464, розмір єдиного внеску для всіх платників (крім пільгових категорій) встановлено на рівні 22% до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного соціального внеску.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. №2246-VIII (далі - Закон №2246) визначено, що мінімальна заробітна плата з 01 січня 2018 року - 3723 грн. Враховуючи розмір єдиного внеску (22%) та норми Закону №2246 мінімальна сума страхового внеску з 01 січня 2018 року складає 819 грн. 06 коп.  (3723 х22 %).
Подбаймо про майбутню пенсію сьогодні. Адже тільки офіційно нарахована заробітна плата в розмірі не меншому, ніж мінімальний, та сплата страхових внесків - гарантія зарахування періоду роботи до страхового стажу, який необхідний при обчисленні пенсії.
Для набуття страхового стажу передбачене укладення договору одноразової сплати єдиного внеску. Відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за наявності у жінок 30 років страхового стажу, у чоловіків 35 років страхового стажу. За кожний повний рік страхового стажу понад 30 років для жінок, 35 років для чоловіків пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більше 1 відсотка мінімального розміру пенсії за віком.
Чинним законодавством передбачена можливість укладення договору добровільної участі у системі соціального страхування з проведенням одноразової сплати страхових внесків з метою набуття страхового стажу.
Варто зауважити, що періоди страхового стажу, набуті в результаті одноразової сплати страхових внесків, враховуються винятково для обчислення наявного страхового стажу для визначення права на пенсію.
Отже, при визначенні мінімального розміру пенсії за віком та встановленні підвищення за "понаднормативний" стаж відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску.
На особливості обчислення розміру пенсії у разі укладення договору про одноразову сплату єдиного внеску слід звернути увагу тим особам, які бажають здійснити одноразову сплату єдиного внеску з метою набуття 30/35 річного стажу.
Дізнатися про ваш страховий стаж можна за допомогою Веб-порталу Пенсійного фонду. Пенсійний фонд України реалізував унікальну можливість щодо доступу громадян, в тому числі і фізичних осіб-підприємців, до їх особистих персональних даних через Веб-портал. Це найкращий спосіб контролю за своїми відрахуваннями із заробітної плати, за розміром своїх соціальних внесків. На порталі особа, яка працює, може дізнатися свій робочий стаж і, за необхідності, тиснути на роботодавця, а пенсіонер – перевірити пенсійні нарахування.
Електронний портал постійно удосконалюється, щоб навіть не дуже досвідчений користувач міг легко розібратися в цьому ресурсі. У кожного користувача – свій "Особистий кабінет", в якому є інформація про внески роботодавця, про їх розміри, а також на Веб-порталі можна дізнатися про спеціальний або пільговий стаж.
На порталі також передбачено інформаційний розділ, де знаходяться контакти управлінь пенсійної служби, графіки їх прийому, інформація про умови виплат та перерахунків пенсій, а також зразки бланків.
Для оффлайн реєстрації потрібно подати заяву в територіальні органи Пенсійного фонду України, онлайн реєстрація доступна за електронним цифровий підписом (ключем ЕЦП).
Запрошуємо Вас стати користувачем Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України! ( http://portal.pfu.gov.ua ).
 
_______________________________________________
 
 
Про підтвердження права на пільгову пенсію за результатами атестації
 
Куди можна звернутися на підконтрольній Україні території з питання результатів атестації робочих місць на шахті за 1992 – 1994 роки (спеціальність – вибійник підземний) для оформлення пенсії на пільгових умовах.
 
Згідно зі статтею 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) пенсія за віком на пільгових умовах призначається працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списками №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць.
Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є не тільки наявність професії (посади) та виробництва в конкретному Списку, а також підтвердження відповідних умов праці працівника за результатами атестації робочих місць за умови праці впродовж повного робочого дня (не менш ніж 80%), установленого для такого виробництва, робіт, професій та посад. Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на таку пенсію.
Підставою для зарахування періодів роботи до пільгового стажу є трудова книжка із оформленими належним чином записами про займану посаду (професію) і період виконуваної роботи, виписка з наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці, а також уточнююча довідка підприємства, передбачена п.20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року №637.
Відповідно до п.9 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року №442, перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковими комітетом затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років.
Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких унесено до переліку.
Матеріали атестації робочих місць за умовами праці (накази про проведення атестації робочих місць за умовами праці, карти умов праці, протоколи результатів досліджень виробничих фактів тощо), як і документи з особового складу (накази про приймання-звільнення, особові справи, особові рахунки, відомості нарахування заробітної плати), зберігаються в архівах установ, підприємств та організацій.
Якщо підприємство (установа, організація) ліквідоване або реорганізоване, названі документи мають бути передані правонаступникові такого підприємства чи організації вищого рівня, якій підпорядковувалося підприємство. Лише в разі повної ліквідації підприємства (установи, організації) та відсутності правонаступників документи з особового складу передаються до державних архівних установ.
 
___________________________________________
 
 
На підприємство (АТП) із заявою про надання довідки для підтвердження стажу та характеру роботи водієм міського пасажирського транспорту звернувся колишній працівник підприємства (довідка потрібна для подання до Пенсійного фонду України й оформлення пільгової пенсії). До заяви було додано документи, які мають підтверджувати стаж роботи, та їхні копії.
Чи повинні фахівці Фонду проводити перевірки достовірності поданих громадянами документів щодо отримання потрібного трудового стажу та одержуваної зарплати?
Якщо Фонд призначить громадянинові пільгову пенсію із зарплати, яку він одержував на підприємствах Російської Федерації, то хто компенсуватиме підприємству різницю між сумою пенсії, нарахованої згідно з довідкою з Російської Федерації, та довідкою, наданою підприємством за роки, відпрацьовані водієм міського пасажирського транспорту?
 
Згідно з пунктом 8ч.2ст.114 Закону України від 09.07.2003 року №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон №1058) право на пенсію за віком на пільгових умовах мають, зокрема, водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) після досягнення відповідного віку та за наявності страхового стажу відповідної тривалості, в тому числі на такій роботі.
За положеннями п.2р.XV Закону №1058 пенсії за віком на пільгових умовах призначаються за нормами Закону №1058. Тобто для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 200 року за даними, що містяться в системі персонального обліку. Заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 року ураховуються для обчислення пенсії на бажання пенсіонера або в тому разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами (ч.1ст.40 Закону №1058).
У довідці про заробітну плату, форму якої наведено в додатку 1 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 року №22-1 (далі – Порядок №22-1), зазначається назва первинних документів, на підставі яких її видано, їхнє місцезнаходження та адресу, за якою можна перевірити відповідність змісту довідки первинним документом. Крім цього, форма довідки про заробітну плату передбачає інформацію про те, що підприємство не заперечує проти проведення перевірки первинних документів за період, зазначений у цій довідці.
Згідно з п,4,2 розділу IV Порядку №22-1 під час приймання документів орган, що призначає пенсію, перевіряє, зокрема, зміст і належне оформлення поданих документів, а також має право перевіряти обґрунтованість їхньої видачі.
Для підтвердження зазначених у довідці про заробітну плату сум органи Пенсійного фонду України можуть приймати засвідчені в установленому порядку копії первинних документів (особових рахунків), на підставі яких видано довідку.
Відтак для обчислення пенсії органи Пенсійного фонду України не враховують довідки про заробітну плату без проведення перевірки первинних документів про нараховані суми заробітної плати або отримання завірених у встановленому порядку копій первинних документів.
За частиною 2 ст.4 Закону №1058, якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про пенсійне забезпечення, то застосовуються норми міжнародного договору.
Питання пенсійного забезпечення особи, яка працювала поза межами України, вирішується згідно з пенсійним законодавством України та з урахуванням норм міжнародного договору (за наявності такого договору) про пенсійне (соціальне) забезпечення з відповідною державою, яким урегульовано питання обчислення набутого стажу роботи (страхового/спеціального стажу, стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах) на території кожної із Договірних сторін, урахування заробітної плати для обчислення розміру пенсії, а також визначено порядок виплати пенсії.
За п.п.3п.2.1 розділу II Порядку №22-1 особи, яким пенсія призначається відповідно до міжнародних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення, подають документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року №637 (далі-Порядок №637), та довідку про заробітну плату згідно з додатком 1 до Порядку №22-1.
Відповідно до ст..1 Угоди про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992 року (далі – Угода) пенсійне забезпечення громадян держав – учасниць Угоди і членів їхніх сімей здійснюється згідно із законодавством тієї держави, на території якої вони проживають.
Для визначення права на пенсію, в тому числі пенсії на пільгових умовах і за вислугу років, громадянам держав – учасниць Угоди враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав, а також на території колишнього СРСР за час до набрання чинності Угодою. Обчислюють пенсії із заробітної плати (доходу) за періоди роботи, які зараховуються до трудового стажу (ст..6 Угоди).
Отже, заробітна плата, нарахована на підприємствах Російської Федерації, враховується за періоди страхового стажу, передбачені абзацом першим ч.1ст.40 Закону №1058, на підставі довідок, виданих за формою згідно з додатком 1 до Порядку №22-1.
Порядок №637 визначено, що основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Якщо в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах або вислуги років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їхніх правонаступників.
Ураховуючи зазначене, стаж роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до п.8ч.2ст114 Закону №1058, обчислюється на підставі уточнюючих довідок, виданих відповідними організаціям, у тому числі тими, що розташовані на території Російської Федерації.
З огляду на положення абзацу першого ч.1ст.40 Закону №1058, п.4.2 розділу IV Порядку №22-1 достовірність інформації, що зазначена в довідці про заробітну плату чи уточнюючій довідці, які видані підприємством, установою чи організацією, в тому числі розташованих на території Російської Федерації, органи Пенсійного фонду України, а за запитом органу Пенсійного фонду України – органи Пенсійного фонду Російської Федерації перевіряють на відповідність первинним документам.
Витрати Пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій за віком, призначених, зокрема, відповідно до ч.2ст.114 Закону №1058, покриваються до досягнення пенсійного віку, визначеного ст..26 Закону №1058, у порядку, передбаченому п.2 розділу XV Закону №1058.
 
 
 
25.05.2018
Про розмір майбутньої пенсії треба турбуватись уже сьогодні
До уваги майбутніх пенсіонерів (особливо фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність в тому числі адвокатську і нотаріальну діяльність)
 
Зазвичай про пенсію починають задумуватися лише на старість. Але робити це треба не за рік чи п'ять до неї, а вже сьогодні.
З 1 січня 2018 року для виходу на пенсію за віком необхідно мати не менше 25 років страхового стажу. Така норма визначена ст. 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Надалі вимога щодо необхідного страхового стажу збільшуватиметься щороку на рік і в 2028 році становитиме 35 років. Сьогодні кожному громадянину відомо, що розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду України.
Незважаючи на те, що адміністрування єдиного внеску загальнообов'язкового державного соціального страхування покладено на Державну фіскальну службу, одним із основних завдань Пенсійного фонду України на сьогодні залишається формування та ведення реєстру застрахованих осіб та їх ідентифікація. Кожна працююча особа має персональну облікову картку в Державному реєстрі застрахованих осіб. Так як у 2000 році було впроваджено систему персоніфікованого обліку відомостей, у якій накопичуються дані про заробітну плату, сплачені внески, страховий стаж по всій Україні, а з 2004 року зараховується страховий стаж, то має дуже суттєве значення, який був розмір заробітку. Бо якщо менше мінімальної заробітної плати, відповідно сплачувались і внески в розмірі менше мінімального,то і стаж зараховується пропорційно сплаченим внескам. Тобто, якщо менше мінімального розміру сплата, то і зарахування стажу менше місяця. Чинним законодавством встановлено пряму залежність розміру пенсії, практично реалізується страховий принцип "пенсія залежна від сплачених внесків". Отже, на розмір пенсії за віком впливають три головні показники: стаж, розмір вашої зарплати та розмір середньої зарплати в Україні.
Усі ці відомості містяться в Державному реєстрі застрахованих осіб і щомісяця поповнюються актуальними даними за рахунок щомісячної звітності та забезпечують можливість нарахувати пенсію, допомогу з тимчасової втрати працездатності, допомогу по безробіттю, призначити субсидію, отримати ваучер для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці та інші соціальні виплати, гарантованих Конституцією України. За рахунок Державного реєстру реалізовано принцип саморегулювання відносин між роботодавцем та робітником, який сприяє посиленню контролю за інформацією, що надходить зі звітів роботодавців та, зрештою, забезпечує високий рівень відповідальності та платіжної дисципліни страхувальників.
Отже, функціонування Державного реєстру застрахованих осіб забезпечує захист прав і свобод застрахованих осіб у сфері пенсійного страхування, оскільки кожен громадянин може особисто ознайомитись з відомостями, що відображені у його персональній обліковій картці, звернувшись до Біловодського об’єднаного  управління Пенсійного фонду України Луганської області або зареєструвавшись на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за адресою: portal.pfu.gov.ua.
Своєчасний контроль за особистими даними загальнообов’язкового державного соціального страхування – це відсутність клопоту та проблем під час призначення (перерахунку) пенсій та інших соціальних виплат.
 
______________________________________________________
 
Вплив розміру сплаченого єдиного внеску на розмір майбутньої пенсії
До уваги майбутніх пенсіонерів (особливо фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність в тому числі адвокатську і нотаріальну діяльність)
 
Формула розрахунку пенсії залежить від розміру пенсії, від страхового стажу та заробітку. Якщо сума нарахованої заробітної плати менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі. Тому чим більший страховий стаж та заробіток, з якого сплачений єдиний соціальний внесок, тим більша пенсія буде у майбутньому.
На сьогоднішній день пенсійним законодавством України чітко визначені умови виходу на пенсію. Першочерговою умовою є набуття необхідного страхового стажу. З 1.01.2018 року мінімальний страховий стаж для призначення пенсії повинен становити не менше 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу буде збільшуватися на 1 рік. І у 2028 році, аби отримати пенсію за віком, необхідно буде мати 35 років страхового стажу.
Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного соціального внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановленого законом на місяць, за який нараховується заробітна плата та підлягає сплаті щомісяця.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року встановлено місячну мінімальну заробітну плату в розмірі 3723 гривні. Для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного місяця з січня 2018 року сплачена сума ЄСВ повинна бути не меншою, ніж 819,06 гривні (3723 х 22 %). Якщо ж сума сплаченого єдиного соціального внеску менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі.
Якщо працівник отримує заробітну плату в «конверті» і роботодавець відповідно не сплачує з його зарплати єдиний соціальний внесок, цей період не буде зарахований до страхового стажу найманого працівника, що буде мати вплив на розмір будь-яких соціальних виплат.
Починаючи з 1 січня 2004 року, Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" введено термін "страховий стаж" – період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Якщо працівнику нарахована заробітна плата на рівні, або більше законодавчо встановленого мінімального розміру, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць береться для обчислення пенсії.
Якщо найманому працівнику офіційно виплачується мінімальна заробітна плата, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, а решта заробітку видається неофіційно – то з неофіційного заробітку єдиний соціальний внесок не сплачується і, як наслідок, він не враховується для призначення чи перерахунку пенсії, позбавляє права на отримання соціальних пільг та виплат гарантованих державою (допомоги у випадку безробіття, оплати "лікарняного"). Тому людина втрачає значну частку майбутньої пенсії.
Своєчасна і повна виплата заробітної плати працівникам та повна сплата платежів за єдиним соціальним внеском – це обов'язок кожного роботодавця щодо соціального захисту своїх працівників. Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним.
Необхідно відстоювати свої конституційні права, вимагати від роботодавців офіційного оформлення трудових відносин та сплати єдиного соціального внеску з усієї суми отриманого заробітку.
Кожна застрахована особа може самостійно перевірити правильність нарахування та своєчасність сплати єдиного соціального внеску своїм роботодавцем, одержати інформацію про нараховану заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб.
У Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування наявні всі відомості про отриманий дохід громадян, починаючи з липня 2000 року. Тому, за бажанням, працівник може отримати інформацію з системи персоніфікованого обліку в Пенсійному фонді у будь-який час, надавши паспорт та ідентифікаційний код.
Легалізація тіньових заробітних плат забезпечить пристойне проживання людей та отримання достойної пенсії в похилому віці. Тому звертаємося до керівників підприємств та приватних підприємців: проявіть свою громадську позицію і легалізуйте заробітну плату своїх працівників, не позбавляйте їх належного соціального захисту.
Наявність певного стажу роботи впливає не лише на право для призначення пенсії, а й на її розмір, оскільки коефіцієнт стажу є складовою при розрахунку пенсії.
Чинним пенсійним законодавством встановлено мінімальний розмір пенсії для осіб, які мають необхідний стаж роботи 30 років у жінок та 35 років у чоловіків. Крім того, за кожний повний рік страхового стажу понад необхідний здійснюється відповідна доплата.
За наявності страхового стажу меншої тривалості мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Сьогодні сучасні інформаційні технології дозволяють спростити процедуру отримання інформації про сплачені страхові внески. Треба лише одного разу звернутись до територіального органу Пенсійного фонду та зареєструватись користувачем ВЕБ-порталу Пенсійного фонду України. А далі — справа за вами. Доступ до інтернет-ресурсів дозволить вам (стосовно лише себе) отримати інформацію з Державного реєстру застрахованих осіб про суми заробітку, з яких сплачено єдиний внесок, та про періоди зарахування страхового стажу.
У Міністерстві соціальної політики кажуть: на велику пенсію не можуть претендувати українці з офіційною мінімальною зарплатою. При цьому, за оцінками ДФС, близько 40% українців отримують частину зарплати "в конверті", не сплачуючи з неї податки. А значить, ця частина доходу не буде враховуватися при розрахунку пенсії. Тому чим більший страховий стаж та заробіток, з якого сплачений єдиний соціальний внесок, тим більша пенсія буде у майбутньому.
 
__________________________________________________________
 
Право на пенсію за вислугу років фармацевтичних працівників
 
Умови, за яких фармацевтичні працівники мають право
 на пенсію за вислугу років
 
Пунктом 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України від 09.07.2003 року №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон №1058) збережено право на пенсію за вислугу років педагогічних працівників за умови, якщо вони на день набрання чинності Закону України від 03.10.2017 року №2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (далі – Закон №2148), на 11 жовтня 2017 року, мають вислугу років, потрібну для призначення пенсії за вислугу років.
Право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності віку та спеціального стажу, визначено п. "е" ст..55 Закону України від 05.11.1991 року №1788 "Про пенсійне забезпечення" (далі – Закон №1788), за Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 року №909 (із змінами, далі – Перелік №909).
Переліком №909 передбачено провізорів, фармацевтів (незалежно від найменування посад), лаборантів, які працюють в аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях.
Перелік провізорських посад у закладах охорони здоров’я і Перелік посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою (фармацевтів) у закладах охорони здоров’я затверджені наказом МОЗ України від 28.10.2002 року №385, зареєстрованим у Мін’юсті України 12.11.2002 року за №894/7182.
Правом на пенсію за вислугу років користуються працівники не всіх фармацевтичних (аптечних) закладів, а лише тих, що зазначені Переліком №909.
Зокрема, фармацевти аптечних баз (складів) права на пенсію за вислугу років не мають.
При цьому робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 року, яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше чинного законодавства, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.
Отже, для визначення права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи потрібно, щоб особа працювала в закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років. Якщо із записів трудової книжки неможливо зробити такий висновок, до територіальних управлінь Пенсійного фонду додатково подається уточнююча довідка закладу (установи). Також для вирішення цього питання може бути розглянуто інші документи (положення про заклад, структуру, штатні розписи тощо).
Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених названим переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів та установ.
Отже, провізори, фармацевти (незалежно від найменування посад), лаборанти, які працюють у приватних аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях, також користуються правом виходу на пенсію за вислугу років, як і названі працівники державних закладів.
При цьому право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають особи, які мали вислугу років на відповідних посадах, не меншу від такої тривалості:
 • на 1 квітня 2015 року – 25 років;
 • на 31 грудня 2015 року – 25 років 6 місяців.
У разі відсутності на ці дати названої тривалості спеціального стажу роботи пенсія за вислугу років призначається за умови досягнення віку від 50 до 55 років (залежно від дати народження) та наявності спеціального стажу тривалістю, зазначеною п. "е" ст..55 Закону №1788 (на 11 жовтня 2017 року – 26 років 6 місяців).
 
Щодо зарахування до спеціального стажу періоду роботи за сумісництвом
 
До спеціального стажу зараховується лише робота за спеціальністю на основному місці роботи. При цьому зайнятість на цих роботах упродовж повного робочого дня не вимагається, отже , особа, яка працює, наприклад, на 0,5 ставки провізора в аптеці, також має право на пенсію за вислугу років. До спеціального стажу зараховується кожний місяць такої роботи як повний, навіть якщо страховий стаж за цей місяць буде неповним (у разі, якщо заробіток за цей місяць менший від мінімального та за нормами чинного на той час законодавства закладом не було проведено доплати до повного мінімального страхового внеску).
Пенсії за вислугу років призначаються та виплачуються в разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії, У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з наступного дня після дня звільнення з роботи.
 
 
 
23.05.2018
 
Вплив розміру сплаченого єдиного внеску на розмір майбутньої пенсії
До уваги майбутніх пенсіонерів (особливо фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність в тому числі адвокатську і нотаріальну діяльність)
Коли настає час пенсійного віку й треба оформлювати пенсію, багато хто дізнається, що розмір їх пенсії є набагато меншим, ніж розраховували, а для декого, взагалі втрачено право на призначення пенсії. Чому таке відбувається? Що треба робити, щоб не потрапити у таке становище? Сьогодні це актуально, як ніколи. Адже якщо людина отримує велику зарплату, це ще не є гарантією високої пенсії: заробітки, з яких не були сплачені пенсійні внески, не беруться до уваги під час розрахунку розміру пенсії. До того ж для багатьох наших громадян є "нормою" отримання зарплатні в "конвертах". Такий нелегальний заробіток не хвилює пересічного громадянина на початку свого трудового шляху. Лише з наближенням пенсійного віку виникають думки про легальний розмір зарплати, а час вже втрачено безповоротно. От і виходить, що начебто працювали, а пенсія маленька. Формула розрахунку пенсій встановлює пряму залежність розміру пенсії від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались внески.
Для зарахування до страхового стажу одного робочого місяця в повному розмірі сума сплачених щомісяця внесків має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок – це сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата.
З 1 січня 2018 року розмір мінімальної заробітної плати становить 3723 грн. Мінімальний страховий внесок становить 22 % від цієї суми, а саме 819,06 грн. на місяць.
Періоди трудової діяльності до 01 січня 2004 року зараховуються до стажу на підставі записів трудової книжки та додаткових документів. Увесь трудовий стаж, який був у людини до 2004 року, автоматично перетворився у страховий стаж. Фактично за цей період трудовий стаж перейменували у страховий.
Після 2004 року людина повинна заробляти саме страховий стаж і роботи це в єдиний спосіб – сплачувати страхові внески. З 2004 року трудова книжка не є підтвердження страхового стажу. Якщо навіть в трудовій книжці є записи про роботу після 01 січня 2004 року, а внески до Пенсійного фонду не сплачувалися, цей період до страхового стажу зарахуватися не може. Отже, якщо заробітна плата отримується "в конверті", не сплачуються страхові внески, то ні цей стаж, ні зарплата не будуть враховані для обчислення пенсії.
Відомості про заробітну плату та сплачені внески зберігаються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Кожному працюючому необхідно, хоча б раз на рік, перевіряти розмір своєї заробітної плати та відрахування єдиного соціального внеску, які декларує роботодавець, щоб виключити можливість наявності помилок, неточностей і недостовірності даних та мати впевненість на одержання справедливо заробленої пенсії.
Автоматизована система персоніфікованого обліку надає можливість кожному працюючому особисто в управлінні Пенсійного фонду України за місцем  проживання одержати інформацію щодо його нарахованої заробітної плати, щомісячного розміру сплачених внесків до Пенсійного фонду України та страхового стажу. Сьогодні сучасні інформаційні технології дозволяють спростити таку процедуру.
Зареєструвавшись користувачем веб-порталу Пенсійного фонду України (адреса в Інтернеті portal.pfu.gov.ua) можна переглядати виписки (стосовно себе) з системи персоніфікованого обліку та постійно контролювати свого роботодавця, перевіряти розмір офіційної заробітної плати, наявність позначки про пільговий стаж, період загального страхового стажу. Щоб долучитися до користувачів веб-порталу електронних послуг, необхідно лише звернутися до Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської  області та отримати відповідний код доступу.
А ще слід пам’ятати, що права найманих працівників захищено статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", згідно з якою застраховані особи мають право вимагати від страхувальника (тобто від підприємства – роботодавця) сплати страхових внесків у повному обсязі, у тому числі в судовому порядку.
 
__________________________________________________________
 
 
Уже 35 років працюю вчителем математики.
З 5 січня 2016 року мені було встановлено III групу інвалідності. Пенсія по інвалідності становить 1452 грн.
Чи матиму право на грошову допомогу під час призначення пенсії за віком (народилася 21 серпня 1959 року).
 
За пунктом 7-1 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (в редакції, чинній з 1 жовтня 2011 року., далі – Закон) особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 цього Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до п. "е" - "ж" ст. 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", і мають страховий стаж (чоловіки – 35, жінки – 30 років) на таких посадах, а також, якщо вони до цього не одержували будь-якої пенсії, під час призначення пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, в розмірі 10 місячних пенсій на день її призначення.
Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1191.
З 4 січня 2016 року Вам було призначено пенсію по інвалідності, розмір якої обчислено відповідно до Закону. З 16 січня 2018 року (з дня звернення) Вас було переведено з пенсії по інвалідності на пенсію за віком.
Розмір пенсії Вам обчислено з урахування набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.
Ураховуючи, що Ви до переведення на пенсію за віком одержували пенсію по інвалідності, підстав для призначення та виплати грошової допомоги відповідно до п. 7-1 Прикінцевих положень Закону немає.
 
_____________________________________________________
 
 
Про перерахунок пенсії та зарахування до стажу держслужби
 
Я пенсіонер (2 січня 1950 року народження), маю загальний стаж – 36 років. Очікував підвищення пенсії, але жодної копійки не одержав, так і залишилося – 1780 грн.
Чи зараховуються названі нижче періоди до стажу держслужбовця для подання документів на перерахунок пенсії:
 • З 4 серпня 1982 до 6 липня 1987 року – звільнений секретар парткому колгоспу ім. Котовського;
 • З 2 липня 1987 до 24 жовтня 1994 року – голова Гаврилівської сільради;
 • З 25 листопада 1994 до 26 вересня 2001 року – звільнений голова профспілки колгоспу ім. Котовського.
 
Ви одержуєте пенсію за віком, обчислену відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон) з урахуванням набутого Вами страхового стажу та одержаного заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.
Розмір Вашої пенсії обчислено з урахуванням страхового стажу – 37 років шість місяців шість днів і заробітної плати, визначеної за період з 5 серпня 1982 до 6 липня 1987 року та за всі періоди страхового стажу з 1 липня 2000 до 5 червня 2009 року, як передбачено ст..40 Закону. При цьому до страхового стажу враховано період роботи з серпня 1982 до вересня 2001 року.
До Вашої пенсії встановлено доплату за 12 років стажу понад 25 років стажу.
На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" з 1 жовтня 2017 року розмір Вашої пенсії перераховано з урахуванням показника середньої заробітної плати за три календарних роки (2014-2016 рр.) – 3764,40 грн., прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у розмірі 1452,00 грн. та величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 %.
Згідно з п.4 Прикінцевих положень Закону, якщо внаслідок перерахунку пенсії з 1 жовтня 2017 року за нормами цього Закону її розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
Оскільки розмір Вашої пенсії, обчислений у названому порядку, зменшився, з 1 жовтня 2017 року виплата пенсії проводиться в раніше встановленому розмірі.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.28 Закону з 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності, зокрема, у чоловіків 35 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 % мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менш ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений законом.
Розмір Вашої пенсії за віком не досягає 40 % мінімальної заробітної плати (1489,20 грн.), тому з 1 січня 2018 року до Вашої пенсії встановлено відповідну доплату.
Пенсія обчислена згідно з вимогами чинного законодавства.
 
 
 
 
13.04.2018

 

Про перерахунок пенсії
 
З 15 серпня 1968 до 7 червня 1981 років працювала в Туркменістані, загальний стаж роботи – 53 роки, звільнилася з роботи 29 грудня 2017 року (за скороченням штату). Чи маю право як ветеран праці на перерахунок пенсії з більшого заробітку за п’ять років чи за два останні роки роботи?
 
Згідно зі статтею 40 Закону України від 09.07.2003 року №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон №1058) для обчислення пенсії враховується заробітна плата (доход) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. На бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в тому разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії також ураховуються заробітна плата (дохід) за будь – які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 року незалежно від перерв.
Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 30 червня 2000 року ураховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року – за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.
Відповідно до Угоди про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення (далі – Угода) пенсійне забезпечення громадян держав – учасниць СНД і членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.
У разі переселення пенсіонера в межах держави – учасників Угоди виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсія того самого виду передбачена законодавством держави за новим місцем проживання пенсіонера.
Розмір пенсії переглядається відповідно до законодавства держави – учасниці Угоди за новим місцем проживання пенсіонера з дотриманням умов, визначених п.3 ст.6 Угоди.
За п.3 ст.6 Угоди обчислення пенсії провадиться із заробітку (доходу) за періоди роботи, які зараховуються до стажу. Якщо в державах – учасницях Угоди введено національну валюту, розмір заробітку (доходу) визначається виходячи із офіційно установленого курсу на момент призначення пенсії.
Стаж, набутий на території будь – якої з держав – учасниць Угоди, а також на території колишнього СРСР за період до набрання чинності Угоди, та заробітна плата за цей період ураховуються для призначення пенсій.
Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 року №22-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 27.12.2005 року за №1566/11846 (далі – Порядок), особи, яким пенсія призначається відповідно до міжнародних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення, подають документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу, та довідку згідно з додатком 1 до цього Порядку.
У довідці про заробітну плату (дохід) до 30 червня 2000 року зазначається назва первинних документів, на підставі яких її видано, їхнє місцезнаходження та адреси, за якими можна провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам (додаток 1).
Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступниками цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами.
 
___________________________________________
 
 
Щодо визначення стажу комбайнера для призначення пенсії
 
Як ураховується стаж роботи на комбайні в колгоспі для нарахування пенсійного забезпечення (працював у колгоспі комбайнером у 1970 – 1972рр.)
 
За статтею 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періоди трудової діяльності та інші періоди, що зарахувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених чинним раніше законодавством.
Відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року №637, основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.
За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні потрібні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їхнє виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки видаються правонаступником або державними архівними установами.
Згідно зі ст..56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи зараховується робота, виконувана на підставі членства в колгоспі, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв.
Для обчислення стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин установленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю.