16 лютого 2018, 17:02

ЗРАЗОК інформації про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2016 – 2017 років

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства
протягом 2016 – 2017 років

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи                   Підпис                    Ініціали, прізвище

 

М.П. (за наявності)

 

*Інформацію про результати діяльності ІГС за 2016 – 2017 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.