13 лютого 2018, 13:02

До уваги представників інститутів громадянського суспільства! Розпочався процес формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації

У зв'язку з завершенням строку повноважень громадської ради райдержадміністрацією розпочато процес формування нового складу ради.
Нагадаємо, що громадська рада при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях (далі – громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.
 До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).
 Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.
Строк повноважень складу громадської ради — два роки.
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в громадській раді є індивідуальним.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява встановленого зразку, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4).
Рекомендовані ініціативною групою зразки вказаних документів додаються до повідомлення.
За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що райдержадміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при райдержадміністрації до проведення установчих зборів.
Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради райдержадміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
Райдержадміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
Установчі збори для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації планується провести 20 березня 2018 року о 14 годині в приміщенні райдержадміністрації (смт. Мілове, вул. Миру, 40, Луганська область).
Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється 09 березня 2018 року о 17 годині.
Заяви та копії документів до ініціативної групи надсилати поштою або надавати нарочним на ім’я уповноваженої особи від ініціативної групи – Коршун Дар'ї Олександрівні – головному спеціалісту відділу організаційної роботи та розгляду звернень громадян апарату райдержадміністрації (92500, смт. Мілове, вул. Миру, 40, каб. 204).
Відповідальною особою за проведення установчих зборів з формування нового складу громадської ради при Міловській райдержадміністрації є начальник відділу організаційної роботи та розгляду звернень громадян апарату райдержадміністрації Назаренко Ольга Володимирівна (контактний телефон: (06465)2-22-05, .