Пенсійне забезпечення

22.11.2018

Щодо нарахування та сплати єдиного внеску членом фермерського господарства, якщо він одночасно є застрахованою особою або фізичною особою - підприємцем

Частиною 2 статті 2 Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон №2464), зазначено, що лише цим Законом визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.

За пунктом 1 частиною 1 статті 4 Закону №2462 платником єдиного внеску є, зокрема, роботодавці.

Базою для нарахування єдиного внеску для таких платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та сума винагороди фізичними особами за виконанням робіт за цивільно-правовим договорами (абзац 1 п.1 ч.1 ст.7 Закону №2464).

Також платниками єдиного внеску є фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (п.4 ч.1 ст.4 Закону №2464).

Єдиний внесок для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, визначені такими платниками самостійно для себе, але не більш ніж максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, встановлена Законом №2464. Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п.3 ч.1 ст.7 Закону №2464).

Згідно з п.2 ч.1 ст.7 Закону №2464 базою для нарахування єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, є сума доходу (прибутку), одержаного від їхньої діяльності, що підлягає обкладанню податком на доходи фізичних осіб. Суми єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Якщо таким платником не одержано доход у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, від зобов’язаний визначити базу для нарахування, але не більш ніж максимальна величина бази для нарахування єдиного внеску, встановлена Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Водночас згідно з п.5,1 ч.1 ст.4 Закону №2464 платниками єдиного внеску визначено також членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Базою для нарахування єдиного внеску для членів фермерського господарства є сума доходу, одержаного від їхньої діяльності, що підлягає обкладанню податком на доходи фізичних осіб. Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць (абзац 1 п.2 ч.1 ст.7 Закону №2464).

Якщо таким платником не одержано доходу у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, він зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більш ніж максимальна величина бази для нарахування єдиного внеску, встановлена Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (абзац 1 п.2 ч.1 ст.7 Закону №2464).

Згідно з нормами ч.5 8 Закону №2464 єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено в розмірі 22% визначеної ст.7 цього Закону бази для нарахування єдиного внеску.

Застрахована особа – це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує та за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиного внеску (п.3 ч.1 ст.1 Закону №2464).

Фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени фермерських господарств є для себе одночасно страхувальниками і застрахованими особами.

З огляду на зазначене, члени фермерських господарств, які є одночасно застрахованими особами, зокрема, найманими працівниками або фізичними особами – підприємцями, не є платниками єдиного внеску в розумінні п.5,1 ч.1 ст.4 Закону №2464, відповідно в таких осіб відсутній обов’язок щодо взяття на облік в контролюючому органі як членів фермерських господарств.

У разі втрати членом фермерського господарства статусу застрахованої особи такий член фермерського господарства зобов’язаний стати на облік в органах доходів і зборів як платник єдиного внеску та відповідно в нього виникатимуть обов’язки, встановлені ч.2 ст.6 Закону №2464.

Водночас законом, який визначає правові, економічні та соціальні засади створення і діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України, є Закон України від 19.06.2003 р. №973 "Про фермерське господарство".

За частинами 1 та 2 Закону №973 трудові відносини у фермерському господарстві базуються, зокрема, на основі праці його членів. Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються статусом.

Отже, якщо член фермерського господарства є одночасно застрахованою особою на іншому підприємстві, то за нього єдиний внесок сплачує роботодавець.

Коли член фермерського господарства є одночасно фізичною особою – підприємцем, єдиний внесок сплачується ним самостійно як фізичною особою – підприємцем.

Якщо член фермерського господарства не підлягає страхуванню на інших підставах, то він зобов’язаний стати на облік в контролюючому органі та сплачувати самостійно єдиний внесок від суми доходу (прибутку), одержаного ним від діяльності в цьому господарстві, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

 
 
 
13.11.2018

 

Щодо сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями у період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

Згідно зі статтею 4 Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є, зокрема, фізичні особи – підприємці (далі ФОП), у тому числі ті, хто обрав спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Ці особи сплачують єдиний внесок незалежно від того, одержували вони дохід чи ні. Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць ( у 2018 році – не менше ніж 819,06 грн. на місяць). Винятком є ФОП (у тому числі ті, хто обрав спрощену систему оподаткування), які одержують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 року "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та одержують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Отже, особа, яка обліковується в ДФС України як платник єдиного внеску, зобов’язана щокварталу сплачувати єдиний внесок у розмірі, не менше за 819,06 грн. на місяць (не менш як 2457,18 грн. за квартал). Термін сплати внеску – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується внесок. Крім того, особа, яка обліковується в ДФС України як платник єдиного внеску та зобов’язана сплачувати єдиний внесок, незалежно від того, провадить діяльність чи ні, одержує дохід (прибуток) чи ні, зобов’язана формувати та подавати за себе звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування один раз на рік.

 

Щодо нарахування єдиного внеску на допомогу по тимчасовій непрацездатності

 

Законом України від 03.10.2017 р. №2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (далі – Закон №2148) унесено зміни до Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон №2464), відповідно до яких починаючи з 1 січня 2018 року члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, нараховують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за себе в розмірі 22% на суму доходу (прибутку), одержаного від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

Якщо таким платником не одержано доходу (прибутку) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більшу від максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленого Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Згідно із змінами, внесеними Законом №2148, члени фермерського господарства вилучені із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Правове регулювання надання допомог по тимчасовій непрацездатності й по вагітності та пологах здійснюється відповідно до норм Закону України від 23.09.1999 р. №1105-XIV "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (із змінами і доповненнями).

Оскільки для членів фермерського господарства базою для нарахування єдиного внеску є сума доходу (прибутку), одержаного від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а зазначені виплати не є доходом (прибутком), одержаним від такої діяльності, то обов’язок нараховувати і сплачувати єдиний внесок із суми допомог по тимчасовій непрацездатності й по вагітності та пологах для таких осіб чинним законодавством не передбачений.

 
 
01.10.2018
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ПОВІДОМЛЯЄ
 
Пенсійний фонд України запроваджує СМС — інформування не тільки пенсіонерів, а й застрахованих осіб.
 
Пенсійним фондом України запроваджено механізм інформування громадян за допомогою смс - розсилок. Відтепер всі пенсіонери, які бажають отримувати повідомлення в такий спосіб, можуть засобами мобільного зв’язку дізнатися про тривалість свого страхового стажу, суму призначення пенсії та дату її виплати, результати проведеного перерахунку пенсії, поновлення пенсійної виплати та строк припинення виплати пенсії, а застраховані особи - довідатись про сплату страхових внесків. За допомогою смс - повідомлень пенсіонерам, за потреби, надсилатимуться запрошення відвідати орган Пенсійного фонду України для підтвердження або з’ясування необхідних даних.
У зв’язку з цим, запрошуємо всіх бажаючих з числа пенсіонерів та застрахованих осіб завітати до Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області за адресою смт Мілове, вул. Миру, буд. 37 (місцевим мешканцям четвер, п’ятниця). З собою мати: паспорт, ідентифікаційний номер та телефон.
Одночасно закликаємо всіх бажаючих реєструватися користувачами електронних послуг веб - порталу Пенсійного фонду України, щоб мати доступ до даних, які містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, володіти інформацією щодо пенсійного забезпечення та сплачених страхових внесків. Особи, які користуються послугами веб-порталу за допомогою електронного цифрового підпису, мають можливість замовити послугу смс - інформування безпосередньо на порталі, не звертаючись до сервісного центру.
____________________________________________________________
 
 
 
Електронними пенсійними посвідченнями (ЕПП) сьогодні в Україні користуються вже понад 400 тисяч осіб. Першими таку можливість отримали внутрішньо переміщені особи: саме вони, згідно з постановою Кабінету Міністрів України, були тією категорією пенсіонерів, яким їх почали видавати першими. Тепер одержати ЕПП може будь-який пенсіонер.
Електронне пенсійне посвідчення - це унікальний сучасний| технологічний інструмент, який дає змогу не тільки отримати пенсію, оплатити послуги онлайн, а й повноцінно користуватися всіма державними електронними сервісами. Воно поєднує функції посвідчення та платіжної банківської картки. Містить електронний цифровий підпис (ЕЦП), який дає змогу отримувати електронні документи на веб-порталах органів влади. Відтепер навіть з дому можна переглядати на веб-порталі послуг Пенсійного фонду інформацію з електронної пенсійної справи про розмір пенсії та її складові, дані про страховий стаж, заробіток, сплачені внески тощо. Електронне пенсійне посвідчення надає можливість написати звернення або подати заяву на перерахунок пенсії через Інтернет без відвідування Пенсійного фонду України. Воно надає можливість контролювати гроші та керувати ними з дому в будь- який час, дає змогу здійснювати банківські операції та безготівкові платежі чи наповнювати готівковими коштами картковий рахунок, оперативно, без черг розраховуватися за комунальні послуги і найголовніше - отримувати пенсію вчасно.
Громадяни, які не мають рахунку в Ощадбанку, можуть відкрити такий рахунок або перед зверненням в управління Пенсійного фонду, або ж тоді, коли забиратимуть виготовлене ЕПП. Для відкриття рахунку потрібні паспорт, ідентифікаційний код і пенсійне посвідчення.
Якщо пенсіонер уже має відкритий картковий рахунок у цій банківській установі, на який здійснюється нарахування пенсії, то новий рахунок відкривати не треба.
Для того щоб подати заяву на оформлення електронного пенсійного посвідчення пенсіонерам потрібно звернутися до Міловського відділу обслуговування громадян Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області за адресою: смт Мілове, вул. Миру, б. 37 при собі, мати фото 2,5 х 3,0 см, оригінал паспорта та довідки про надання ідентифікаційного номера (ідентифікаційний код).

 

 
 
 
29.08.2018
 
Про набуття страхового стажу членом фермерського господарства.
 
Як набути страховий стаж членам фермерського господарства і голові цього господарства, якщо вони не є найманими особами?
 
З 01.01.2004 року набрав чинності Закон України від 09.07.2003 року №1058 – IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", яким визначено, що страховий стаж, набутий після цієї дати, зараховується за даними персоніфікованого обліку, а періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу для призначення пенсії до набрання чинності Законом №1058 зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених раніше чинним законодавством, крім випадків, передбачених Законом №1058.
За ст..24 Закону №1058 страховий стаж – це період упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за яким щомісяця страхові внески в сумі не менш ніж мінімальний страховий внесок.
Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків з урахуванням сум страхових внесків, сплачених виходячи з мінімальної заробітної плати, є не меншою за мінімальний страховий внесок.
Згідно з п."а" ст..56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи зараховується будь – яка інша робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню, або за умови сплати страхових внесків.
За ст.. 28 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" чинною до 29.07.2003 року, та ст. 34 Закону України "Про фермерське господарство", який набрав чинності з 29.07.2003 року, час роботи в селянському (фермерському) господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.
За п.4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року №637, час роботи осіб, які ведуть особисте селянське господарство, зараховується до трудового стажу за наявності довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків (додаток 1 до Порядку).
Отже, період роботи у фермерському господарстві (голови, члена господарства) до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу за умови підтвердження роботи записами в трудовій книжці або трудовим договором (контрактом) та документами, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування за кожну конкретно особу.
З 11.10.2017 року набрав чинності Закон України від 03.10.2017 року №2148 – VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", яким визначено, що члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, належать до кола осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Ця норма набрала чинності з 01.01.2018 року.
До 01.01.2018 року страховий стаж категорії осіб, зазначених у листі, може бути зарахований за умови добровільної сплати єдиного внеску відповідно до ч.1 ст.10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
 
______________________________________________
 
Що впливає  на розмір майбутньої пенсії?
 
Основними чинниками, які впливають на розмір осучасненої пенсії, є розмір заробітної плати і страховий стаж.
На сьогоднішній день пенсійним законодавством України чітко визначені умови виходу на пенсію. Першочерговою умовою є набуття необхідного страхового стажу. З 1.01.2018 року мінімальний страховий стаж для призначення пенсії повинен становити не менше 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу буде збільшуватися на 1 рік. І у 2028 році, аби отримати пенсію за віком, необхідно буде мати 35 років страхового стажу.
Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного соціального внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановленого законом на місяць, за який нараховується заробітна плата та підлягає сплаті щомісяця.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" з 1 січня 2018 року встановлено місячну мінімальну заробітну плату в розмірі 3723 гривні. Для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного місяця з січня 2018 року сплачена сума ЄСВ повинна бути не меншою, ніж 819,06 гривні (3723 х 22 %). Якщо ж сума сплаченого єдиного соціального внеску менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі.
Якщо працівник отримує заробітну плату "в конверті" і роботодавець відповідно не сплачує з його зарплати єдиний соціальний внесок, цей період не буде зарахований до страхового стажу найманого працівника, що буде мати вплив на розмір будь-яких соціальних виплат.
У Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування наявні всі відомості про отриманий дохід громадян, починаючи з липня 2000 року. Тому, за бажанням, працівник може отримати інформацію з системи персоніфікованого обліку в Пенсійному фонді у будь-який час, надавши паспорт та ідентифікаційний код.
Сьогодні сучасні інформаційні технології дозволяють спростити процедуру отримання інформації про сплачені страхові внески. Треба лише одного разу звернутись до територіального органу Пенсійного фонду та зареєструватись користувачем ВЕБ-порталу Пенсійного фонду України. А далі — справа за вами. Доступ до інтернет-ресурсів дозволить вам (стосовно лише себе) отримати інформацію з Державного реєстру застрахованих осіб про суми заробітку, з яких сплачено єдиний внесок, та про періоди зарахування страхового стажу.
Легалізація тіньових заробітних плат забезпечить пристойне проживання людей та отримання достойної пенсії в похилому віці. Тому звертаємося до керівників підприємств та приватних підприємців: проявіть свою громадську позицію і легалізуйте заробітну плату своїх працівників, не позбавляйте їх належного соціального захисту.
Наявність певного стажу роботи впливає не лише на право для призначення пенсії, а й на її розмір, оскільки коефіцієнт стажу є складовою при розрахунку пенсії.
Чинним пенсійним законодавством встановлено мінімальний розмір пенсії для осіб, які мають необхідний стаж роботи 30 років у жінок та 35 років у чоловіків у розмірі 1452 гривні.
Крім того, за кожний повний рік страхового стажу понад необхідний здійснюється відповідна доплата.
За наявності страхового стажу меншої тривалості мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Із жовтня 2017 року вказана величина становить 1373 гривні.
У зв'язку зі змінами в законодавстві, з 1 січня 2018 року для пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають стаж роботи 30 років у жінок та 35 років у чоловіків, встановлено мінімальну пенсію в розмірі 1489,20 гривні, що становить 40 відсотків мінімальної заробітної плати, яка передбачена Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (3723 х 40 %). Тобто мінімальний розмір пенсії для вищевказаних осіб з січня збільшився з 1452 до 1489 гривень 20 копійок.

___________________________________________________

Вплив страхового стажу та величини заробітної плати на розмір майбутньої пенсії
 
Формула розрахунку пенсії залежить від розміру пенсії, від страхового стажу та заробітку. Якщо сума нарахованої заробітної плати менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі. Тому чим більший страховий стаж та заробіток, з якого сплачений єдиний соціальний внесок, тим більша пенсія буде у майбутньому.
Починаючи з 1 січня 2004 року, Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» введено термін «страховий стаж» – період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Якщо працівнику нарахована заробітна плата на рівні, або більше законодавчо встановленого мінімального розміру, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць береться для обчислення пенсії.
Якщо найманому працівнику офіційно виплачується мінімальна заробітна плата, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, а решта заробітку видається неофіційно – то з неофіційного заробітку єдиний соціальний внесок не сплачується і, як наслідок, він не враховується для призначення чи перерахунку пенсії, позбавляє права на отримання соціальних пільг та виплат гарантованих державою (допомоги у випадку безробіття, оплати «лікарняного»). Тому людина втрачає значну частку майбутньої пенсії.
Своєчасна і повна виплата заробітної плати працівникам та повна сплата платежів за єдиним соціальним внеском – це обов'язок кожного роботодавця щодо соціального захисту своїх працівників. Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним.
Необхідно відстоювати свої конституційні права, вимагати від роботодавців офіційного оформлення трудових відносин та сплати єдиного соціального внеску з усієї суми отриманого заробітку.
Кожна застрахована особа може самостійно перевірити правильність нарахування та своєчасність сплати єдиного соціального внеску своїм роботодавцем, одержати інформацію про нараховану заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб.
Для цього необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду України або при наявності електронно-цифрового підпису зареєструватись на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.qov.ua).
Детальнішу інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України (www.pfu.qov.ua)

__________________________________________

Щодо призначення пенсії по інвалідності.
 
Який страховий стаж потрібний для призначення пенсії по інвалідності та який її розмір?
Згідно зі статтею 32 Закону України від 09.07.2003 року №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" особи, визначені особами з інвалідністю, мають право на пенсію по інвалідності залежно від групи інвалідності за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:
 • для осіб з інвалідністю I групи:
 • до досягнення особою 25 років включно – 1 рік;
 • від 26 до 28 років включно – 2 роки;
 • від 29 до 31 року – 3 роки;
 • від 32 до 34 років - 4 роки;
 • від 35 до 37 років – 5 років;
 • від 38 до 40 років – 6 років;
 • від 41 до 43 років – 7 років;
 • від 44 до 48 років – 8 років;
 • від 49 до 53 років – 9 років;
 • від 54 до 59 років – 10 років.
 • для осіб з інвалідністю II та III групи:
 • до досягнення особою 23 років включно – 1 рік;
 • від 24 до 26 років – 2 роки;
 • від 27 до 28 років – 3 роки;
 • від 29 до 31 року – 4 роки;
 • від 32 до 33 років – 5 роки;
 • від 34 до 35 років – 6 роки;
 • від 36 до 37 років – 7 роки;
 • від 38 до 39 років – 8 роки;
 • від 40 до 42 років – 9 роки;
 • від 43 до 45 років – 10 роки;
 • від 46 до 48 років – 11 роки;
 • від 49 до 51 року – 12 роки;
 • від 52 до 55 років – 13 роки;
 • від 56 до 59 років – 14 роки.
Особам, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.. 26 Закону № 1058, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного абзацом 1 ч.1 ст.26 Закону № 1058 (не менше як 15років).
Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), в особи, яка звернулася за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 до 21 лютого 2014 року, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.
За нормами ст..33 Закону № 1058 пенсія по інвалідності залежить від групи інвалідності призначається в таких розмірах:
 • особам з інвалідністю I групи – 100 % пенсії за віком;
 • особам з інвалідністю II групи – 90 % пенсії за віком;
 • особам з інвалідністю III групи – 50 % пенсії за віком.
При цьому пенсія за віком визначається за нормами ст.. 27 і 28 Закону № 1058 та залежить від страхового стажу і заробітку особи, з якого сплачено страхові внески.
Непрацюючі особи з інвалідністю II групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст.. 27 і 28 Закону № 1058, за наявності такого страхового стажу:
 • у жінок – 20 років, у чоловіків – 25 років – якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;
 •  у жінок – 21 року, у чоловіків – 26 років – якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;
 • у жінок – 22 років, у чоловіків – 27 років – якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;
 • у жінок – 23 років, у чоловіків – 28 років – якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;
 • у жінок – 24 років, у чоловіків – 29 років – якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;
 • у жінок – 25 років, у чоловіків – 30 років – якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно.
Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, яким установлено інвалідність після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.. 26 Закону № 1058, та особи з інвалідністю III групи за їхнім вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст.. 27 і 28 Закону № 1058, за наявності страхового стажу :
 • у жінок – 30 років, у чоловіків – 35 років.

 

 
 
25.07.2018
З липня пенсії перераховано трьом категоріям осіб.
 
Пенсії з липня поточного року перерахували лише трьом категоріям осіб: донорам, тим, хто не має достатньої кількості стажу, та громадянам, у яких обчислена пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
 
Проведено перерахунок пенсії з 1 липня 2018 року у зв'язку із збільшенням соціальних стандартів.
З жовтня 2017 року прожитковий мінімум становив 1373 грн., але під час обчислення надбавок, доплат, підвищень застосовувався показник, збільшений уже в жовтні на 79 грн., а це 1452 грн.
Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" з 1 липня поточного року передбачено зміну прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, лише на 62 грн. (1435 грн.).
Саме через це категорій осіб, яким такий перерахунок був проведений з липня, лише три: донори, ті, в кого немає достатнього стажу, а також громадяни, в яких обчислена пенсія перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
Наступний перерахунок пенсій у зв’язку зі змінами соціальних стандартів, який очікується з 1 грудня 2018 року та будуть перераховані надбавки, підвищення, мінімальні пенсійні виплати особам з повним стажем, надбавки за понаднормовий стаж.
З 1 жовтня минулого року проведено перерахунок пенсій у зв’язку з осучасненням. Також був застосований новий прожитковий мінімум, який в минулому році планувався з грудня, а окремим законом був застосований з жовтня.
 
 
 
26.06.2018
СТРАХОВИЙ СТАЖ НЕ МЕНШЕ 25 РОКІВ
3 1 січня 2018 року для виходу на пенсію за віком необхідно мати не менше 25 років страхового стажу. Така норма визначена Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148-УІІІ (далі-закон 2148) змінено норми ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі-Закон 1058), яким визначено умови призначення пенсій за віком. Відповідно до частини першої цієї статті на призначення пенсії за віком по 31 грудня 2017 року мають право особи після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Надалі вимога щодо необхідного страхового стажу збільшуватиметься щороку на рік і в 2028 році становитиме 35 років. Починаючи з 1 січня 2018 року після досягнення віку 60 років право на призначення пенсії за віком мають особи за наявності страхового стажу:
 
з 1 січня 2018 року
по 31 грудня 2018 року
не менше 25 років
з 1 січня 2019 року
по 31 грудня 2019 року
не менше 26 років
з 1 січня 2020 року
по 31 грудня 2020 року
не менше 27 років
з 1 січня 2021 року
по 31 грудня 2021 року
не менше 28 років
з 1 січня 2022 року
по 31 грудня 2022 року
не менше 29 років
з 1 січня 2023 року
по 31 грудня 2023 року
не менше 30 років
з 1 січня 2024 року
по 31 грудня 2024 року
не менше 31 років
з 1 січня 2025 року
по 31 грудня 2025 року
не менше 32 років
з 1 січня 2026 року
по 31 грудня 2026 року
не менше 33 років
з 1 січня 2027 року
по 31 грудня 2027 року
не менше 34 років
починаючи з 1 січня 2028 року
 
не менше 35 років
 
У разі відсутності, починаючи з 1 січня 20 Ь8 року необхідного страхового стажу на дату досягнення вищезазначеного пенсійного віку 60,63,65 років, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу, визначеного вище на дату досягнення відповідного віку.
Тривалість страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії (частина четверта ст.26 Закону 1058).
Таким чином, з 2028 року, після досягнення віку 60 років, пенсії будуть призначатися за наявності страхового стажу 35 років, після досягнення віку 63 роки - за наявності стажу 25 років, а після 65 років -15 років стажу.
Одночасно з підвищенням вимог щодо збільшення необхідного страхового стажу при призначенні пенсії за віком законодавством передбачені й певні компенсатори такого збільшення. Одним із них є можливість зарахування з 1 січня нинішнього року для реалізації права на пенсію за віком окремих видів трудової діяльності, зокрема, ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування незалежно від сплаченого розміру страхових внесків, перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, проходження військової служби.
У зв'язку із законодавчими змінами при зверненні за призначенням пенсії надавати повні відомості про періоди та види трудової діяльності, що інколи мають вирішальне значення при визначенні права на пенсію. Окрім того, варто пам'ятати, що питання вчасного набуття страхового стажу визначає майбутнє пенсійне забезпечення.
 
_____________________________________________________
 
Вплив страхового стажу та величини заробітної плати на розмір
майбутньої пенсії
 
3 1 січня 2018 року для виходу на пенсію за віком необхідно мати не менше 25 років страхового стажу. Тривалість страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії (частина четверта ст.26 Закону 1058).
Таким чином, з 2028 року, після досягнення віку 60 років, пенсії будуть призначатися за наявності страхового стажу 35 років. Формула розрахунку пенсії залежить від розміру пенсії, від страхового стажу та заробітку. Якщо сума нарахованої заробітної плати менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі. Тому чим більший страховий стаж та заробіток, з якого сплачений єдиний соціальний внесок, тим більша пенсія буде у майбутньому.
Починаючи з 1 січня 2004 року, Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" введено термін "страховий стаж" - період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Якщо працівнику нарахована заробітна плата на рівні, або більше законодавчо встановленого мінімального розміру, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць береться для обчислення пенсії.
Якщо найманому працівнику офіційно виплачується мінімальна заробітна плата, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, а решта заробітку видається неофіційно - то з неофіційного заробітку єдиний соціальний внесок не сплачується і, як наслідок, він не враховується для призначення чи перерахунку пенсії, позбавляє права на отримання соціальних пільг та виплат гарантованих державою (допомоги у випадку безробіття, оплати "лікарняного"). Тому людина втрачає значну частку майбутньої пенсії.
Своєчасна і повна виплата заробітної плати працівникам та повна сплата платежів за єдиним соціальним внеском - це обов'язок кожного роботодавця щодо соціального захисту своїх працівників. Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним.
Необхідно відстоювати свої конституційні права, вимагати від роботодавців офіційного оформлення трудових відносин та сплати єдиного соціального внеску з усієї суми отриманого заробітку.
Кожна застрахована особа може самостійно перевірити правильність нарахування та своєчасність сплати єдиного соціального внеску своїм роботодавцем, одержати інформацію про нараховану заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб.
Для цього необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду України або при наявності електронно-цифрового підпису зареєструватись на Веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (http://portal.pfu.gov.ua).
 
 
 
30.05.2018
Для майбутньої пенсії потрібен страховий стаж не менше 25 років
 
З 1 січня 2018 року для виходу на пенсію за віком необхідно мати не менше 25 років страхового стажу. Така норма визначена ст. 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Надалі вимога щодо необхідного страхового стажу збільшуватиметься щороку на рік і в 2028 році становитиме 35 років. Сьогодні кожному громадянину відомо, що розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду України. 3 1 січня 2004 року, з набуттям чинності Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", поняття "трудовий стаж" замінилося поняттям "страховий стаж", який став одним із основних факторів, що впливає на розмір майбутньої пенсії.
Цитуючи вказаний Закон, страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно з цим Законом і за який сплачено страхові внески.
Обчислюється страховий стаж територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло раніше.
Для того, щоб до страхового стажу було зараховано один робочий місяць, сума внеску повинна бути не меншою, ніж та, що обчислена із мінімальної заробітної плати, тобто не менше розміру мінімального страхового внеску. Якщо сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачені внески, менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно заробітній платі. Проте, за умови здійснення відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, неповний місяць роботи зараховується до страхового стажу як повний.
Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-УІ (далі - Закон № 2464) визначено, що мінімальний страховий внесок це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.
У 2018 році, згідно з нормами частини п'ятої статті 8 Закону № 2464, розмір єдиного внеску для всіх платників (крім пільгових категорій) встановлено на рівні 22% до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного соціального внеску.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. №2246-VIII (далі - Закон №2246) визначено, що мінімальна заробітна плата з 01 січня 2018 року - 3723 грн. Враховуючи розмір єдиного внеску (22%) та норми Закону №2246 мінімальна сума страхового внеску з 01 січня 2018 року складає 819 грн. 06 коп.  (3723 х22 %).
Подбаймо про майбутню пенсію сьогодні. Адже тільки офіційно нарахована заробітна плата в розмірі не меншому, ніж мінімальний, та сплата страхових внесків - гарантія зарахування періоду роботи до страхового стажу, який необхідний при обчисленні пенсії.
Для набуття страхового стажу передбачене укладення договору одноразової сплати єдиного внеску. Відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за наявності у жінок 30 років страхового стажу, у чоловіків 35 років страхового стажу. За кожний повний рік страхового стажу понад 30 років для жінок, 35 років для чоловіків пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більше 1 відсотка мінімального розміру пенсії за віком.
Чинним законодавством передбачена можливість укладення договору добровільної участі у системі соціального страхування з проведенням одноразової сплати страхових внесків з метою набуття страхового стажу.
Варто зауважити, що періоди страхового стажу, набуті в результаті одноразової сплати страхових внесків, враховуються винятково для обчислення наявного страхового стажу для визначення права на пенсію.
Отже, при визначенні мінімального розміру пенсії за віком та встановленні підвищення за "понаднормативний" стаж відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до страхового стажу не враховується період, за який проведено одноразову сплату єдиного внеску.
На особливості обчислення розміру пенсії у разі укладення договору про одноразову сплату єдиного внеску слід звернути увагу тим особам, які бажають здійснити одноразову сплату єдиного внеску з метою набуття 30/35 річного стажу.
Дізнатися про ваш страховий стаж можна за допомогою Веб-порталу Пенсійного фонду. Пенсійний фонд України реалізував унікальну можливість щодо доступу громадян, в тому числі і фізичних осіб-підприємців, до їх особистих персональних даних через Веб-портал. Це найкращий спосіб контролю за своїми відрахуваннями із заробітної плати, за розміром своїх соціальних внесків. На порталі особа, яка працює, може дізнатися свій робочий стаж і, за необхідності, тиснути на роботодавця, а пенсіонер – перевірити пенсійні нарахування.
Електронний портал постійно удосконалюється, щоб навіть не дуже досвідчений користувач міг легко розібратися в цьому ресурсі. У кожного користувача – свій "Особистий кабінет", в якому є інформація про внески роботодавця, про їх розміри, а також на Веб-порталі можна дізнатися про спеціальний або пільговий стаж.
На порталі також передбачено інформаційний розділ, де знаходяться контакти управлінь пенсійної служби, графіки їх прийому, інформація про умови виплат та перерахунків пенсій, а також зразки бланків.
Для оффлайн реєстрації потрібно подати заяву в територіальні органи Пенсійного фонду України, онлайн реєстрація доступна за електронним цифровий підписом (ключем ЕЦП).
Запрошуємо Вас стати користувачем Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України! ( http://portal.pfu.gov.ua ).
 
_______________________________________________
 
 
Про підтвердження права на пільгову пенсію за результатами атестації
 
Куди можна звернутися на підконтрольній Україні території з питання результатів атестації робочих місць на шахті за 1992 – 1994 роки (спеціальність – вибійник підземний) для оформлення пенсії на пільгових умовах.
 
Згідно зі статтею 114 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) пенсія за віком на пільгових умовах призначається працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списками №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць.
Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є не тільки наявність професії (посади) та виробництва в конкретному Списку, а також підтвердження відповідних умов праці працівника за результатами атестації робочих місць за умови праці впродовж повного робочого дня (не менш ніж 80%), установленого для такого виробництва, робіт, професій та посад. Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на таку пенсію.
Підставою для зарахування періодів роботи до пільгового стажу є трудова книжка із оформленими належним чином записами про займану посаду (професію) і період виконуваної роботи, виписка з наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці, а також уточнююча довідка підприємства, передбачена п.20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року №637.
Відповідно до п.9 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 року №442, перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковими комітетом затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років.
Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких унесено до переліку.
Матеріали атестації робочих місць за умовами праці (накази про проведення атестації робочих місць за умовами праці, карти умов праці, протоколи результатів досліджень виробничих фактів тощо), як і документи з особового складу (накази про приймання-звільнення, особові справи, особові рахунки, відомості нарахування заробітної плати), зберігаються в архівах установ, підприємств та організацій.
Якщо підприємство (установа, організація) ліквідоване або реорганізоване, названі документи мають бути передані правонаступникові такого підприємства чи організації вищого рівня, якій підпорядковувалося підприємство. Лише в разі повної ліквідації підприємства (установи, організації) та відсутності правонаступників документи з особового складу передаються до державних архівних установ.
 
___________________________________________
 
 
На підприємство (АТП) із заявою про надання довідки для підтвердження стажу та характеру роботи водієм міського пасажирського транспорту звернувся колишній працівник підприємства (довідка потрібна для подання до Пенсійного фонду України й оформлення пільгової пенсії). До заяви було додано документи, які мають підтверджувати стаж роботи, та їхні копії.
Чи повинні фахівці Фонду проводити перевірки достовірності поданих громадянами документів щодо отримання потрібного трудового стажу та одержуваної зарплати?
Якщо Фонд призначить громадянинові пільгову пенсію із зарплати, яку він одержував на підприємствах Російської Федерації, то хто компенсуватиме підприємству різницю між сумою пенсії, нарахованої згідно з довідкою з Російської Федерації, та довідкою, наданою підприємством за роки, відпрацьовані водієм міського пасажирського транспорту?
 
Згідно з пунктом 8ч.2ст.114 Закону України від 09.07.2003 року №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон №1058) право на пенсію за віком на пільгових умовах мають, зокрема, водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) після досягнення відповідного віку та за наявності страхового стажу відповідної тривалості, в тому числі на такій роботі.
За положеннями п.2р.XV Закону №1058 пенсії за віком на пільгових умовах призначаються за нормами Закону №1058. Тобто для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 200 року за даними, що містяться в системі персонального обліку. Заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 року ураховуються для обчислення пенсії на бажання пенсіонера або в тому разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами (ч.1ст.40 Закону №1058).
У довідці про заробітну плату, форму якої наведено в додатку 1 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 року №22-1 (далі – Порядок №22-1), зазначається назва первинних документів, на підставі яких її видано, їхнє місцезнаходження та адресу, за якою можна перевірити відповідність змісту довідки первинним документом. Крім цього, форма довідки про заробітну плату передбачає інформацію про те, що підприємство не заперечує проти проведення перевірки первинних документів за період, зазначений у цій довідці.
Згідно з п,4,2 розділу IV Порядку №22-1 під час приймання документів орган, що призначає пенсію, перевіряє, зокрема, зміст і належне оформлення поданих документів, а також має право перевіряти обґрунтованість їхньої видачі.
Для підтвердження зазначених у довідці про заробітну плату сум органи Пенсійного фонду України можуть приймати засвідчені в установленому порядку копії первинних документів (особових рахунків), на підставі яких видано довідку.
Відтак для обчислення пенсії органи Пенсійного фонду України не враховують довідки про заробітну плату без проведення перевірки первинних документів про нараховані суми заробітної плати або отримання завірених у встановленому порядку копій первинних документів.
За частиною 2 ст.4 Закону №1058, якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про пенсійне забезпечення, то застосовуються норми міжнародного договору.
Питання пенсійного забезпечення особи, яка працювала поза межами України, вирішується згідно з пенсійним законодавством України та з урахуванням норм міжнародного договору (за наявності такого договору) про пенсійне (соціальне) забезпечення з відповідною державою, яким урегульовано питання обчислення набутого стажу роботи (страхового/спеціального стажу, стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах) на території кожної із Договірних сторін, урахування заробітної плати для обчислення розміру пенсії, а також визначено порядок виплати пенсії.
За п.п.3п.2.1 розділу II Порядку №22-1 особи, яким пенсія призначається відповідно до міжнародних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення, подають документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року №637 (далі-Порядок №637), та довідку про заробітну плату згідно з додатком 1 до Порядку №22-1.
Відповідно до ст..1 Угоди про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13.03.1992 року (далі – Угода) пенсійне забезпечення громадян держав – учасниць Угоди і членів їхніх сімей здійснюється згідно із законодавством тієї держави, на території якої вони проживають.
Для визначення права на пенсію, в тому числі пенсії на пільгових умовах і за вислугу років, громадянам держав – учасниць Угоди враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав, а також на території колишнього СРСР за час до набрання чинності Угодою. Обчислюють пенсії із заробітної плати (доходу) за періоди роботи, які зараховуються до трудового стажу (ст..6 Угоди).
Отже, заробітна плата, нарахована на підприємствах Російської Федерації, враховується за періоди страхового стажу, передбачені абзацом першим ч.1ст.40 Закону №1058, на підставі довідок, виданих за формою згідно з додатком 1 до Порядку №22-1.
Порядок №637 визначено, що основним документом, який підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Якщо в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсію на пільгових умовах або вислуги років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їхніх правонаступників.
Ураховуючи зазначене, стаж роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до п.8ч.2ст114 Закону №1058, обчислюється на підставі уточнюючих довідок, виданих відповідними організаціям, у тому числі тими, що розташовані на території Російської Федерації.
З огляду на положення абзацу першого ч.1ст.40 Закону №1058, п.4.2 розділу IV Порядку №22-1 достовірність інформації, що зазначена в довідці про заробітну плату чи уточнюючій довідці, які видані підприємством, установою чи організацією, в тому числі розташованих на території Російської Федерації, органи Пенсійного фонду України, а за запитом органу Пенсійного фонду України – органи Пенсійного фонду Російської Федерації перевіряють на відповідність первинним документам.
Витрати Пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій за віком, призначених, зокрема, відповідно до ч.2ст.114 Закону №1058, покриваються до досягнення пенсійного віку, визначеного ст..26 Закону №1058, у порядку, передбаченому п.2 розділу XV Закону №1058.
 
 
 
25.05.2018
Про розмір майбутньої пенсії треба турбуватись уже сьогодні
До уваги майбутніх пенсіонерів (особливо фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність в тому числі адвокатську і нотаріальну діяльність)
 
Зазвичай про пенсію починають задумуватися лише на старість. Але робити це треба не за рік чи п'ять до неї, а вже сьогодні.
З 1 січня 2018 року для виходу на пенсію за віком необхідно мати не менше 25 років страхового стажу. Така норма визначена ст. 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Надалі вимога щодо необхідного страхового стажу збільшуватиметься щороку на рік і в 2028 році становитиме 35 років. Сьогодні кожному громадянину відомо, що розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу і розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду України.
Незважаючи на те, що адміністрування єдиного внеску загальнообов'язкового державного соціального страхування покладено на Державну фіскальну службу, одним із основних завдань Пенсійного фонду України на сьогодні залишається формування та ведення реєстру застрахованих осіб та їх ідентифікація. Кожна працююча особа має персональну облікову картку в Державному реєстрі застрахованих осіб. Так як у 2000 році було впроваджено систему персоніфікованого обліку відомостей, у якій накопичуються дані про заробітну плату, сплачені внески, страховий стаж по всій Україні, а з 2004 року зараховується страховий стаж, то має дуже суттєве значення, який був розмір заробітку. Бо якщо менше мінімальної заробітної плати, відповідно сплачувались і внески в розмірі менше мінімального,то і стаж зараховується пропорційно сплаченим внескам. Тобто, якщо менше мінімального розміру сплата, то і зарахування стажу менше місяця. Чинним законодавством встановлено пряму залежність розміру пенсії, практично реалізується страховий принцип "пенсія залежна від сплачених внесків". Отже, на розмір пенсії за віком впливають три головні показники: стаж, розмір вашої зарплати та розмір середньої зарплати в Україні.
Усі ці відомості містяться в Державному реєстрі застрахованих осіб і щомісяця поповнюються актуальними даними за рахунок щомісячної звітності та забезпечують можливість нарахувати пенсію, допомогу з тимчасової втрати працездатності, допомогу по безробіттю, призначити субсидію, отримати ваучер для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці та інші соціальні виплати, гарантованих Конституцією України. За рахунок Державного реєстру реалізовано принцип саморегулювання відносин між роботодавцем та робітником, який сприяє посиленню контролю за інформацією, що надходить зі звітів роботодавців та, зрештою, забезпечує високий рівень відповідальності та платіжної дисципліни страхувальників.
Отже, функціонування Державного реєстру застрахованих осіб забезпечує захист прав і свобод застрахованих осіб у сфері пенсійного страхування, оскільки кожен громадянин може особисто ознайомитись з відомостями, що відображені у його персональній обліковій картці, звернувшись до Біловодського об’єднаного  управління Пенсійного фонду України Луганської області або зареєструвавшись на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за адресою: portal.pfu.gov.ua.
Своєчасний контроль за особистими даними загальнообов’язкового державного соціального страхування – це відсутність клопоту та проблем під час призначення (перерахунку) пенсій та інших соціальних виплат.
 
______________________________________________________
 
Вплив розміру сплаченого єдиного внеску на розмір майбутньої пенсії
До уваги майбутніх пенсіонерів (особливо фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність в тому числі адвокатську і нотаріальну діяльність)
 
Формула розрахунку пенсії залежить від розміру пенсії, від страхового стажу та заробітку. Якщо сума нарахованої заробітної плати менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі. Тому чим більший страховий стаж та заробіток, з якого сплачений єдиний соціальний внесок, тим більша пенсія буде у майбутньому.
На сьогоднішній день пенсійним законодавством України чітко визначені умови виходу на пенсію. Першочерговою умовою є набуття необхідного страхового стажу. З 1.01.2018 року мінімальний страховий стаж для призначення пенсії повинен становити не менше 25 років. Кожні 12 місяців вимога до розміру страхового стажу буде збільшуватися на 1 рік. І у 2028 році, аби отримати пенсію за віком, необхідно буде мати 35 років страхового стажу.
Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного соціального внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановленого законом на місяць, за який нараховується заробітна плата та підлягає сплаті щомісяця.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року встановлено місячну мінімальну заробітну плату в розмірі 3723 гривні. Для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного місяця з січня 2018 року сплачена сума ЄСВ повинна бути не меншою, ніж 819,06 гривні (3723 х 22 %). Якщо ж сума сплаченого єдиного соціального внеску менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі.
Якщо працівник отримує заробітну плату в «конверті» і роботодавець відповідно не сплачує з його зарплати єдиний соціальний внесок, цей період не буде зарахований до страхового стажу найманого працівника, що буде мати вплив на розмір будь-яких соціальних виплат.
Починаючи з 1 січня 2004 року, Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" введено термін "страховий стаж" – період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.
Якщо працівнику нарахована заробітна плата на рівні, або більше законодавчо встановленого мінімального розміру, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць береться для обчислення пенсії.
Якщо найманому працівнику офіційно виплачується мінімальна заробітна плата, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, а решта заробітку видається неофіційно – то з неофіційного заробітку єдиний соціальний внесок не сплачується і, як наслідок, він не враховується для призначення чи перерахунку пенсії, позбавляє права на отримання соціальних пільг та виплат гарантованих державою (допомоги у випадку безробіття, оплати "лікарняного"). Тому людина втрачає значну частку майбутньої пенсії.
Своєчасна і повна виплата заробітної плати працівникам та повна сплата платежів за єдиним соціальним внеском – це обов'язок кожного роботодавця щодо соціального захисту своїх працівників. Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним.
Необхідно відстоювати свої конституційні права, вимагати від роботодавців офіційного оформлення трудових відносин та сплати єдиного соціального внеску з усієї суми отриманого заробітку.
Кожна застрахована особа може самостійно перевірити правильність нарахування та своєчасність сплати єдиного соціального внеску своїм роботодавцем, одержати інформацію про нараховану заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб.
У Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування наявні всі відомості про отриманий дохід громадян, починаючи з липня 2000 року. Тому, за бажанням, працівник може отримати інформацію з системи персоніфікованого обліку в Пенсійному фонді у будь-який час, надавши паспорт та ідентифікаційний код.
Легалізація тіньових заробітних плат забезпечить пристойне проживання людей та отримання достойної пенсії в похилому віці. Тому звертаємося до керівників підприємств та приватних підприємців: проявіть свою громадську позицію і легалізуйте заробітну плату своїх працівників, не позбавляйте їх належного соціального захисту.
Наявність певного стажу роботи впливає не лише на право для призначення пенсії, а й на її розмір, оскільки коефіцієнт стажу є складовою при розрахунку пенсії.
Чинним пенсійним законодавством встановлено мінімальний розмір пенсії для осіб, які мають необхідний стаж роботи 30 років у жінок та 35 років у чоловіків. Крім того, за кожний повний рік страхового стажу понад необхідний здійснюється відповідна доплата.
За наявності страхового стажу меншої тривалості мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.
Сьогодні сучасні інформаційні технології дозволяють спростити процедуру отримання інформації про сплачені страхові внески. Треба лише одного разу звернутись до територіального органу Пенсійного фонду та зареєструватись користувачем ВЕБ-порталу Пенсійного фонду України. А далі — справа за вами. Доступ до інтернет-ресурсів дозволить вам (стосовно лише себе) отримати інформацію з Державного реєстру застрахованих осіб про суми заробітку, з яких сплачено єдиний внесок, та про періоди зарахування страхового стажу.
У Міністерстві соціальної політики кажуть: на велику пенсію не можуть претендувати українці з офіційною мінімальною зарплатою. При цьому, за оцінками ДФС, близько 40% українців отримують частину зарплати "в конверті", не сплачуючи з неї податки. А значить, ця частина доходу не буде враховуватися при розрахунку пенсії. Тому чим більший страховий стаж та заробіток, з якого сплачений єдиний соціальний внесок, тим більша пенсія буде у майбутньому.
 
__________________________________________________________
 
Право на пенсію за вислугу років фармацевтичних працівників
 
Умови, за яких фармацевтичні працівники мають право
 на пенсію за вислугу років
 
Пунктом 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України від 09.07.2003 року №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон №1058) збережено право на пенсію за вислугу років педагогічних працівників за умови, якщо вони на день набрання чинності Закону України від 03.10.2017 року №2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (далі – Закон №2148), на 11 жовтня 2017 року, мають вислугу років, потрібну для призначення пенсії за вислугу років.
Право на призначення пенсії за вислугу років мають працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності віку та спеціального стажу, визначено п. "е" ст..55 Закону України від 05.11.1991 року №1788 "Про пенсійне забезпечення" (далі – Закон №1788), за Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 року №909 (із змінами, далі – Перелік №909).
Переліком №909 передбачено провізорів, фармацевтів (незалежно від найменування посад), лаборантів, які працюють в аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях.
Перелік провізорських посад у закладах охорони здоров’я і Перелік посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою (фармацевтів) у закладах охорони здоров’я затверджені наказом МОЗ України від 28.10.2002 року №385, зареєстрованим у Мін’юсті України 12.11.2002 року за №894/7182.
Правом на пенсію за вислугу років користуються працівники не всіх фармацевтичних (аптечних) закладів, а лише тих, що зазначені Переліком №909.
Зокрема, фармацевти аптечних баз (складів) права на пенсію за вислугу років не мають.
При цьому робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 року, яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше чинного законодавства, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.
Отже, для визначення права на зарахування до спеціального стажу певного періоду роботи потрібно, щоб особа працювала в закладах і на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років. Якщо із записів трудової книжки неможливо зробити такий висновок, до територіальних управлінь Пенсійного фонду додатково подається уточнююча довідка закладу (установи). Також для вирішення цього питання може бути розглянуто інші документи (положення про заклад, структуру, штатні розписи тощо).
Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених названим переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів та установ.
Отже, провізори, фармацевти (незалежно від найменування посад), лаборанти, які працюють у приватних аптеках, аптечних кіосках, аптечних магазинах, контрольно-аналітичних лабораторіях, також користуються правом виходу на пенсію за вислугу років, як і названі працівники державних закладів.
При цьому право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають особи, які мали вислугу років на відповідних посадах, не меншу від такої тривалості:
 • на 1 квітня 2015 року – 25 років;
 • на 31 грудня 2015 року – 25 років 6 місяців.
У разі відсутності на ці дати названої тривалості спеціального стажу роботи пенсія за вислугу років призначається за умови досягнення віку від 50 до 55 років (залежно від дати народження) та наявності спеціального стажу тривалістю, зазначеною п. "е" ст..55 Закону №1788 (на 11 жовтня 2017 року – 26 років 6 місяців).
 
Щодо зарахування до спеціального стажу періоду роботи за сумісництвом
 
До спеціального стажу зараховується лише робота за спеціальністю на основному місці роботи. При цьому зайнятість на цих роботах упродовж повного робочого дня не вимагається, отже , особа, яка працює, наприклад, на 0,5 ставки провізора в аптеці, також має право на пенсію за вислугу років. До спеціального стажу зараховується кожний місяць такої роботи як повний, навіть якщо страховий стаж за цей місяць буде неповним (у разі, якщо заробіток за цей місяць менший від мінімального та за нормами чинного на той час законодавства закладом не було проведено доплати до повного мінімального страхового внеску).
Пенсії за вислугу років призначаються та виплачуються в разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії, У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з наступного дня після дня звільнення з роботи.
 
 
 
23.05.2018
 
Вплив розміру сплаченого єдиного внеску на розмір майбутньої пенсії
До уваги майбутніх пенсіонерів (особливо фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність в тому числі адвокатську і нотаріальну діяльність)
Коли настає час пенсійного віку й треба оформлювати пенсію, багато хто дізнається, що розмір їх пенсії є набагато меншим, ніж розраховували, а для декого, взагалі втрачено право на призначення пенсії. Чому таке відбувається? Що треба робити, щоб не потрапити у таке становище? Сьогодні це актуально, як ніколи. Адже якщо людина отримує велику зарплату, це ще не є гарантією високої пенсії: заробітки, з яких не були сплачені пенсійні внески, не беруться до уваги під час розрахунку розміру пенсії. До того ж для багатьох наших громадян є "нормою" отримання зарплатні в "конвертах". Такий нелегальний заробіток не хвилює пересічного громадянина на початку свого трудового шляху. Лише з наближенням пенсійного віку виникають думки про легальний розмір зарплати, а час вже втрачено безповоротно. От і виходить, що начебто працювали, а пенсія маленька. Формула розрахунку пенсій встановлює пряму залежність розміру пенсії від страхового стажу та заробітку, з якого сплачувались внески.
Для зарахування до страхового стажу одного робочого місяця в повному розмірі сума сплачених щомісяця внесків має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок – це сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата.
З 1 січня 2018 року розмір мінімальної заробітної плати становить 3723 грн. Мінімальний страховий внесок становить 22 % від цієї суми, а саме 819,06 грн. на місяць.
Періоди трудової діяльності до 01 січня 2004 року зараховуються до стажу на підставі записів трудової книжки та додаткових документів. Увесь трудовий стаж, який був у людини до 2004 року, автоматично перетворився у страховий стаж. Фактично за цей період трудовий стаж перейменували у страховий.
Після 2004 року людина повинна заробляти саме страховий стаж і роботи це в єдиний спосіб – сплачувати страхові внески. З 2004 року трудова книжка не є підтвердження страхового стажу. Якщо навіть в трудовій книжці є записи про роботу після 01 січня 2004 року, а внески до Пенсійного фонду не сплачувалися, цей період до страхового стажу зарахуватися не може. Отже, якщо заробітна плата отримується "в конверті", не сплачуються страхові внески, то ні цей стаж, ні зарплата не будуть враховані для обчислення пенсії.
Відомості про заробітну плату та сплачені внески зберігаються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Кожному працюючому необхідно, хоча б раз на рік, перевіряти розмір своєї заробітної плати та відрахування єдиного соціального внеску, які декларує роботодавець, щоб виключити можливість наявності помилок, неточностей і недостовірності даних та мати впевненість на одержання справедливо заробленої пенсії.
Автоматизована система персоніфікованого обліку надає можливість кожному працюючому особисто в управлінні Пенсійного фонду України за місцем  проживання одержати інформацію щодо його нарахованої заробітної плати, щомісячного розміру сплачених внесків до Пенсійного фонду України та страхового стажу. Сьогодні сучасні інформаційні технології дозволяють спростити таку процедуру.
Зареєструвавшись користувачем веб-порталу Пенсійного фонду України (адреса в Інтернеті portal.pfu.gov.ua) можна переглядати виписки (стосовно себе) з системи персоніфікованого обліку та постійно контролювати свого роботодавця, перевіряти розмір офіційної заробітної плати, наявність позначки про пільговий стаж, період загального страхового стажу. Щоб долучитися до користувачів веб-порталу електронних послуг, необхідно лише звернутися до Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської  області та отримати відповідний код доступу.
А ще слід пам’ятати, що права найманих працівників захищено статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", згідно з якою застраховані особи мають право вимагати від страхувальника (тобто від підприємства – роботодавця) сплати страхових внесків у повному обсязі, у тому числі в судовому порядку.
 
__________________________________________________________
 
 
Уже 35 років працюю вчителем математики.
З 5 січня 2016 року мені було встановлено III групу інвалідності. Пенсія по інвалідності становить 1452 грн.
Чи матиму право на грошову допомогу під час призначення пенсії за віком (народилася 21 серпня 1959 року).
 
За пунктом 7-1 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (в редакції, чинній з 1 жовтня 2011 року., далі – Закон) особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 цього Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до п. "е" - "ж" ст. 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", і мають страховий стаж (чоловіки – 35, жінки – 30 років) на таких посадах, а також, якщо вони до цього не одержували будь-якої пенсії, під час призначення пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, в розмірі 10 місячних пенсій на день її призначення.
Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1191.
З 4 січня 2016 року Вам було призначено пенсію по інвалідності, розмір якої обчислено відповідно до Закону. З 16 січня 2018 року (з дня звернення) Вас було переведено з пенсії по інвалідності на пенсію за віком.
Розмір пенсії Вам обчислено з урахування набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.
Ураховуючи, що Ви до переведення на пенсію за віком одержували пенсію по інвалідності, підстав для призначення та виплати грошової допомоги відповідно до п. 7-1 Прикінцевих положень Закону немає.
 
_____________________________________________________
 
 
Про перерахунок пенсії та зарахування до стажу держслужби
 
Я пенсіонер (2 січня 1950 року народження), маю загальний стаж – 36 років. Очікував підвищення пенсії, але жодної копійки не одержав, так і залишилося – 1780 грн.
Чи зараховуються названі нижче періоди до стажу держслужбовця для подання документів на перерахунок пенсії:
 • З 4 серпня 1982 до 6 липня 1987 року – звільнений секретар парткому колгоспу ім. Котовського;
 • З 2 липня 1987 до 24 жовтня 1994 року – голова Гаврилівської сільради;
 • З 25 листопада 1994 до 26 вересня 2001 року – звільнений голова профспілки колгоспу ім. Котовського.
 
Ви одержуєте пенсію за віком, обчислену відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон) з урахуванням набутого Вами страхового стажу та одержаного заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.
Розмір Вашої пенсії обчислено з урахуванням страхового стажу – 37 років шість місяців шість днів і заробітної плати, визначеної за період з 5 серпня 1982 до 6 липня 1987 року та за всі періоди страхового стажу з 1 липня 2000 до 5 червня 2009 року, як передбачено ст..40 Закону. При цьому до страхового стажу враховано період роботи з серпня 1982 до вересня 2001 року.
До Вашої пенсії встановлено доплату за 12 років стажу понад 25 років стажу.
На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" з 1 жовтня 2017 року розмір Вашої пенсії перераховано з урахуванням показника середньої заробітної плати за три календарних роки (2014-2016 рр.) – 3764,40 грн., прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у розмірі 1452,00 грн. та величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 %.
Згідно з п.4 Прикінцевих положень Закону, якщо внаслідок перерахунку пенсії з 1 жовтня 2017 року за нормами цього Закону її розмір зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
Оскільки розмір Вашої пенсії, обчислений у названому порядку, зменшився, з 1 жовтня 2017 року виплата пенсії проводиться в раніше встановленому розмірі.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.28 Закону з 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності, зокрема, у чоловіків 35 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 % мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менш ніж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, визначений законом.
Розмір Вашої пенсії за віком не досягає 40 % мінімальної заробітної плати (1489,20 грн.), тому з 1 січня 2018 року до Вашої пенсії встановлено відповідну доплату.
Пенсія обчислена згідно з вимогами чинного законодавства.
 
 
 
 
13.04.2018

 

Про перерахунок пенсії
 
З 15 серпня 1968 до 7 червня 1981 років працювала в Туркменістані, загальний стаж роботи – 53 роки, звільнилася з роботи 29 грудня 2017 року (за скороченням штату). Чи маю право як ветеран праці на перерахунок пенсії з більшого заробітку за п’ять років чи за два останні роки роботи?
 
Згідно зі статтею 40 Закону України від 09.07.2003 року №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон №1058) для обчислення пенсії враховується заробітна плата (доход) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. На бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в тому разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії також ураховуються заробітна плата (дохід) за будь – які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 року незалежно від перерв.
Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 30 червня 2000 року ураховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року – за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.
Відповідно до Угоди про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення (далі – Угода) пенсійне забезпечення громадян держав – учасниць СНД і членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.
У разі переселення пенсіонера в межах держави – учасників Угоди виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється, якщо пенсія того самого виду передбачена законодавством держави за новим місцем проживання пенсіонера.
Розмір пенсії переглядається відповідно до законодавства держави – учасниці Угоди за новим місцем проживання пенсіонера з дотриманням умов, визначених п.3 ст.6 Угоди.
За п.3 ст.6 Угоди обчислення пенсії провадиться із заробітку (доходу) за періоди роботи, які зараховуються до стажу. Якщо в державах – учасницях Угоди введено національну валюту, розмір заробітку (доходу) визначається виходячи із офіційно установленого курсу на момент призначення пенсії.
Стаж, набутий на території будь – якої з держав – учасниць Угоди, а також на території колишнього СРСР за період до набрання чинності Угоди, та заробітна плата за цей період ураховуються для призначення пенсій.
Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 року №22-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 27.12.2005 року за №1566/11846 (далі – Порядок), особи, яким пенсія призначається відповідно до міжнародних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення, подають документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу, та довідку згідно з додатком 1 до цього Порядку.
У довідці про заробітну плату (дохід) до 30 червня 2000 року зазначається назва первинних документів, на підставі яких її видано, їхнє місцезнаходження та адреси, за якими можна провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам (додаток 1).
Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа, яка звертається за пенсією. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступниками цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами.
 
___________________________________________
 
 
Щодо визначення стажу комбайнера для призначення пенсії
 
Як ураховується стаж роботи на комбайні в колгоспі для нарахування пенсійного забезпечення (працював у колгоспі комбайнером у 1970 – 1972рр.)
 
За статтею 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періоди трудової діяльності та інші періоди, що зарахувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених чинним раніше законодавством.
Відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року №637, основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.
За відсутності трудової книжки, а також у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні потрібні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їхнє виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки видаються правонаступником або державними архівними установами.
Згідно зі ст..56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи зараховується робота, виконувана на підставі членства в колгоспі, незалежно від характеру й тривалості роботи і тривалості перерв.
Для обчислення стажу роботи в колгоспі за період після 1965 року, якщо член колгоспу не виконував без поважних причин установленого мінімуму трудової участі в громадському господарстві, враховується час роботи за фактичною тривалістю.
 
 
 
 
26.03.2018
Підтвердження пільгового стажу за певних обставин
Якщо підприємства, установи, організації або їхні правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Якщо господарство вже не існує і немає його правонаступника, пільговий стаж підтверджується спеціальними комісіями, що діють при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та м. Києві. Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від  10.11.2006 року №18-1.
Документи, що підтверджують пільговий стаж
Для підтвердження пільгового стажу спеціальною комісією особа подає до управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах за місцем проживання (реєстрації) такі документи:
заяву про підтвердження стажу роботи;
довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр), а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 1 липня 2004 року та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, - інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їхньої ліквідації;
трудову книжку;
документи, видані архівними установами, зокрема: довідки про заробітну плату; копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідку про їхню відсутність), документи, що підтверджують виконання норм обслуговування тварин, зайнятість на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві та виконання встановленого мінімуму вихододнів.
За потреби особа може подавати інші документи, які підтверджують виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.
_______________________________________
 
Право на пільгове пенсійне забезпечення працівників, зайнятих на роботах у сільському господарстві.
 
Пенсії багатодітним жінкам – працівницям сільського господарства
Жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, пенсія призначається незалежно від віку і трудового стажу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1992 року №244 затверджено Порядок призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, відповідно до якого жінкам, які працюють сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро або більше дітей, до 14 річного віку, в тому числі усиновлених, пенсії на пільгових умовах призначаються незалежно від віку та наявного трудового стажу.
Право на таку пенсію мають жінки, зайняті на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві в колгоспах, державних господарствах, на міжгосподарських підприємствах, у кооперативах, орендних колективах, а також селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форми власності й господарювання.
Міністерство сільського господарства і продовольства листом від 13.06.1995 року №02-17 повідомило, що працівники, зайняті на роботах на колективних сільськогосподарських підприємствах або зайняті як робітники в радгоспах, на підсобних сільськогосподарських підприємствах заводів, фабрик, відгодівельних пунктів, птахофабрик, кінних і племінних заводів, що виробляють сільськогосподарську продукцію, вважаються працівниками сільськогосподарського виробництва.
Якщо жінка на час звернення за призначенням пенсії вже не працює в сільському господарстві обов’язковою умовою для призначення пенсії таким жінкам є їхня зайнятість на час звернення за призначенням такої пенсії на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві в колгоспах, державних господарствах, на міжгосподарських підприємствах, у кооперативах, орендних колективах, а також у селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форм власності та господарювання.
Тобто, якщо жінка звернеться за призначенням пенсії тоді, коли вже не працює чи працює не в сільському господарстві, права на пільгову пенсію незалежно від віку вона не матиме.
 
__________________________________
 
Право на пільгове пенсійне забезпечення працівників, зайнятих на роботах у сільському господарстві.
Умови, за яких призначаються пільгові пенсії трактористам.
Чоловікам, які працюють трактористами-машиністами і безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства, пенсії за віком на пільгових умовах призначаються після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу – не менш як 30 років, з них не менш як 20 років на такій роботі.
За відсутності 30 років стажу роботи в період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення 55 річного віку такого страхового стажу:
 • з 1 квітня 2015 до 31 березня 2016 р. – не менш як 25 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2016 до 31 березня 2017 р. – не менш як 26 років;
 • з 1 квітня 2017 до 31 березня 2018 р. – не менш як 26 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2018 до 31 березня 2019 р. – не менш як 27 років;
 • з 1 квітня 2019 до 31 березня 2020 р. – не менш як 27 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2020 до 31 березня 2021 р. – не менш як 28 років;
 • з 1 квітня 2021 до 31 березня 2022 р. – не менш як 28 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2022 до 31 березня 2023 р. – не менш як 29 років;
 • з 1 квітня 2023 до 31 березня 2024 р. – не менш як 29 років 6 місяців.
Трактористи, зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції.
До трактористів-машиністів, безпосередньо зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції, належать працівники, які оформлені на роботу трактористами - машиністами, мають відповідні посвідчення, постійно зайняті на тракторах та інших самостійних сільськогосподарських машинах упродовж повного сезону сільськогосподарських робіт у рослинництві і тваринництві.
Трактористам – машиністам, які відробили повний польовий період на тракторах та інших самохідних сільськогосподарських машинах, вісь рік роботи зараховується до стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення, і в тому разі, якщо в між польовий або міжсезонний період вини виконували інші роботи на стаціонарних і причіпних установах та агрегатах, з ремонту сільськогосподарської техніки, на тваринницьких фермах тощо.
Віднесення господарства до підприємств сільського господарства.
Віднесення господарства до підприємств сільського господарства, трактористи – машиністи яких мають право на пільгову пенсію, провадиться відповідно до Класифікатора галузей народного господарства належать підприємства, які виробляють продукцію рослинництва і тваринництва. Це означає, що трактористи – машиністи, які працюють, наприклад, на цегельних, консервних заводах колгоспів чи радгоспів, права на цю пенсію не мають, оскільки безпосередньо не зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції.
Трактористи - машиністи допоміжних сільських господарств, які не мають самостійного балансу і перебувають у складі промислових, будівельних, транспортних та інших підприємств й організацій, мають право на пільгову пенсію за умови їхньої постійної зайнятості на тракторах та інших самохідних сільськогосподарських машинах упродовж повного сезону сільськогосподарських робіт у рослинництві й тваринництві.
Порядок документального підтвердження пільгового стажу.
У разі звернення тракториста – машиніста за призначенням пенсії на пільгових умовах адміністрація (правління) господарства подає до органів Пенсійного фонду довідку про стаж роботи, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення (про безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції). Довідка видається на підставі первинних документів, що зберігаються в господарстві, які підтверджують виконання названих робіт.
Про назву професії "тракторист - машиніст"
Єдина назва професії "тракторист - машиніст" була введена 1961 року й охоплює такі професії: бульдозерист; бульдозерист – скреперист; грейдерист; комбайнер; машиніст дощувальної установки, змонтованої на базі трактора; машиніст скрепера, скреперист; машиніст чаєзбиральної машини; машиніст екскаватора; машиніст – водій льонозбиральної машини, самохідної широкозахватної сінокосарки; механік – комбайнер; тракторист; тракторист – бульдозерист.
Пенсійна пільга для бригадирів тракторних бригад.
Щодо бригадирів тракторних бригад, то вони можуть користуватися правом на цю пенсію, якщо є незвільненими і виконують роботу за перерахованими вище професіями.
Пільгова пенсія трактористам колишніх об’єднань "Сільгосптехніка" і "Сільгоспхімія"
Трактористам – машиністам колишніх об’єднань "Сільгосптехніка" і "Сільгоспхімія", незалежно від нинішнього найменування цих організацій, якщо вони працювали в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства, може бути призначено пенсію на пільгових умовах згідно з п."в" ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".
Зважаючи на труднощі у витребуванні документів, періоди роботи у виробництві сільськогосподарської продукції трактористів – машиністів об’єднань "Сільгосптехніка" і "Сільгоспхімія" можуть бути підтверджені як документами колгоспів, радгоспів та інших підприємств сільського господарства, так і документами підприємств об’єднань "Сільгосптехніка" і "Сільгоспхімія". В обох випадках первинні документи мають містити відомості про зайнятість на названих роботах.
 Щодо зарахування до пільгового стажу тракториста часу строкової військової служби та навчання в професійно – технічному навчальному закладі
Час проходження строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також час проходження військової служби в особистий період, що оголошується відповідно до Закону України "Про оборону України", зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України "Про оборону України", які зараховуються до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не мають перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
Це передбачено ч.1 ст.8 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
При цьому за ст..38 Закону України "Про професіонально – технічну освіту" час навчання у професійно – технічному навчальному закладі зараховується до трудового стажу учня, слухача, в тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.
Час навчання у професійно – технічному навчальному закладі і час проходження строкової військової служби, які зараховуються до пільгового стажу, не мають перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.
_______________________________________________
 
Право на пільгове пенсійне забезпечення працівників, зайнятих на роботах у сільському господарстві.
Пільгові пенсії дояркам та свинаркам
Жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками – операторами в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають після досягнення 55 років і за наявності стажу на таких роботах – не менш як 20 років, за умови виконання встановлених норм обслуговування.
До досягнення віку 55 років право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними такого віку (залежить від дати народження):
50 років – до 31 березня 1965 року включно;
50 років 6 місяців – з 1 квітня до 30 вересня 1965 року;
51 року – з 1 жовтня 1965 до 31 березня 1966 року;
51 року 6 місяців – з 1 квітня до 30 вересня 1966 року;
52 років – з 1 жовтня 1966 до 31 березня 1967 року;
52 років 6 місяців – з 1 квітня до 30 вересня 1967 року;
53 років – з 1 жовтня 1967 до 31 березня 1968 року;
53 років 6 місяців – з 1 квітня до 30 вересня 1968 року;
54 років – з 1 жовтня 1968 до 31 березня 1969 року;
54 років 6 місяців – з 1 квітня до 30 вересня 1969 року.
Щодо норми обслуговування тварин
Під нормою обслуговування розуміється кількість голів корів або свиней, закріплених за робітницею, яких вона зобов’язана обслужити упродовж установленого робочого дня (зміни) у визначених організаційно – технічних умовах.
Під час призначення таким робітницям пенсій на пільгових умовах ураховується виконання норм обслуговування, встановлених на рівні, не нижчому від технічно обґрунтованих норм.
До технічно обґрунтованих норм належать:
типові міжгалузеві і галузеві (відомчі) норми обслуговування, затверджені в установленому порядку;
норми обслуговування, встановлені на підставі типових міжгалузевих і галузевих (відомчих) нормативів часу на окремі роботи (операції) з урахуванням організаційно – технічних умов обслуговування великої рогатої худоби і свиней у такому господарстві.
У такому самому порядку враховуються норми обслуговування в разі колективного, орендного підряду, інших колективних форм організації та оплати праці, а також у допоміжних сільських господарствах, які не мають самостійного балансу і знаходяться у складі промислових, будівельних, транспортних та інших підприємств й організацій.
Порядок підтвердження пільгового стажу
У разі звернення робітниці за призначенням пенсії на пільгових умовах адміністрація (правління) господарства подає до органів Пенсійного фонду довідку про стаж роботи дояркою (оператором машинного доїння), свинаркою – оператором і про виконання встановлених норм обслуговування.
Виконання встановлених норм обслуговування за період починаючи з 1992 року підтверджується даними первинного обліку.
Доярки допоміжних підсобних господарств підприємств, організацій, якщо вони структурно не виділені, в тому числі при районній лікарні, користуються правом на пільгову пенсію.
Якщо доярка чи свинарка не виробила встановленого мінімуму вихододнів з поважних причин і колгосп зараховує цей період до загального трудового стажу, то його можна зарахувати до пільгового стажу відповідно до п. "д" ст..13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" за умови виконання встановлених норм обслуговування.
Виконання норм обслуговування підтверджується довідкою адміністрації колгоспу, радгоспу чи іншого підприємства сільського господарства, де виконується робота, що дає право на цю пенсію.
Права на пенсію чоловіків - доярів
Чоловіки, які працювали доярами (операторами машинного доїння), права на призначення пенсії за віком на пільгових умовах не мають.
________________________________________
 
Про звільнення від сплати єдиного внеску
Законом України від 03.10.2017 року №2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (далі – Закон №2148) було внесено зміни, зокрема, до ч.4 ст.4 Закону України від 08.07.2010 року №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон № 2464), які набрали чинності з 1 січня 2018 року.
Згідно із внесеними змінами з 1 січня 2018 року фізичні особи – підприємці незалежно від обраної системи оподаткування та члени фермерського господарства звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), якщо вони одержують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 року № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон № 1058), та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі в  системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм ч.4 ст.4 Закону України № 2464 Пенсійний фонд України листом від 05.12.2017 року     №38450/03-13 надав перелік осіб, які звільняються з 1 січня 2018 року від сплати єдиного внеску.
Умови призначення пенсії за віком визначені ст.26 Закону № 1058, а саме: досягнення віку за наявності страхового стажу тривалістю, зазначеною ч.1-5 ст.26 Закону № 1058. Крім цього, законодавством передбачено призначення пенсій за віком раніше встановленого ст.26 Закону № 1058 віку. Це пенсія за віком на пільгових умовах, дострокові пенсії за віком та пенсії за віком зі зниженням пенсійного віку.
Отже, звільняються від сплати єдиного внеску фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени фермерського господарства:
 • отримують пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах (ч. 2 і 3 ст. 114, п. 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №1058);
 • отримують дострокову пенсію, у тому числі на пільгових умовах (ч. 1 ст. 115, п. 7² розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №1058);
 • отримують пенсію зі зниженням пенсійного віку, в тому числі на пільгових умовах (ст. 55 Закону України від 28.02.1991 року № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");
 • є особами з інвалідністю, незалежно від отримання пенсії або соціальної допомоги;
 • досягли віку, встановленого статтею 26 Закону №1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії).
Зазначена пільга не поширюється на осіб:
 • які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника та не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону №1058;
 • які отримують пенсію за вислугу років та не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону №1058.
Чинність ч. 4 ст. 4 закону № 2464 не поширюється на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
 
 
 
23.02.2018
Зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
 
З 1 січня 2018 року у зв’язку з ухваленням Закону України від 03.10.2017 року №2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (далі – Закон №2148) набрала чинності низка змін, яку було внесено до Закону України від 08.07.2010 року №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон №2464).
З 1 січня 2018 року змінено розрахунок максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок (п.4 ч.1 ст.1 Закону №2464).
Статтею 8 Закону України від 07.12.2017 року №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" установлено мінімальну заробітну плату з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 гривні.
Таким чином, відповідно до внесених змін у 2018 році сума максимальної величини бази нарахування єдиного внеску становить 55845 гривень (3723 *15).
З 1 січня 2018 року членів фермерського господарства вилучено із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску (ч.1 ст.10 Закону №2464 в редакції Закону №2148).
Ураховуючи це, за заявами про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, поданими членами фермерських господарств до органів доходів і зборів, Договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Договір) органами доходів і зборів з 1 січня 2018 року не складатимуть.
Органами доходів і зборів в односторонньому порядку на 31 грудня 2017 року достроково розірвано укладені з членами фермерських господарств Договори.
Також зазнали змін норми ч.5 ст.10 Закону №2464. Частиною 5 ст.10 Закону №2464 визначено, що Договором може бути передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 до 31 грудня 2010 років).
Згідно з унесеними змінами з 1 січня 2018 року сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення Договору, помножений на коефіцієнт 2.
В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази для нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення Договору.
Є певні особливості відображення роботодавцями у 2018 році у звітності з єдиного внеску нарахувань єдиного внеску на заробітну плату (дохід) особам з інвалідністю.
Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2464 доповнено п.9, згідно з яким щороку в законі про Державний бюджет України на відповідний рік затверджуються видатки на покриття Пенсійному фонду України недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого ч.13 і 14 ст.8 Закону №2464.
При цьому для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів платників єдиного внеску розраховує та відображає у звітності суму єдиного внеску в розмірах, передбачених ч.5, 13 та 14 ст. 8 цього Закону, не змінюючи при цьому суми сплати єдиного внеску.
Розрахунок недоотриманих Пенсійним фондом України сум, передбачених абзацом 1 цього пункту, проводиться в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
Отже, роботодавець буде нараховувати єдиний внесок на заробітну плату осіб з інвалідністю за ставками, визначеними ч.13 (8,41%) і 14(5,3 та 5,5%) ст. 8 Закону №2464, а для визначення недоотриманої Пенсійним фондом України суми коштів роботодавець має відобразити у звітності з єдиного внеску такі нарахування в окремому розділі, розраховані за ставкою, визначеною ч.5 (22%) ст..8 Закону №2464.
На весь період незаконного позбавлення волі на території проведення антитерористичної операції звільнено від виконання обов’язків, визначених ч.2 ст.6 Закону №2464, платників єдиного внеску, які не є роботодавцями. Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2464 доповнено п.9, згідно з яким платники єдиного внеску, визначені ст..4 цього Закону, якщо вони не є роботодавцями, звільняються від виконання обов’язків, визначених ч.2 ст.6 Закону №2464, на весь період їхнього незаконного позбавлення волі на території проведення антитерористичної операції за заявою члена сім’ї, що підтверджується даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника.
_____________________________________________________
 
Право на пенсію за віком на пільгових умовах.
 
 Чи поширюється позиція "Електрики" п."б" Списку №2, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 року №1173, на робітничі професії "електрослюсар" та "електромонтер"?
Згідно з п.3 Порядку застосування Списків №1 і 2 виробництв, робіт, професій, Посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Мінпраці України від 18.11.2005 року №383, зареєстрованим у Мін’юсті України 01.12.2005 року за №1451/11731 (далі – Порядок), під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що були чинними на період роботи особи. До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати їхнього внесення до Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21 серпня 1992 року та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці після 21 серпня 1992 року.
У разі визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах працівників, які працювали у шкідливих і важких умовах праці до 1 січня 1992 року, застосовуються Списки №1 і 2 виробництв, цехів, професій і посад на підземних роботах, на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, робота в яких дає право на державну пенсію на пільгових умовах і в пільгових розмірах, затверджені постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.1956 року №1173.
При цьому слід мати на увазі, що Списки №1 і 2 складено за виробничою ознакою, тобто види і підвиди виробництв (робіт) виділено в них за відповідними розділами та підрозділами. Кожен розділ Списків – це один або кілька видів економічної діяльності з віднесеними до них виробництвами або одне самостійне виробництво.
Також слід ураховувати, що у Списках передбачено поділ на категорії працівників: п. "а" відповідних розділів Списків перелічено професії робітників, п. "б" – професії, посади фахівців і керівників (інженерно-технічних працівників).
Отже, п. "б" Списків поширюються лише на інженерно-технічних працівників, посади (професії) яких перелічені цім підпунктом.
 
 
 
15.02.2018
Зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
 
З 1 січня 2018 року у зв’язку з ухваленням Закону України від 03.10.2017 року №2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (далі – Закон №2148) набрала чинності низка змін, яку було внесено до Закону України від 08.07.2010 року №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі – Закон №2464).
З 1 січня 2018 року змінено розрахунок максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок (п.4 ч.1 ст.1 Закону №2464).
Статтею 8 Закону України від 07.12.2017 року №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік" установлено мінімальну заробітну плату з 1 січня 2018 року у розмірі 3723 гривні.
Таким чином, відповідно до внесених змін у 2018 році сума максимальної величини бази нарахування єдиного внеску становить 55845 гривень (3723 *15).
Зазнав уточнення перелік платників єдиного внеску. Так, згідно із внесеними змінами платниками єдиного внеску є, зокрема, військові частини й органи, що виплачують грошове забезпечення для таких осіб:
військовослужбовці, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тим, які проходять військову службу під час особистого періоду, визначеного законами України від 21.10.1993 року №3543-XII "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та від 25.03.1992 року №2232-XII "Про військовий обов’язок і військову службу" (абзац 8 п.1 ч.1 ст.4 Закону №2464);
осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту (абзац 11 п.1 ч.1 ст.4 Закону №2464).
Також платниками єдиного внеску є органи соціального захисту населення, які виплачують допомогу, зокрема, в разі всиновлення дитини особам, які доглядають таку дитину до досягнення нею трирічного віку (абзац 12 п.1 ч.1 ст.4 Закону №2464).
Розширено перелік платників єдиного внеску. Так, з 1 січня 2018 року платниками єдиного внеску визначено членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах (пункт 5 ч.1 ст.4 Закону №2464).
Якщо члени фермерського господарства одночасно є застрахованими особами і за них роботодавці сплачують єдиний внесок із суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основу та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, такі члени фермерського господарства не є платниками єдиного внеску в розумінні п.5 ч.1 ст.47 Закону №2464.
Також ця норма не поширюється на членів фермерських господарств, які є фізичними особами – підприємцями, головами фермерських господарств як юридичних осіб, так і фізичних осіб – підприємців зі статусом сімейного фермерського господарства.
Крім цього, відповідно до ч.4 ст.4 Закону №2464 також названа норма не більше поширюватися на членів фермерського господарства, якщо вони одержують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст.26 Закону України від 09.07.2003 року №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон №1058), та одержують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Базою для нарахування єдиного внеску для членів фермерських господарств з 1 січня 2018 року є сума доходу (прибутку), одержаного від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.
Якщо такий платник не одержав доходу (прибутку) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визнати базу для нарахування, але не більшу від максимальної величини бази для нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Унесено зміни до частини 4 ст.4 Закону №2464. З 1 січня 2018 року особи, зазначені, зокрема, п.4 ч.1 ст.4 Закону №2464, звільнятимуться від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони одержують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст..26 Закону №1058, та одержують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Залучено абзац 2 п.3 ч.1 ст.7 Закону №2464. У зв’язку з цим з 1 січня 2018 року змінився розмір мінімального страхового внеску для платників, віднесених до першої групи платників єдиного податку, визначених пп.1 п.291,4 ст.291 Податкового кодексу України.
Відтепер для платників, зазначених п.4 ч.1 ст.4 Закону №2464, які оплатили спрощену систему оподаткування, незалежно від того, до якої групи платників єдиного податку їх віднесено, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Змінено термін сплати єдиного внеску для фізичних осіб – підприємств, що застосовують загальну систему оподаткування, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а також визначено терміни сплати для членів фермерських господарств. З 1 січня 2018 року фізичні особи – підприємці, що застосовують загальну систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерського господарств зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за яким сплачується єдиний внесок (абзац3 ч.8 ст.9 Закону №2464).
 
______________________________________________________
 
 
Чи підлягали перерахунку з 1 жовтня 2017 року пенсії у зв'язку з втратою годувальника?
 
Згідно зі статтею 37 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон 1058) пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в такому розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% від пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100% від пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.
 Отже, розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітку годувальника.
Варто зазначити, що згідно зі статтею 24 Закону 1058 під час обчислення розміру пенсії за віком, з якої обчислюється розмір пенсії в разі втрати годувальника, до страхового стажу додатково зараховується період із дня смерті до дня, коли годувальник досяг би пенсійного віку.
Заробіток для обчислення пенсії визначається за нормами статті 40 Закону 1058.
11.10.2017 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії" (долі – Закон 2148).
На виконання пункту 4 п.п.3 розділу XV Закону 1058 (зі змінами) пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набуття чинності Закону 2148, із 1 жовтня 2017 року перераховано із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки, і величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.
Такий перерахунок стосувався пенсіонерів, які отримують пенсії за нормами Закону 1058, зокрема пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Унаслідок перерахунку пенсії зросли неоднаково, збільшення розміру пенсії в кожного пенсіонера індивідуальне, оскільки враховуються показники коефіцієнта заробітку й тривалість страхового стажу, зокрема, померлого годувальника.
Водночас із 1 жовтня 2017 року пенсійна виплата у зв’язку з втратою годувальника не може бути нижчою на одного утриманця за 1452 гривні (розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року та збільшений на 79 гривен), на двох утриманців – 1742,40 гривні (120% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 грудня 2017 року та збільшеного на 79 гривен), на трьох та більше утриманців – 2178 гривен (150% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 грудня 2017 року та збільшений на 79 гривен).
 
 
 
08.02.2018
Про ведення трудових книжок.
 
За статтею 48КЗпП трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації.
Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше від п’яти днів після прийому на роботу. Студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів трудова книжка оформляється не пізніше від п’яти днів після початку проходження стажування.
До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіх в роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться.
Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України.
Згідно з п. 2.1-2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 року №58, зареєстрованим у  Мін’юсті України 17.08.1993 року за №110, трудові книжки і вкладиші до них заповнюються у відповідних розділах українською мовою.
Заповнення трудової книжки вперше проводиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше від тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу або прийняття на стажування студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатись на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.
До трудової книжки вносяться:
- відомості про працівника: прізвище, ім’я по батькові, дата народження;
- відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення;
- відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіх у роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України;
- відомості про відкриття, на які видано дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та виплачені у зв’язку з цим винагороди.
Записи в трудовій книжці під час звільнення або переведення на іншу роботу мають провадитись відповідно до формулювання чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.
Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видавання наказу (розпорядження), але не пізніше від тижневого строку, а в разі звільнення – в день звільнення і мають точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
Записи виконуються арабськими цифрами (Число і місяць двозначними). Наприклад: якщо робітник або службовець прийнятий на роботу 5 січня 1993 року, у графі 2 трудової книжки записується «05.01.1993».
Записи виконуються акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів, і запис про звільнення, а також відомості про народження та заохочення завіряються печаткою.
З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника під підпис в особовій картці (типова відомча форма № П-2, затверджена наказом Мінстату України від 27.10.1995 року №277), у якій має повторюватися відповідний запис з трудової книжки (вкладиша).  
 
 
Щодо виправлення помилок у трудовій крижці
 
За пунктами 2.6-2.10 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінְ’юсту, Мінсоцзахисту України від 29.07.1993 року №58, зареєстрованим у Мін’юсті України 17.07.1993 року за №110, у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо виправлення виконує власник або уповноважений ним орган там, де було зроблено відповідний запис. Власник або уповноважений ним орган за новим місцем роботи зобов’язаний надати працівникові в цьому потрібну допомогу.
За потреби власник або уповноважений ним орган видає працівникам на їхнє прохання завірені виписки з трудових книжок відомостей про роботу.
  Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник і засвідчує печаткою, а за його відсутністю – вища організація, якій було підпорядковане підприємство, а за її відсутності – облархів, держархів м. Києва, держархів м. Севастополя і держархів при Раді Міністрів Криму.
Виправлені відомості про роботу, про переведення на іншу роботу, про нагородження та заохочення тощо мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження.
У разі втрати наказу чи розпорядження або невідповідності їх фактично виконуваній роботі виправлення відомостей про роботу провадиться на основі інших документів. Що підтверджують виконання робіт. Не зазначених у трудовій книжці.
Показання свідків не можуть бути підставою для виправлення занесених раніше записів.
У розділі «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження», «Відомості про заохочення» трудової книжки (вкладиша) закреслення раніше внесених неточних або неправильних записів не допускається.
За потреби, наприклад, зміни запису відомостей про роботу після зазначення відповідного порядкового номера, дати внесення запису в графі 3 пишеться: «Запис за № таким-то недійсний. Прийнятий за такою-то професією (посадовою)», й у графі 4 повторюються дата і номер наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу, запис з якого неправильно внесений до трудової книжки.
 
 
29.01.2018
Легалізація заробітної плати
У нинішніх кризових умовах актуальною темою сьогодення є боротьба з виплатою заробітної плати "у конвертах", реалізація гарантій оплати праці та організація заходів недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати.
Підприємства, установи, організації та громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності, при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне ухилення від сплати податків і порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.
Працівники, які одержують гроші "в конвертах", є заручниками самих себе. Працівник, отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, позбавляє себе соціальних виплат та гарантій. Виплата заробітної плати "у конвертах" – тягар сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні так і кожному з нас. Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників.
Дуже важливо, щоб громадяни усвідомили, що їх згода отримувати зарплату "в конвертах" позбавляє їх соціального захисту. Адже пенсію вони матимуть тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.
Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо працівнику нарахована заробітна плата не менше законодавчо встановленого мінімального рівня і з неї сплачено страхові внески до Пенсійного фонду України (а з 01.01.2011 року – єдиний соціальний внесок відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"), то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць враховується для обчислення пенсії.
Якщо ж сума нарахованої заробітної плати, з якої сплачені внески, менша за мінімальний рівень, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно заробітній платі.
Неоформлений офіційно працівник ризикує залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій у подальшому. Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним, а бюджет Пенсійного фонду матиме стабільні надходження для своєчасного фінансування пенсійних виплат. Суспільство має зрозуміти, що легалізації заробітної плати альтернативи немає. З 2000 року в Пенсійному фонді діє система персоніфікованого обліку, яка надає кожній застрахованій особі можливість безоплатно отримувати відомості про себе, тобто, з якої суми заробітної плати, скільки та за який період сплачено за неї роботодавцем до Пенсійного фонду страхових внесків. Ця система дозволяє застрахованій особі контролювати процес формування своєї майбутньої пенсії, вимагаючи від роботодавця своєчасної та повної сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Суб’єктам підприємницької діяльності теж слід пам’ятати: використання нелегальної робочої сили, не оформлення трудових відносин або несвоєчасна реєстрація трудових відносин з найманим працівником – це порушення трудового законодавства, яке передбачає адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність.

 
 
 
 
15.01.2018
 
 
Нові умови призначення пенсій.
 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148-VIII (далі-закон 2148) змінено норми ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі-Закон 1058), яким визначено умови призначення пенсій за віком. Відповідно до частини першої цієї статті на призначення пенсії за віком по 31 грудня 2017 р. мають право особи після досягнення віку 60 років за наявності страхового стажу не менше 15 років. Починаючи з 1 січня 2018 р. після досягнення віку 60 років право на призначення пенсії за віком мають особи за наявності страхового стажу:
 
не менше 25 років;
з 1 січня 2019 р.
по 31 грудня 2019 р.
не менше 26 років;
з 1 січня 2020 р.
по 31 грудня 2020 р.
не менше 27 років;
з 1 січня 2021 р.
по 31 грудня 2021 р.
не менше 28 років;
з 1 січня 2022 р.
по 31 грудня 2022 р.
не менше 29 років;
з 1 січня 2023 р.
по 31 грудня 2023 р.
не менше 30 років;
з 1 січня 2024 р.
по 31 грудня 2024 р.
не менше 31 років;
з 1 січня 2025 р.
по 31 грудня 2025 р.
не менше 32 років;
не менше 33 років;
з 1 січня 2027 р.
по 31 грудня 2027 р.
не менше 34 років;
починаючи з 1 січня 2028 р.
 
не менше 35 років.
 
            При цьому до 60 років пенсійний вік жінок, які народилися до 1 квітня 1961 р., підвищується поступово. Наприклад, жінки, які народилися з 1 жовтня 1959 р. по 31 березня 1960 р., йтимуть на пенсію після досягнення віку 58 років 6 місяців, а ті, які народилися з 1 квітня 1960 р. по 30 вересня 1960 р.- після 59 років., ті що народилися з 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961 р.- після 59 років 6 місяців.
 
Жінки, які народилися, наприклад, після 1 квітня 1960 р., право на пенсію за віком набудуть у 59 років за умови, якщо на час досягнення зазначеного віку (у 2019 році) вони матимуть 26 років страхового стажу.
Чоловіки, що народилися 1963 року, досягнуть 60-річчя у 2023-му. Щоб вийти на пенсію у 60 років, їм потрібно мати не менше 30 років страхового стажу.
 
Частиною другою ст.26 визначено, що у разі відсутності, після 1січня 2018 р., страхового стажу, передбаченого частиною першої цієї статті, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу.
 
 
від 15 до 25 років;
по 31 грудня 2019 р.
від 16 до 26 років;
з 1 січня 2020 р.
по 31 грудня 2020 р.
від 17 до 27 років;
з 1 січня 2021 р.
по 31 грудня 2021 р.
від 18 до 28 років;
з 1 січня 2022 р.
по 31 грудня 2022 р.
від 19 до 29 років;
з 1 січня 2023 р.
по 31 грудня 2023 р.
від 20 до 30 років;
з 1 січня 2024 р.
по 31 грудня 2024 р.
від 21 до 31 років;
з 1 січня 2025 р.
по 31 грудня 2025 р.
від 22 до 32 років;
з 1 січня 2026 р.
по 31 грудня 2026 р.
від 23 до 33 років;
з 1 січня 2027 р.
по 31 грудня 2027 р.
від 24 до 34 років;
починаючи з  1 січня 2028 р.
 
від 25 до 35 років.
 
Наприклад.
Чоловікові 1958 р. н. у 2018 році виповнюється 60 років. На цю дату він набув страхового стажу 20 років. Для призначення пенсії у 2018 році необхідно мати 25 років стажу. Якщо чоловік не буде працювати, не укладе договір про добровільне страхування, зокрема, про одноразову сплату за попередні періоди, коли  він не був застрахованим (починаючи з 1 січня 2004 р.), він зможе вийти на пенсію у 2021 р., коли йому виповниться 63 роки. Оскільки для виходу на пенсію у 2021 р. у віці 63 роки потрібно мати від 18 до 28 років страхового стажу.
 
Частиною третьою ст.26 визначено, що у разі відсутності після 1 січня 2019 р., страхового стажу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу:
 
з 1 січня 2019 р.
по 31 грудня 2019 р.
від 15 до 16 років;
з 1 січня 2020 р.
по 31 грудня 2020 р.
від 15 до 17 років;
з 1 січня 2021 р.
по 31 грудня 2021 р.
від 15 до 18 років;
з 1 січня 2022 р.
по 31 грудня 2022 р.
від 15 до 19 років;
з 1 січня 2023 р.
по 31 грудня 2023 р.
від 15 до 20 років;
з 1 січня 2024 р.
по 31 грудня 2024 р.
від 15 до 21 років;
з 1 січня 2025 р.
по 31 грудня 2025 р.
від 15 до 22 років;
з 1 січня 2026 р.
по 31 грудня 2026 р.
від 15 до 23 років;
з 1 січня 2027 р.
по 31 грудня 2027 р.
від 15 до 24 років;
починаючи з  1 січня 2028 р.
 
від 15 до 25 років.
 
Наприклад.
Чоловікові 1960 р. н. у 2020 році виповнюється 60 років. Набутий страховий стаж для пенсії-17 років.  Для призначення пенсії у 2020 р. цього недостатньо. Для виходу на пенсію у 63 роки (у 2023 р.) необхідно мати не менше 20 років страхового стажу. Чоловік зможе вийти на пенсію у 2025 р., коли йому виповниться 65 років, оскільки має понад 15 років страхового стажу.
 
Зверніть увагу!
У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 р., необхідного страхового стажу на дату досягнення вищезазначеного пенсійного віку 60,63,65 років, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу, визначеного вище на дату досягнення відповідного віку.
 
Тривалість страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії- (частина четверта ст.26 Закону 1058).
Таким чином, з 2028 року, після досягнення віку 60 років, пенсії будуть призначатися за наявності страхового стажу 35 років, після досягнення віку 63 роки-за наявності стажу 25 років, а після 65 років-15 років стажу.
 
 
 
 

05.01.2018

Про зміни в законодавстві щодо звільнення деяких категорій платників від сплати ЄСВ
 
Законом України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" внесено зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", а саме від сплати єдиного внеску за себе звільняються особи, зазначені у пунктах 4 та 5 частини першої цієї статті, якщо вони отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідні зміни набирають чинність з 01 січня 2018 року. Отже, зазначена пільга поширюється на:
фізичних осіб-підприємців, незалежно від обраної системи оподаткування;  
члени фермерського господарства, які підпадають під визначення платників єдиного внеску (якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах).
Отже, звільнятимуться від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування, та члени фермерського господарства, віднесені до платників єдиного внеску, які:
отримують пенсію за віком, [у тому числі на пільгових умовах, дострокову пенсію, зі зниженням пенсійного віку (передбачені статтею 55 Закону України  "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи")];
є особами з інвалідністю, незалежно від отримання пенсії або соціальної допомоги;
досягли віку, встановленого статтею 26 Закону №1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії).
Зазначена пільга не поширюється на осіб, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника та не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону №1058, а також на осіб , які отримують пенсію за вислугу років та не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону №1058.

 

 

 

29.12.2017

ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ
Право на пенсію держслужбовця
Маю 23 роки стажу на посаді держсужбовця. Права на пенсію за віком набуло у грудні  2017 р. Чи маю право на призначення пенсії держслужбовця у 2018р.?
   Відповідь. З 1 травня 2016 р. набрав чинності Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII « Про державну службу» (далі – Закон № 889), ст.. 90 якого передбачено, що пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється за Законом України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058)
   При цьому пунктами 10 і 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення»  Закону № 889 визначено  право на призначення пенсії відповідно до ст. 37 Закону України від 16.12.93р. № 3723-XII «Про державну службу» (далі – Закон № 3723) осіб, які на день набрання чинності Законом № 889 (на 1 травня 2016 р.) обіймають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених ст.. 25 Закону № 3723, або які на день набрання чинності Законом № 889 мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених ст.. 25 Закону № 3723 та актами Кабінету Міністрів України, незалежно від факту роботи.
   Статтею 37 Закону № 3723 передбачено, що на одержання пенсії державних службовців мають право, зокрема, жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого ст.. 26 Закону № 1058, за наявності страхового стажу, потрібного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим ч. 1 ст. 28 Закону № 1058 (30 років)
   Ураховуючи вкладене, права на призначення пенсії відповідно до Закону № 889 Ви набудете після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону № 1058, за дотримання умов, визначених п. 10 або 12 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889.
 
 
Щодо виходу на пенсію
Загальний стаж роботи жінки – сільського голови на 1 листопада 2017 р. – 40 років 2 місяці (із них 24 роки працювала вчителем і 16 років – сільським головою) Коли вона мала вийти на пенсію?
   Відповідь. Пунктом 2¹ розділу XI Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» збережено право на пенсію за вислугу років за умови, якщо, зокрема, педагогічні працівники на день набрання чинності Законом України від 03.10.2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі – Закон № 2148) мають вислугу років,передбачену п. «е» ст. 55 Закону України від 05.11.91 р. № 1788 «Про пенсійне забезпечення » (далі – Закон № 1788)
   Право на призначення пенсії за вислугу років мають, зокрема, працівники освіти за наявності віку та спеціального стажу, визначеного п. «е» ст.. 55 Закону № 1788, за Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.93 р. № 909 ( із змінами ).
   При цьому право виходу на пенсію за вислугу років на відповідних посадах, не меншу від такої тривалості.
    на 1 квітня 2015 р. – 25 років;
    на 31 грудня 2015 р. – 25 років шість місяців
   У разі відсутності  на ці дати 25 років чи 25 років шести місяців стажу роботи за спеціальністю пенсію за вислугу років буде призначено за наявності на дату набрання чинності Законом № 2148-26 років шести місяців стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, та за досягнення пенсійного віку – від 50 до 55 років (залежно від дати народження особи).
   Згідно зі ст.. 114 Закону пенсія за вислугу років призначається та виплачується за умови звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію.
   За статтею 33 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» час роботи депутата на виборній посаді в раді зараховується до стажу роботи за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.
   Згідно зі статтею 7 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування » правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається, зокрема, Законом України «Про статус депутата місцевих рад», отже час роботи на виборній посаді в органах місцевого самоврядування зараховується  до стажу роботи за тією спеціальністю, за якою особа працювала до обрання.
 
 
Право на пільгову пенсію
У якому віці слід призначити пенсію жінці 1965 р. народження, яка має шість років дев’ять місяців пільгового стажу роботи за Списком № 2?
   Відповідь. За статтею 114 Закону № 1058 жінкам, які не мають 10 років стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, але мають не менш як половину пільгового стажу ( не менш як п’ять років) на таких роботах, за наявності відповідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням пенсійного віку, визначеного абзацом першим ч. 1 ст.26 Закону № 1058,на один рік за кожні два роки такої роботи.
   Згідно з абзацом першим ч.1 ст. 26 Закону № 1058 пенсійний вік для жінок, які народилися в період з 1 квітня 1961р., - 60 років.
   Право на пільгове пенсійне забезпечення підтверджується відповідно до списків, затверджуваних Кабінетом Міністрів України, на підставі записів у трудових книжках працівників та уточнюючих довідок, виданих підприємствами на підставі первинних документів про характер виконуваної роботи та умови праці, а також про безпосередню зайнятість протягом повного робочого дня на роботах, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, за результатами атестації робочих місць.
   Наявність шести років дев’яти місяців пільгового стажу роботи за Списком № 2 дає право жінці на зниження пенсійного віку на три роки (за кожні два роки такої роботи – на один рік). За наведених умов жінка матиме право на пенсію за віком на пільгових умовах, досягнувши 57 – річного віку.
 
 
 
 
Право на дострокову пенсію
Жінка народила та виховала троє дітей і вже досягла 55-річного віку. Чи має вона право на достроковий вихід на пенсію?
Відповідь. Згідно зі статтею 26 Закону № 1058 до 31 грудня 2017 р. особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та за наявності страхового стажу – не менш як 15 років.
     Законом установлено, що жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері осіб з інвалідністю з дитинства,які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років та за наявності не менш як 15 років страхового стажу. При цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю віком до 16 років.
   Призначення дострокової пенсії матерям, які виховували трьох  дітей, законодавством не передбачено.
   До 1 січня 2015 р.  відповідно до п. 7-2 Прикінцевих положень Закону № 1058 право на достроковий вихід на пенсію за віком мали жінки, яким виповнилося 55 років, та за умови звільнення з роботи. У такому разі розмір їхньої пенсії, обчислений відповідно до ст.. 27 та з урахуванням ст.. 28 Закону № 1058. зменшувався на 0.5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.
   Підстави для призначення дострокової пенсії за віком жінкам, які досягли 55-річного віку після 1 січня 2015р., відсутні.
 
 
Про врахування довідки про зарплату
Чи буде враховано довідку про заробітну плату для обчислення пенсії без підтвердження її змісту первинними документами?
 
     Відповідь. За статтею  40 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон № 1058) заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. На бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 р. незалежно від перерв.
     Якщо страховий стаж особи після 1 липня 2000 р. становить менш як 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку, для обчислення пенсії обов’язково враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 р. незалежно від перерв на підставі довідки підприємства чи архівної установи.
     Якщо страховий стаж особи становить менший період ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.
     Статтею 44 Закону  № 1058 передбачено, що органи Пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій та окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також за потреби перевіряти обґрунтованість їхньої видачі та достовірність документів, поданих для призначення та визначення права на пенсію. На такі перевірки не поширюються положення законодавства про здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
    Отже, довідку про заробітну плату для обчислення пенсії без підтвердження її змісту первинними документами враховано не буде.

 

 

26.12.2017

Обговорили питання
26 грудня 2017 року головний спеціаліст Міловського відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області Тетяна Прохорчук обговорили питання своєчасного фінансування та виплати пенсій за січень 2018 року з представниками  ЛД ПАТ "Укрпошта" ЦПЗ №3ВПЗ Мілове.
 Тетяна Прохорчук повідомила, що пенсійники здійснять авансове фінансування січневих пенсій 2018 року в грудні поточного року. Через відділення поштового зв’язку за період  датами виплати з 4 по 8 число.
Також, учасники зустрічі обговорили технічні аспекти проведення пенсійних виплат через пошту, та шляхи покращення співпраці з відділенням поштового зв‘язку.

 

22.12.2017
 
Виїзний прийом
 
22 грудня 2017 року заступник начальника Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області Тетяна Плясуля провела  виїзний прийом на віддаленому робочому місці у с.Морозівка Міловського району З питаннями звернулося 15 осіб.
У числі питань, які сподівалися того дня вирішити громадяни, більшість належала до традиційних, - про збільшення розміру пенсії, про поновлення її виплати і правильності нарахування, про правильність обчислення страхового стажу тощо. Крім того, відвідувачів цікавили перспективи осучаснення розміру пенсії і її підвищення,виплата пенсій працюючим пенсіонерам.
Майже всі порушені питання вдалося вирішити під час проведення прийому.
У ході спілкування Тетяна Плясуля запропонувала  відвідувачам активніше долучатися до дистанційних форм обслуговування громадян, що пропонує Фонд, зокрема, користатися можливостями веб-порталу Пенсійного фонду України.
 
 
Легалізація робочих місць та заробітної плати
 
Легалізація робочих місць та заробітної плати – соціальна захищеність кожного. Питання виплати офіційної, прозорої зарплати сьогодні є дуже актуальним. Адже більшість працівників іноді свідомо погоджуються на пропозицію роботодавців отримувати неофіційну, вищу за мінімальну зарплатню. Трапляється, що зарплата працівника значно відрізняється від тієї, яка записана у відомості. Це з’ясовується згодом, у випадку коли працівнику потрібна довідка про доходи, наприклад, для отримання кредиту чи для пред’явлення у Пенсійний фонд при оформленні пенсії.
Заробітну плату в «конвертах» без перебільшення можна назвати однією з найбільших на сьогодні перепон в економічному та соціальному розвитку держави. Ні для кого не секрет, що частина заробітку на фірмах і підприємствах виплачується нелегально. Не скрізь, звичайно, але й нерідко роботодавці розглядають заробітну плату як непродуктивні витрати. Тому штучно стримують її ріст, ухиляються від прийняття колективних договорів. Біда ж у тому, що й наймані робітники погоджуються одержувати частину оплати своєї праці «у конвертах»… Під загрозою стає не тільки гідне пенсійне забезпечення на старість, але й інші соціальні виплати. Отримуючи неофіційну заробітну плату, працівник повністю беззахисний перед роботодавцем.
[legal8_2] Не оформлений офіційно працівник ризикує залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та їх перерахунків у подальшому. Тільки офіційно оформлений найманий працівник може відчувати себе соціально захищеним, а бюджет Пенсійного фонду матиме стабільні надходження для своєчасного фінансування пенсійних виплат. Суспільство має зрозуміти, що легалізації заробітної плати альтернативи немає.
Стаття 43 Конституції України гарантує кожному громадянину право заробляти собі на життя працею та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати, не нижче від визначеної законом. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.
Шановні громадяни! Не позбавляйте себе соціальних благ, забезпечте собі старість, не сприяйте порушенням трудового законодавства
Шановні працедавці! Не чекайте проведення перевірки, своєчасно оформляйте найнятих робітників, виплачуйте і відображайте в звітності реальну зарплату. Пам’ятайте, ухилення від сплати податків в усіх проявах, у т.ч. шляхом використання нелегальної найманої праці тягне фінансову, адміністративну та карну відповідальність.

 
 
20.12.2017
Запитання – відповіді
 
Чи потрібно при зверненні за призначенням пенсії по інвалідності вимагати оригінал трудової книжки?
 
  До заяви про призначення пенсії по інвалідності додаються документи про стаж, визначенні Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 (зокрема, трудова книжка, довідки про періоди роботи тощо). За період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, страховий стаж підтверджується довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
     Пунктом 2.23. Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року №-22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27  грудня 2005 року за №-1566/11846, визначено,що документи,  необхідні для призначення пенсії, можуть бути подані як в оригіналах,так і копіях, посвідчених нотаріально або адміністрацією підприємства, установи, організації, що подає документи заявника для призначення пенсії, чи органом, що призначає пенсію.
      Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в оригіналах. Якщо підтвердженням  страхового стажу  є трудова книжка, надається її копія, завірена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи або органом, що призначає пенсію.
   Тобто до заяви про призначення пенсії до органу Пенсійного фонду України надається оригінал документа про стаж (зокрема-трудова книжка) та копія з неї, завірена адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем останньої роботи.
   При цьому копія трудової книжки може бути завірена органом, що призначає пенсію.
 
Чи зараховується до страхового стажу період навчання в інституті за вечірньою формою (1970 та 1974 роки)?
 
       Відповідно до п. 4 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше , крім випадків, передбачених цим Законом.
     Згідно зі ст.56  Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховується також час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах, аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі, на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації.
       Відповідно до роз’яснення Міністерства соціального захисту населення України (огляд від 25.01.1994 №- 01-3/39-02-2 запитання № 20), яким необхідно керуватися при обчисленні страхового стажу до 01.01.2004, Законом України «Про пенсійне забезпечення»не передбачено зарахування до трудового стажу періоду навчання в заочних та вечірніх вищих і середніх спеціальних навчальних закладах. Водночас повідомляємо, що вечірня та заочна (дистанційна форми навчання є формами здобуття певного рівня освіти або кваліфікації без відриву від виробництва.

 

 

 
19.12.2017

«Школа майбутнього пенсіонера».

    18 грудня 2017 року в приміщенні  Міловського відділення Біловодського об’єднаного управління відбулось заняття з людьми передпенсійного віку в рамках проекту «Школа майбутнього пенсіонера».
  Цього разу «Школу майбутнього пенсіонера» відвідали 2 особи.
  Під час заняття Тетяна Плясуля, заступник начальника управління, роз'яснила  порядок оформлення необхідних документів та з метою надання практичної допомоги, здійснила правову оцінку наявних документів, розповіла про особливості обчислення страхового стажу, його пряму залежність від сплати страхових внесків, можливість дистанційного надання послуг управлінням, роздала інформаційні буклети та пам'ятки.
  Крім цього, вона зазначила про можливість отримання консультації дистанційно по «гарячій» телефонній лінії та через Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
 
 
 
 
 
13.12.2017
 
Запитання - відповіді
Щодо виходу на пенсію за віком
 
 
     У 2020р. мені виповниться 60 років. Чи матиму право на пенсію за віком у 60 років, якщо в мене вже 32 роки страхового стажу і до досягнення пенсійного віку не працюватиму? Чи буде враховано час навчання в інституті з 1977 до 1983р. та роботу в Росії? За який період ураховується заробіток для обчислення пенсії?
      Відповідь. За статтею 26 Закону України від 09.07.2003р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» (далі –Закон № 1058) право на призначення пенсії за віком мають особи після досягнення 60-річного віку. Для призначення пенсії за досягнення цього пенсійного віку потрібно мати з 1 січня  до 31 грудня 2020р. – не менш як 27 років страхового стажу.
    При цьому пенсія за віком призначається незалежно від факту роботи на час призначення пенсії.
     Відповідно до ст.. 24 Закону № 1058 страховий стаж –це період (строк),упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.
     Періоди трудової діяльності та інші періоди, що зараховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених чинним раніше законодавством, крім випадків, передбачених цим Законом.
      Згідно зі статтею 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи, що дає право на пенсію, зараховується час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.
       Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637 (далі – Порядок № 637), передбачено, що час навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах , навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвом, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.
      За відсутності в документах таких відомостей для підтвердження часу навчання приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.
        З урахуванням зазначеного період навчання з 1977 до 1983р. буде зараховано до Вашого трудового стажу за умови, що навчання було на денному відділені.
       Щодо зарахування до страхового стажу періоду роботи в Росії, то відповідно до Угоди про гарантії прав громадян держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення від 13.03.92р. (далі Угода) пенсійне забезпечення громадян держав – учасниць СНД і членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають.
      Для визначення права на пенсію, в тому числі на пенсію на пільгових умовах і за вислугу років, громадянам держав – учасниць Угоди враховується трудовий стаж, набутий на території цих держав, а також на території колишнього СРСР за період до набрання чинності цією Угодою.
      Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування», затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005р. № 22-1, зареєстрованою в Мін’юсті України 27.12.2005 р. за № 1566/11846 (далі – Порядок № 22-1), передбачено, що для підтвердження стажу, набутого на території держав – учасниць Угоди, подаються документи про стаж,визначені Порядком №  637 (трудова книжка, довідка про періоди роботи).
      Страховий стаж, набутий у Російській Федерації, для призначення пенсії буде зараховано на підставі трудової книжки.
      Щодо періоду заробітку для обчислення пенсії, то згідно зі ст.. 40 Закону № 1058 для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. На бажання пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 місяців, для обчислення пенсії також ураховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 р. незалежно від перерв.
      Якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абзацом першим цієї частини, враховується заробітна плата (дохід)за фактичний страховий стаж.
 
 
 
12.12.2017
Лекція для безробітних
 
08 листопада 2017 року заступник начальника Біловодського об’єднаного управління Тетяна Плясуля провела лекцію у Міловському районному центрі зайнятості з питань легалізації трудових відносин, пенсійного законодавства України, запровадження системи накопичувального страхування, електронних послуг ПФУ. На лекції було присутні 16 громадян, яким було надано роз’яснення основних положень пенсійної реформи, порядок призначення пенсії, її залежність від стажу та заробітної плати. А також про можливість дистанційно отримувати послуги ПФУ – веб-портал. Присутніх зацікавила можливість контролю за допомогою Веб-порталу електронних послуг за фактичним нарахуванням заробітної плати та її реальною виплатою, оскільки трапляються випадки, коли працівники навіть не знають про те, що отримана ними заробітна плата значно відрізняється від тієї, що рахується за даними системи персоніфікованого обліку.
По завершенню зустрічі всім присутнім роздали інформаційно-роз’яснювальні матеріали.
 
 
 
30.11.2017
Новий порядок проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють.
 
Частиною четвертою ст. 42 Закону 1058 визначено порядок проведення перерахунку пенсій, якщо особа після призначення (перерахунку) пенсій продовжує працювати. Кожні два роки пенсіонери мали право звернутися до територіальних управлінь з відповідною заявою.
Законом 2148 в раніше чинний порядок внесена зміна, яка передбачає, що органи Пенсійного фонду щороку, з 1 квітня, без додаткового звернення особи, проводять перерахунок пенсії особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку. При цьому вибираються  найбільш вигідні умови перерахунку: лише з урахуванням страхового стажу чи з урахуванням страхового стажу та заробітку. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється управлянням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної  політики у сфері соціального захисту населення.
Обчислення  страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Як і раніше, такий перерахунок не буде проведено пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого ст.. 26 Закону 1058. Після досягнення пенсійного віку перерахунок здійснюється за загальними правилами, незалежно від виду призначеної пенсії.
 
 
 
29.11.2017
Страховий стаж, що дає право на пенсію
 
Пунктом 3¹ розділу XV «Прикінцеві положення» Закону 1058 визначено особливості обчислення страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно зі ст.. 26 цього Закону. Так, до стажу, що дає право на призначення пенсії, включаються періоди:
ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:
• з 1 січня 1998р. по 30 червня 2000р. включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності (в довідці обов’язково зазначається система оподаткування);
•з липня 2000р. по 31 грудня 2017р. включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску), якщо у місяці особа сплатила суму внеску, передбачену законодавством, то до страхового стажу для права на пенсію цей місяць враховується як повний;
проходження військової служби по 31 грудня 2017р. включно;
перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 01.01.2004 по 30.06.2013 включно (після 01.07.2013 період перебування у таких відпустках враховується до страхового стажу, в тому числі для визначення розміру пенсії за даними системи персоніфікованого обліку, оскільки саме з цієї дати такі особи є застрахованими);
перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 р. до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (період по 31.12.2004)
 
 
 
 
02.11.2017
На засіданні «Круглого столу»
 
     02 листопада 2017 року відбулося засідання «Круглого столу» В ході засідання було обговорено ряд питань, найголовніші  з яких – набрання чинності прийнятої пенсійної реформи; необхідність додержання трудових прав найманих працівників, необхідність дотримання легальної зайнятості та роз’яснення негативних наслідків отримання тіньової зарплати.
     Під час засідання заступник начальника Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області Тетяна Плясуля  розповіла про складові пенсійної реформи, про  перерахунок відповідно до зростання середньої заробітної плати, з якої сплачуються внески.  Звернула увагу, що пенсія українців залежить від трьох показників: зарплати працівника, стажу та показника середньої заробітної плати по Україні, який застосовується при обчисленні пенсії.
     Окрім того, були обговорені питання розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні, запровадження накопичувальної системи, також повідомлено про можливості, які будуть доступні при реєстрації на веб-порталі ПФУ застрахованих осіб та пенсіонерів. 

 

02.11.2017

Виїзний прийом
    02.11.2017 року заступником начальника Біловодського об’єднаного управління Тетяною Плясулею проведено виїзний прийом на віддалене робоче місце у с.Морозівка Міловського району. На прийом звернулось 21 особа.
     Основними питаннями, з якими звернулись громадяни, було осучаснення пенсій з 01 жовтня, підвищення розміру пенсії та право на перерахунок. Громадяни отримали детальні роз’яснення щодо особливостей проведеного перерахунку, переліку необхідних документів для призначення пенсії з 01 січня 2018 року та умов, які необхідні для збільшення розміру пенсій.
      На всі поставлені  запитання було надано  вичерпні відповіді.

 
 
02.11.2017
Проведена нарада
 
     02 листопада 2017 року відбулася спільна нарада з керуючою ТВБВ ОУ АТ "Ощадбанк" Оксаною Кононовою, у якій взяли участь заступник начальника Біловодського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області  Тетяна Плясуля  та головний спеціаліст фінансово – економічного відділу Марина Білоус. На нараді обговорювались питання  забезпечення прийому документів для здійснення емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями.
 
09.10.2017
Запитання – відповіді
 
Доглядаю за мамою. Чи зараховується до страхового стажу час догляду за особою похилого віку?
 
      За статтею 24 Закону України від 09.07.2003 р. № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі-Закон № 1058) страховий стаж -  це період (строк), упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та  за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.
     Пунктом 14 ст. 11 Закону № 1058 передбачено, що загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають, зокрема, непрацюючі працездатні особи,які доглядають за особою похилого віку, котра за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи одержують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.
     Для осіб, зазначених п. 14 ст. 11Закону № 1058, страхувальниками є органи, які виплачують допомогу. Відомості про застрахованих осіб подаються до територіального органу Пенсійного фонду страхувальником.
     Отже, якщо Ви є працездатною особою, не працюєте, доглядаєте за особою похилого віку , яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, та одержуєте в управлінні соціального захисту населення відповідну допомогу (компенсацію), час такого догляду буде зарахований до Вашого страхового стажу за даними системи персоніфікованого обліку.
 
          Почала працювати у 1994 р., у 1996 р. уклала шлюб. Однак у трудовій книжці не зазначено про зміну прізвища у зв’язку з цим. Чи буде враховано таку книжку під час призначення пенсії.
 
      За статтею 24 Закону № 1058 страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду відповідно до вимог цього Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку - на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що було чинним до набрання чинності цим Законом (до 1 січня 2004р.)
     Відповідно до ст.. 62 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних  записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637 (зі змінами), основним документом, що підтверджує трудовий стаж, є трудова книжка.
     За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж установлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Якщо в трудовій книжці відсутні потрібні записи або містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їхнє виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.
       Згідно з Інстукцією про порядок ведення трудових книжок зміна записів у трудових книжках про прізвище, ім’я,по батькові і дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнім місцем роботи на підставі документів (паспорта, свідоцтва про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу, про зміну прізвища, ім’я та по батькові тощо) і з посиланням на номер і дату цих документів.
       Такі зміни вносяться на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки. Однією рискою закреслюється, наприклад, колишнє прізвище або ім’я, по батькові,  записуються нові дані з посиланням на відповідні документи на внутрішньому боці обкладинки і завіряються підписом керівником підприємства або  відділом кадрів.
       У разі недотримання цих вимог під час оформлення трудової книжки для підтвердження факту зміну прізвища і відповідно – врахування даних трудової книжки під час призначення пенсії Вам слід звернутись до територіального управління Пенсійного фонду подати свідоцтво про одруження або відповідну довідку відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
      При цьому, якщо ім’я, по батькові та прізвище, зазначені в документі, що підтверджує трудовий стаж, не збігаються з ім’ям, по батькові або свідоцтвом про народження, факт належності цього документа цій особі може бути встановлено в судовому порядку.
 
 
 
03.10.2017
Запитання - відповіді
Мені виповнилось 55 років. Маю 28 років стажу, із них 25 років медичного. Чи маю я право на пенсію за вислугу років?
  Відповідно до абзацу другого пункту 16 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” під час визначення права на пенсію за вислугу років застосовуються положення Закону України “Про пенсійне забезпечення”, зокрема стаття 55.
  Перелік посад і закладів, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 № 909. Медики (лікарі та середній медичний персонал незалежно від найменування посад), які мали вислугу років на відповідних посадах у закладах, визначених переліком, не менше як: на 1 квітня 2015 року - 25 років, чи на 31 грудня 2015 року - 25 років 6 місяців, виходять на пенсію за вислугу років незалежно від віку. Якщо ж на ці дати такої тривалості спеціального стажу в них немає, пенсія призначається за умови досягнення визначеного пенсійного віку. Зокрема, з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року для призначення пенсії за вислугу років необхідно наявність спеціального стажу не менше 26 років 6 місяців.
  Отже, за наявності 25 років медичного стажу права на пенсію за вислугу років Ви не маєте.
 
 У 2018 році мені виповниться 58 років. Маю 15 років стажу. Коли я можу надати документи для призначення пенсії?
  Умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон). Починаючи з 1 жовтня 2011 року право на пенсію за віком мають жінки після досягнення пенсійного віку, визначеного Законом залежно від дати народження, та за наявності страхового стажу не менш як 15 років.
  Отже, якщо Ви народилися у період із 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року, Ваш пенсійний вік становить 58 років 6 місяців. Якщо Ви народилися у період з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року, Ваш пенсійний вік 59 років, а якщо у період з період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року – Ваш пенсійний вік 59 років 6 місяців.
 
Я народилася 16.08.1960р. У 2006 році вийшла на пенсію за вислугою років як працівник освіти. Із того часу працюю бухгалтером. Коли я зможу перейти на пенсію за віком і яким чином буде враховано мій стаж, набутий після 2006 року?
  Відповідно до ст..26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійний вік жінки, яка народилася 16.08.1960р. – 59 років. Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється із дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, які знаходяться в пенсійній справі, а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду. 
  Тому, після досягнення 59 років Ви маєте право звернутися до управління Пенсійного фонду України, в якому Ви перебуваєте на обліку, як одержувач пенсії за вислугу років, із заявою про переведення Вас на пенсію за віком або із заявою про перерахунок пенсії за вислугу років з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії. Страховий стаж і заробітну плату або лише страховий стаж, набуті після 2006 року, буде враховано за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.