Прес-центр10 вересня 2019, 16:09

Фахівці роз'яснюють: хто має право на пенсію за віком на пільгових умовах

За статтею 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсія за віком на пільгових умовах призначається працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць.
Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є насамперед наявність професії (посади) та виробництва в конкретному Списку, а також підтвердження відповідних умов праці працівника за результатами атестації робочих місць за умовами праці впродовж повного робочого дня (не менш ніж 80% установленої тривалості для такої категорії працівників). Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах.
Згідно з розділом XXXIII «Загальні професії (у всіх галузях господарства)» як чинного Списку № 2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016  №461 (зі змінами), так і відповідним розділом попередньої редакції Списку № 2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 №36 (зі змінами), що була чинною на відповідний період роботи працівника, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають, зокрема, електрогазозварники, зайняті різанням та ручним зварюванням, на напівавтоматичних машинах, а також автоматичних машинах із застосуванням Флюсів, що містять шкідливі речовини, не нижчі від третього класу небезпеки, в разі підтвердження відповідного права за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
Згідно з п. 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці; Мін’юсту і Мінсоцзахисту України від 29.07.93 № 58 (зі змінами), записи про назву роботи, професії або посади виконують для робітників та службовців відповідно до назв професій і посад, зазначених у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (зі змінами).
Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах, запис у трудовій книжці робиться на підставі наказу, виданого за результатами атестації робочих місць, і має відповідати назві професії, посади, зазначеної у Списках виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
У Класифікаторі професій містяться окремо професійні назви робіт: «електрозварник ручного зварювання», «газорізальник» та «газозварник» з кодом 7212.
Кваліфікаційною характеристикою професії «електрогазозварник», визначеною ч. 2 Випуску 42 «Оброблення металу» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 22.03.2007 № 120, передбачено, зокрема, виконання робіт з ручного дугового, плазмового і газового зварювання деталей, вузлів, трубопроводів, з ручного кисневого різання та різання бензорізальними і газорізальними апаратами деталей, брухту тощо.
Тобто робітники цих професій можуть виконувати роботи як газозварників, так і електрозварників ручного зварювання чи газорізальників.
За сумісними роботами, професіями та посадами працівників, зайнятих у виробництвах та на роботах, передбачених Списком № 2, пенсії за віком на пільгових умовах призначаються саме за Списком № 2.
Отже, враховуючи зазначене і те. що за результатами атестації робочих місць за умовами праці проведеної в період роботи робітника, підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення газозварникам, електрозварникам ручного зварювання та газорізальникам, зазначений період роботи за професією електрогазозварника може бути зарахований до стажу, що дає право на відповідну пенсію.
Згідно з п. 10 Порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого наказом Мінсоцполітики України від 18.11.2005 № 383, зареєстрованим у Мін’юсті України 01.12.2005 за № 1451/11731, для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці слід подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про обійману посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та в разі відсутності в трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, — уточнюючу довідку, передбачену п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 № 637.